Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

Και λίγο χιούμορ μέσα στην λαίλαπα της ξεφτίλας και της κοροϊδίας εις βάρος μας

Ευχαριστώ την καλή φίλη Β. για το υλικό των εικόνων

Ερωτήσεις προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ Λουκά Παπαγεωργίου, σχετικά με το άρθρο περί νομιμότητος της διεξαγωγής του Δ.Σ

 Κ.Παπαγεωργίου1.Δεν μας αναφέρεται για ποιο λόγο κρίθηκε το κάθε θέμα χωριστά επείγον...
2&3.Δηλαδή τις αποφάσεις που θα παρθούν θα εκτελεστούν και πότε από την τωρινή δημοτική αρχή? Τι θα γίνει με αυτές που δεν θα προλάβετε να τις εκτελέσετε? Θα τις πάρετε πίσω με νέο δημοτικό συμβούλιο?
5. Το άρθρο 97 του κώδικα σας υποχρεώνει να απομαγνητοφωνείτε όλα τα δημοτικά συμβούλια, να αναρτούνται όλες οι δημοτικές αποφάσεις στο πίνακα ανακοινώσεων και εάν θέλετε να τις αναρτάτε στο σάϊτ του δήμου. Κάλλιο αργά παρά ποτέ λέει μια παροιμία αφού έπειτα από 3.5χρόνια αποφασίσατε να αναρτάτε επιλεκτικά ανακοινώσεις (χωρίς τις αποφάσεις) για τα δημοτικά συμβούλια!!!
Άρθρο 97
Πρακτικά συνεδρίασης
1. Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του γραμματέα του δημοτικού
συμβουλίου και δημοτικού υπαλλήλου. Τα πρακτικά καταρτίζονται με τη βοήθεια μαγνητοφωνικής συσκευής ή «βίντεο» ή με κάθε άλλο πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Ο δημοτικός υπάλληλος κρατεί παράλληλα και πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά.
2. Τα απομαγνητοφωνημένα ή απομαγνητοσκοπημένα κείμενα μεταφέρονται σε φύλλα χαρτιού, τα οποία αριθμεί και μονογράφει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. Στο τέλος του έτους, τα πρακτικά αυτά βιβλιοδετούνται, με ευθύνη του προέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν είναι δυνατή η χρήση μαγνητοφωνικής
συσκευής ή «βίντεο», τηρούνται πρόχειρα πρακτικά, τα οποία αντιγράφονται σε φύλλα χαρτιού, που έχουν τη μονογραφή του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.
Τα φύλλα αυτά παίρνουν αρίθμηση που αποτελεί συνέχεια της αριθμήσεως τω απομαγνητοφωνημένων ή απομαγνητοσκοπημένων κειμένων και βιβλιοδετούνται μαζί με τα κείμενα αυτά.
Η μη τήρηση των πρακτικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω,συνιστά πειθαρχικό αδίκημα για τον πρόεδρο και τον γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου.
6. Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου δημοσιεύεται πίνακας στον οποίο
σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους.
Ο πίνακας αυτός αναρτάται στο δημοτικό κατάστημα, εκτός αν άλλες διατάξεις προβλέπουν ειδικό τρόπο για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου. Οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου δημοσιεύονται ολόκληρες στο δημοτικό κατάστημα και οι ατομικές διοικητικές πράξεις τουλάχιστον σε περίληψη. Για τις δημοσιεύσεις συντάσσεται αποδεικτικό από δημοτικό υπάλληλο ή άλλο δημόσιο όργανο.
8. Με φροντίδα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου όλες οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου.
Η μη δημοσίευση των αποφάσεων στην ιστοσελίδα δεν συνιστά λόγο ακυρότητας της απόφασης.
Και κλείνοντας θα ήθελα να μας πως σκοπεύετε να εκμεταλλευτείτε το οικόπεδο που θα αγοράσετε? Θα προλάβετε να υλοποιήσετε το σχέδιό σας μέσα σε δύο μήνες?

Ένας συμπολίτης σας που ψάχνει απαντήσεις

Έντεκα ερωτήματα ζητούν απαντήσεις - Από την οικολογική κίνηση Αντίκυρας ''Η Άρτεμις'', προς τους υποψηφίους Δημάρχου του νέου Δήμου

 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 

  « Η ΑΡΤΕΜΙΣ »

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΙΑΚΟΥ 06

32012 ΑΝΤΙΚΥΡΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010

 Η Οικολογική Κίνηση Αντίκυρας « Η ΑΡΤΕΜΙΣ » περίμενε εδώ και πολύ καιρό με ενδιαφέρον τις απόψεις και τις θέσεις  των υποψηφίων Δημάρχων κυρίως του νεοσύστατου Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας, αφού αυτοί θα κληθούν να διαχειριστούν τα έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής αλλά  και των υποψηφίων δημάρχων του διευρυμένου Δήμου Λιβαδειάς αφού πλέον αυτός εκτείνεται στα βόρεια παράλια του Κορινθιακού κόλπου.
 Εις μάτην όμως, ακόμη και τώρα λίγες μόνο μέρες πριν τη διεξαγωγή των εκλογών.
 Η «ΑΡΤΕΜΙΣ», γνωρίζοντας άριστα την περιβαλλοντική πίεση που υφίσταται ο Κορινθιακός κόλπος και η ευρύτερη περιοχή  του κόλπου της Αντίκυρας,  αφού αυτή έχει επιστημονικά τεκμηριωθεί πολλές φορές, απαριθμεί τα κάτωθι συγκεκριμένα προβλήματα και  αναμένει τις απόψεις των υποψηφίων:

1.      Ως γνωστόν και με νωπά τα γεγονότα της Ουγγαρίας, η ερυθρά ιλύς, χημικό απόβλητο της Βιομηχανίας Αλουμινίου που δραστηριοποιείται στον κόλπο της Αντίκυρας, απορρίπτεται εδώ και 45 χρόνια στο βυθό του Κορινθιακού Κόλπου με ανυπολόγιστες συνέπειες. Τι προτίθεστε να πράξετε δεδομένου ότι το 1/5 του βυθού του Κορινθιακού έχει καλυφθεί με στρώμα ερυθράς ιλύος καταστρέφοντας το βένθος του;
2.      Ποσότητα ερυθράς ιλύος εναποτίθεται ήδη επιφανειακά στην πίσω πλευρά του εργοστασίου (περιοχή Αγ. Αθανασίου) χωρίς κανέναν έλεγχο (ΧΕΡΣΑΙΑ ΑΠΟΘΕΣΗ).  Ήδη μελέτες και παρατηρήσεις έχουν καταδείξει την τοξικότητα της ερυθράς ιλύος παρά την αντίθετη άποψη των βιομηχάνων. Είναι ορατό διά γυμνού οφθαλμού ότι εκτός της δημιουργίας τοξικών λοφίσκων, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ρύπανσης από τα τοξικά και τα βαρέα μέταλλα που εμπεριέχονται στην κόκκινη λάσπη, αφού  αφ’ ενός μεν μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα,  αφ’ ετέρου δε εξ αιτίας των βροχών και της απορροής των υδάτων καταλήγουν στη θάλασσα δια μέσου του παρακείμενου ρέματος. Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα;
3.      Μελέτες έγκριτων Πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων  αποδεικνύουν τη μεγάλη επιβάρυνση των εδαφών του Δήμου που διεκδικείτε τη δημαρχία, σε στοιχεία και κατάλοιπα (όπως Φθόριο, Θείο , Μόλυβδος). Τα στοιχεία αυτά προκαλούν βλάβες στην υγεία των ανθρώπων αλλά και των ζώων. Πως σκοπεύετε να προστατέψετε την υγεία  των πολιτών του Δήμου αλλά και την περιουσία τους;
4.      Άλλες πάλι μελέτες χαρακτηρίζουν τον κόλπο της Αντίκυρας σαν τον πιο ρυπασμένο  κόλπο της Ελλάδας σε ΠΑΥ (Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες) καθώς στα ιζήματα του κόλπου ανιχνεύονται ποσότητες ΠΑΥ ως και 30 φορές περισσότερες από το θαλάσσιο χώρο περί την Ψυτάλλεια στην Ελευσίνα. Οι Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες προέρχονται από ανθρωπογενείς διαδικασίες και είναι πυρολυτικής προέλευσης, αποδεδειγμένα δε προκαλούν διάφορες μορφές καρκίνου καθώς δρουν συσσωρευτικά στον ανθρώπινο οργανισμό. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό το μεγάλο πρόβλημα;
5.      Από τη σύγκριση των υποβαλλόμενων σύμφωνα με το νόμο μετρήσεων της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. στο αρμόδιο τμήμα περιβάλλοντος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Βοιωτίας και των αντίστοιχων Ευρωπαϊκών προτύπων, προκύπτει ότι η πολύχρονη λειτουργία της Βιομηχανίας Αλουμίνιον Α.Ε. , οι παλιές εγκαταστάσεις και η παλιά τεχνολογία παραγωγής έχουν σαν αποτέλεσμα την παραγωγή και διασπορά αέριων ρύπων σε ποσότητες εκτός των θεσμοθετημένων από την Ε.Ε. ορίων. Οι αέριοι ρύποι (αιωρούμενα σωματίδια, αρσενικό, νικέλιο, ΠΑΥ, φθόριο, διοξείδιο του θείου, οξείδια του αζώτου, κτλ.) υποβαθμίζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου και έχουν άμεσες επιπτώσεις στην υγεία τους. Ποιές δράσεις προτίθεστε να αναλάβετε για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα;
6.      Ο αγωγός φυσικού αερίου Μαυρονέρι – Αντίκυρα έχει κατασκευαστεί από το υστέρημα του Ελληνικού λαού και διασχίζει το Δήμο Διστόμου – Αράχωβας Αντίκυρας σχεδόν από το ένα άκρο στο άλλο. Κανονικά τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου αγωγού θα έπρεπε να γυρίζουν στους πολίτες του Δήμου. Παρόλα αυτά, αποκλειστικός χρήστης του αγωγού είναι ο επιχειρηματικός όμιλος που δραστηριοποιείται στην περιοχή του κόλπου της Αντίκυρας με αποτέλεσμα οι πολίτες του Καλλικράτειου Δήμου κατ’ ουσία να έχουν επιδοτήσει τον επιχειρηματία. Θεωρείτε δίκαιη την πρακτική αυτή; Αν όχι πώς σκοπεύετε να αντιδράσετε;
7.      Είναι γνωστό ότι εδώ και δύο περίπου χρόνια λειτουργεί στο χώρο του Αλουμινίου μονάδα συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού (ΣΗΘ) ισχύος 334 MW. Η μονάδα αυτή δεν έχει άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές. Λειτουργεί δηλαδή παρανόμως. Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε το ζήτημα;
8.      Η παραπάνω μονάδα χρησιμοποιεί για την ψύξη των εγκαταστάσεων της 22.000 κυβικά μέτρα θαλασσινού νερού την ώρα (περί τους 500.000 τόνους την ημέρα) που απορρίπτει στη θάλασσα λίγα μόνο μέτρα από την ακτή, θερμότερο κατά 10 βαθμούς Κελσίου (κατά δήλωση των βιομηχάνων) και με την προσθήκη χημικών για τον εσωτερικό καθαρισμό των αγωγών. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι η λήψη και απόρριψη του υπερβολικού όγκου υπέρθερμου ύδατος στον κόλπο της Αντίκυρας δημιουργεί τεράστια περιβαλλοντική πίεση. Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα;
9.      Στον ίδιο χώρο ολοκληρώνεται η κατασκευή της 2ης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτό καύσιμο ισχύος 450MW (μετά την τελευταία αύξηση της ισχύος της ). Η υπερσυγκέντρωση ρυπογόνων βιομηχανιών σε ένα περίκλειστο από βουνά κόλπο θα προκαλέσει ανυπέρβλητα προβλήματα στην επιβίωση των κατοίκων  Ηδη ακούγονται φωνές για αναγκαστικό εκπατρισμό. Οι εργασίες εγκατάστασης της μονάδας έγιναν από εταιρία ξένων συμφερόντων και με δικό της προσωπικό . Πιθανή λειτουργία της δεν προσφέρει παρά ελάχιστες και  πλήρως εξειδικευμένες θέσεις εργασίας. Πιστεύετε πως η εγκατάσταση της δεύτερης αυτής μονάδας έχει προσφέρει κάτι στην ανάπτυξη του τόπου;
10.  Σύμφωνα με το σχέδιο του ομίλου Μυτιληναίος, όπως αυτό έχει υποβληθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, (ΡΑΕ) προβλέπεται η δημιουργία ενεργειακού κέντρου στο ανατολικό άκρο του κόλπου της Αντίκυρας με την εγκατάσταση  τεσσάρων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με ορυκτά καύσιμα. Σκοπεύετε να αντισταθείτε σ’ αυτή την προοπτική; Αν ναι ποιες είναι οι δράσεις που σκοπεύετε να αναλάβετε;
11.  Ο όμιλος επιχειρήσεων (ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.) που δραστηριοποιείται στην περιοχή έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για δημιουργία υπεράκτιου σταθμού αποθήκευσης υγροποιημένου αερίου (LNG) και επί τόπου αεριοποίησης αυτού. Δεδομένου ότι σταθμοί τέτοιου τύπου εγκαθίστανται σε περιοχές όπου η κατανάλωση είναι πολύ κοντά ενδέχεται να έχει στοχοποιηθεί και πάλι ο κόλπος της Αντίκυρας. Δεδομένου επίσης ότι οι σταθμοί αποθήκευσης LNG είναι μεγίστου περιβαλλοντικού κινδύνου ( τύπος SEVEZO II), πώς σκοπεύετε να σταματήσετε μια τέτοιου είδους εγκατάσταση;

Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

Ανοικτή Επιστολή του Λουκά Παπαγεωργίου Προέδρου Δημοτικού συμβουλίου Δήμου ΔιστόμουΑισθάνομαι την υποχρέωση να απαντήσω σε ανώνυμο  σχόλιο, που αναρτήθηκε στα Μπλοκ Δίστομο και Στείριδα, με θέμα την Πρόσκληση μου, για Δημοτικό Συμβούλιο, ως προς την Νομιμότητα λόγω εκλογών.
«Αλλά θα αναφερθώ στα έκτροπα, που πλήγωσαν την γιορτή της Δημοκρατίας λίγες ημέρες προ των εκλογών,  που μόνο Υπερήφανους δε μας κάνουν.   
Τα Ντροπιαστικά έκτροπα που σηματοδοτούν και γράφουν μαύρες για την εποχή μας σελίδες στης τοπικές εκλογές του Δήμου μας. Τα φυλλάδια τις ντροπής και τις ξεφτίλας, τα γραψίματα στους τοίχους, που  Δυστυχώς για αυτούς που τα έγραψαν μας γύρισαν στην εποχή  της κουκούλας και της ανωνυμίας, αισθάνομαι μόνο ντροπή. 
Ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, πιστεύοντας ότι εκφράζω και την πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Διστόμου, αλλά και ως απλός Δημότης καταδικάζω τέτοιου είδους ενέργειες, που ισοπεδώνουν οικογένειες και ανθρώπινες αξίες. Επίσης θα παρακαλούσα τους διαχειριστές των Μπλοκ, να μην δημοσιεύουν Υβριστικά ανώνυμα σχόλια μέχρι τις εκλογές, ώστε να συμβάλουν στην απομόνωση αυτών των κακόβουλων που κρύβονται στην ανωνυμία. Και να διαφυλάξουμε το Δημοκρατικό δικαίωμα του κάθε πολίτη στο εκλέγειν και εκλέγεσθαι.»  

Η απάντηση μου στο Ανώνυμο Σχόλιο, για την Νομιμότητα της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για Δημοτικό Συμβούλιο, κατά την διενέργεια των εκλογών.

1  .Γνωρίζω το άρθρο 93 του Ν. 3463/2006 και ιδιαίτερα την παραγράφο 6 του «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» που αναφέρεται στην περίοδο διενέργειας των εκλογών. Ο Νομοθέτης στην παράγραφο αυτή χωρίς να ορίζει τα θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις ζητά από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να εκτιμήσει την σοβαρότητα του επείγοντος  για κάθε θέμα,  αν θα πρέπει να τεθεί για συζήτηση στην ολομέλεια του Δημοτικού Συμβουλίου και να συζητηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο είναι και το κατεξοχήν αρμόδιο όργανο του Δήμου να αποφασίσει για το κάθε θέμα και να πάρει της αποφάσεις, πάντα μέσα στα πλαίσια του ως άνω Νόμου, ή την αναβολή του θέματος, για να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση από την νέα Δημοτική Αρχή.

2.      Καμία απόφαση δεν θέλουμε  να είναι δεσμευτική για την επόμενη Δημοτική Αρχή.

3.      Όμως ο Δήμος έχει Συνέχεια, που μόνο με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να δοθεί, όπως προβλέπει και ο Νόμος, του όποιου της διάταξης επικαλούμαι, στην πρόσκληση προς τους Δημοτικούς Συμβούλους.

4.    Απευθυνόμενος προς τους κυρίους ή της κυρίες που με  κάλυψη την ανωνυμία ή κάποιο ψευδώνυμο
απευθύνουν ερωτήματα προς επώνυμους και απαιτούν απαντήσεις, προσωπικά τους προκαλώ γράψτε το Όνομα σας στο Σχόλιο και δεσμεύομαι να απαντήσω σε όποιο θέμα είναι της ευθύνης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.


5.      Το άρθρο 95 του «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» παρέχει την δυνατότητα στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να δημοσιεύει της Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με όποιο πρόσφορο μέσο και της αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στο Σαϊτ του Δήμου χωρίς να των δεσμεύει, τον τελευταίο χρόνο έκανα πράξη την δυνατότητα που μου παρέχει ο Νόμος, διότι πίστευα ότι οι δημοσίευσης των συνεδριάσεων στο Σαϊτ του Δήμου και σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, είναι ενημέρωση και Εμέσα πρόσκληση προς όλους τους Δημότες για της Συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της οποίες μπορούν να παρακολουθήσουν.

ΥΓ: Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω και Δημόσια,  τον Δήμαρχο κ. Αθανάσιο Πανουργία, τους Συναδέλφους μου Δημοτικούς Συμβούλους, για την  εμπιστοσύνη στο πρόσωπο μου, που με την ψήφο τους με τίμησαν με το Αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο του τοπικού Συμβούλιου του Δ. Δ. Στείρου κ. Ρόδη Σεραφείμ, τους τοπικούς Συμβούλους του Δ. Δ. Στείρου, και τους υπαλλήλους του Δήμου για την άριστοι συνεργασία που είχαμε.
Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπολίτες μου που με στήριξαν και με την προσωπική τους ψήφο.

Σας ευχαριστώ όλους.


Με τιμή

Λουκάς ΠαπαγεωργίουΝτροπιαστικά έκτροπα που αμαυρώνουν τις τοπικές εκλογές. Δυστυχώς γυρίσαμε στην εποχή της κουκούλας και της ξεφτίλας.


Χτες που ήμουνα έξω με κάποιους γνωστούς και φίλους, και αποζητούσαμε την ησυχία μας καθώς και τις συνηθισμένες αντρικές μας συζητήσεις, με βρήκε κάποιος καλός φίλος και έντιμος συμπολίτης μου, και με ενημέρωσε για την κυκλοφορία ενός κακόβουλου κειμένου στιχουργήματος, που ειρωνεύεται και βρίζει όσους από το Δίστομο και το Στείρι κατεβαίνουν με τον συνδυασμό του Γιάννη Πατσαντάρα.
Στην συνέχεια μου είπε ότι συζητήθηκε έντονα το όνομά μου, ότι δηλαδή είμαι κι εγώ μέσα σ' αυτούς που εικάζεται ότι μπορεί να έγραψαν αυτό το έκτρομα.
Εξεπλάγην, πικράθηκα και στενοχωρήθηκα πολύ. Πιο πολύ όμως θα κοστίσει όταν το μάθει η οικογένειά μου. Θα χαλάσει το κλίμα μεταξύ μας και θα γίνουν κι άλλα κακά που δεν θέλω να τα πω.
Απ' ό,τι ξέρετε εγώ ΔΕΝ ανήκω σε κανένα κόμμα. Ψηφίζω συνεχώς αριστερά χωρίς να είμαι ενταγμένος πουθενά. Είμαι πολιτικοποιημένος αλλά ΟΧΙ κομματικοποιημένος.Εκ των πραγμάτων λοιπόν, και ιδεολογικά, δεν μου αρέσει η εποχή της κουκούλας δηλαδή να κάνω κάτι με την ασφάλεια και την ανανδρία της ανωνυμίας. Αυτό για αρχή.
Έπειτα στο ψηφοδέλτιο του κ.Πατσαντάρα, όπως και στα υπόλοιπα φαντάζομαι, είναι άνθρωποι συμπατριώτες μου που λέω καλημέρα με όλους, ενώ με άλλους έχω κάνει παρέα και με κάποιους άλλους είμαι συγγενής.
Είναι όλοι καλοί οικογενειάρχες ,ήσυχοι και άξιοι πολίτες, με τους οποίους ποτέ δεν είχα την παραμικρή διαφορά.
Αυτούς που το έκαναν ή( αυτόν ), τον βόλεψε πολύ η δική μου εμπλοκή και είναι τόσο άνανδρος, δειλός και κομματόσκυλο που δεν βγήκε να πει κάτι γι αυτό. Το σκεπτικό τους για την ενοχοποίησή μου είναι η αγάπη μου για το Δίστομο, και η ιστοσελίδα που έχω δημιουργήσει.
Εδώ όμως είναι μικρή κοινωνία. Κάποιος θα τους έχει δει, και είτε αύριο ή σε έξι μήνες θα βρεθεί ο κουκουλοφόρος. Φτάνει πια. Εδώ κυβερνάει μιά μερίδα βολεμένων κομματαρχών από το 1981, οι πιο πολλοί πρώην χουντικοί που έγιναν φατριά πλέον, κι αν δεν είσαι μαζί τους, όπως τα παιδιά που σχολιάσαν στο κείμενο, σε φακελώνουν κανονικά. ΝΤΡΟΠΗ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ.
Αντί να κοιτάτε το συμφέρον του τόπου μας που προέχει, βγάζετε τα μάτια σας μεταξύ σας και χαλάτε τη φήμη του τόπου.
Πρέπει να πω εδώ και για τα συνθήματα στην είσοδο του Διστόμου πριν από ένα μήνα περίπου, που βρίζουν εμάς τους Διστομίτες με βαρείς χαρακτηρισμούς. Πάλι ενέργεια σκοταδιστική από τοπικιστές καθυστερημένους κάποιου διπλανού χωριού. Αλλά αυτό το αφήνω ασχολίαστο. Όποιος έχει τα κότσια και δεν μας χωνεύει, ας έρθει να το πει εδώ. Γιατί τις συνέπειες των πράξεών μας, πρέπει να ξέρουμε να τις πληρώνουμε. Αυτός είναι αγώνας άλλωστε.
Δεν φτάνει που έχω κάνει την ιστοσελίδα μου πίνακα ανακοινώσεων για τα κομματικά σας τερτίπια, αυτό είναι το ''ευχαριστώ''.
Αυτό που μένει να κάνω, είναι να προβώ σε μηνύσεις με όλες τις δυνάμεις που διαθέτω, και σε αυτούς που το έγραψαν επειδή κρύβονται και σιωπούν ενοχοποιώντας με, αλλά και σ' αυτούς που έπιασαν το όνομά μου στο στόμα τους. Γιατί εμένα, αν μη τι άλλο, με διακρίνει το θάρρος της γνώμης μου. Τα λέω όλα ευθέως και το έχω πληρώσει πολλές φορές.
Επίσης σκέφτομαι πολύ σοβαρά να απέχω απ΄αυτές τις εκλογές εγώ, και άλλα δέκα άτομα - ψήφοι που είναι στο περιβάλλον μου και στην ομάδα μου γιατί κατάντησε γελοίο το θέαμα, ή θα δώσουμε τις ψήφους μας εκεί που μας οδήγησαν κάποιοι να το κάνουμε. Κάποιοι που καταλύουν την Δημοκρατία μας.
Σας παρακαλώ επίσης να μην μου ξαναστείλετε δελτία τύπου γιατί δεν πρόκειται να τα βάζω από δω και στο εξής. Υπάρχουν άλλες ιστοσελίδες που κάνουν προεκλογικό αγώνα, αλλά αυτές δεν τις ενοχοποιείτε.

Καλή επιτυχία στον έντιμο και....αντρίκιο αγώνα σας!!!!!!!!!!

Θεμιστοκλής Νικολάου Παπαϊωάννου

ΥΓ: Το μόνο που μπορώ να κάνω, φίλοι κουκουλοφόροι, είναι να μελοποιήσω τα έκτροπα σας. Αυτό μόνο. Θα το ονομάσω ''το ζεϊμπέκικο της ξεφτίλας'' .

Μία αφίσα για τις εκλογές χωρίς σχόλια


Κλίκ στην εικόνα για μεγέθυνση

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

Aπό τις Βρυξέλλες στον Μαραθώνιο της Αθήνας για τα παιδιά της ΦΛΟΓΑΣ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ.( ΑΠΕ/Εκτακτη  Ανταποκριση).

Η Βάλη Λαλιώτη είναι μία επιτυχημένη επαγγελματίας - εκπαιδεύει στελέχη μεγάλων
επιχειρήσεων - που ζει στις Βρυξέλλες εδώ και πέντε χρόνια, έχοντας
προηγουμένως ζήσει στο Λονδίνο. Μητέρα ενός μικρού αγοριού πεντέμισυ χρονών,
πρόκειται να αφήσει την οικογενειακή, επαγγελματική και κοινωνική της ζωή για
να μεταβεί στην Ελλάδα, προκειμένου να λάβει μέρος στον Μαραθώνιο της 31ης
Οκτωβριου με τα χρώματα της «Φλόγας» - της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που έχουν
ιδρύσει οι γονείς των παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια. Μαζί της και αλλοι
40-50 ερασιτεχνες Μαραθωνοδρόμοι από την Ελλάδα που έχουν ξεκινήσει την
προσπάθειά τους από το καλοκαίρι.

«Γνώρισα τη "Φλόγα" από προσωπική εμπειρία, όταν το παιδί δύο φίλων μου
αρρώστησε με καρκίνο και διαπίστωσα την ουσιαστική βοήθεια που προσφέρουν αυτοί
οι άνθρωποι. Δεν σας μιλώ μόνο για το ψυχολογικό μέρος - που είναι εξαιρετικά
σημαντικό - αλλά και το καθαρά πρακτικό, όταν ένα παιδάκι πρέπει να φύγει στο
εξωτερικό για θεραπεία, πώς φέρνουν τους γονείς σε επαφή με γιατρούς και
ομοιοπαθείς, ή όταν έρχονται γονείς με άρρωστα παιδιά από την επαρχία στην
Αθήνα, όπου τώρα μπορούν και τους βοηθούν και με τον Ξενώνα που έχει φτιαχτεί»,λεει στο Αθηναικο
Πρακτορειο Εδησεων (ΑΠΕ), απ οπου πηραμε και το ρεπορταζ και τη φωτογραφια της ελληνιδας της
διασπορας (απο αγωνα της στο εξωτερικο).
Η κ. Λαλιώτη, λέει πως κάπως έτσι αποφάσισε «να τρέξω στο μαραθώνιο και να
μαζέψω χρήματα για τη «Φλόγα» (www.floga.org.gr). Το τελευταίο, όπως λέει, στις Βρυξέλες ήταν πολύ
πιο εύκολο από ό,τι στην Ελλάδα - «εμείς οι Ελληνες έχουμε μια καχυποψία, στο
εξωτερικό έχουν μάθει να προσφέρουν για κοινωφελείς σκοπούς». Ωστόσο, με τις
ελληνικές οργανώσεις, κατά τη Βάλη Λαλιώτη, υπάρχει κι ένα ακόμη πρόβλημα, όταν
προσπαθούν να μαζέψουν χρήματα - «στο εξωτερικό μπορεί κάποιος να προσφέρει
χρήματα πηγαίνοντας στη σχετική ιστοσελίδα και πατώντας απλώς ένα κουμπί - στην
Ελλάδα συνήθως πρέπει να πάει αυτοπροσώπως στην τράπεζα και να κάνει τη σχετική
κατάθεση».
Παρόλα αυτά, το δίκτυο των φίλων και επαγγελματικών γνωστών της κ.
Λαλιώτη στις Βρυξέλλες ήταν εξαιρετικά γενναιόδωρο - «υποθέτω, διότι κανείς δε
μπορεί να φανταστεί κάτι χειρότερο από ένα παιδάκι με καρκίνο και δε χρειάζεται
να είσαι γονιός για να το καταλάβεις αυτό». Επιπλέον, η Βάλη Λαλιώτη έσπευσε να
ζητήσει την οικονομική συνδρομή και όλων των γνωστών της που έχει γνωρίσει όλα
αυτά τα χρόνια μέσω internet.
«Ομολογώ ότι είχα λίγο άγχος, που θα τρέξω στον Μαραθώνιο - κι ο ελληνικός
Μαραθώνιος είναι δύσκολος - χωρίς να ξέρω κανέναν. Τώρα όμως έχουμε έρθει σε
επικοινωνία και με άλλους που θα τρέξουμε με τα χρώματα της "Φλόγας" κι έτσι
ελπίζω ότι θα έχω και παρέα και βοήθεια και, εν πάσει περιπτώσει, είναι κάτι
που θέλω να κάνω, το νοιώθω».
Μεταξύ τηλεφώνων, mail, πιτσιρικά που επιστρέφει από βόλτα και επαγγελματικών
ταξιδιών, που πρέπει να οργανωθούν, η Βάλη Λαλιώτη θα επιστρέψει στην πατρίδα
της για χάρη κάποιων άλλων - κάποιων μικρών, άρρωστων παιδιών.

 Δεν το είπε, αλλά τόσο η ίδια όσο και οι άλλοι Μαραθωνοδρόμοι του συλλόγου, σίγουρα θα
περιμένουν το χειροκρότημά μας και τη έμπρακτη στήριξή μας στη ''Φλογα''.-


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εδω σταματα το ωραιο ρεπορταζ του ΑΠΕ που μετεφερε τη Φλογα σε ολο της κοσμο: Εμεις
σας προτρεπουμε να κανετε  ενα ...κλικ στο σαιτ του Συλλογου(www.floga.org.gr). , να δειτε τον Ξενωνα των παιδιων  και να  βρειτε ενα τροπο να  βοηθησετε με ενα μηνυμα, ενα χαμογελο, ενα ευρω!
-----------------------------

Για περισσότερες πληροφορίες:

«ΦΛΟΓΑ»

Αιγίου 7, Γουδί, Τ.Κ. 11527, Αθήνα.
Τηλ.: 210-7485000
www.floga.org.gr

mail: info@floga.org.gr

Τα εγκαίνια του εκλογικού κέντρου της ''Ανεξάρτητης Ενωτικής Πρωτοβουλίας'' στο Δίστομο


Κάντε κλικ επάνω στην εικόνα για μεγέθυνση

Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

Εξωφρενικές καταστάσεις - Στη Λέσβο ζούμε στιγμές βαρβαρότητας

Στη Λέσβο ζούμε στιγμές βαρβαρότητας

Στη Λέσβο ζούμε  στιγμές βαρβαρότητας και φρίκης καθημερινά πια. Κυνηγοί λυσασμένοι απο την επικείμενη απαγόρευση του κυνηγιού σε ορισμένα μέρη του νησιού έχουν βαλθεί να μας ξανααποδείξουν πόση κακία κρύβουν μέσα τους ξεσπώντας σε αδύναμα ζώα. Παρακαλούμε διαδώστε ότι στο συγκεκριμένο νησί οι κάτοικοι είναι βάρβαροι και βασανίζουν τα ζώα. Είναι στην κουλτούρα των ντόπιων να το κάνουν αυτό (βλέπε πανηγύρια με θυσίες ταύρων στις πλατείες προς τέρψην του φιλοαίματου κοινού).

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

Μίκης Θεοδωράκης: «ίδρυση κόμματος αν έχουμε εκλογές»

Ευχαριστώ την ιστοσελίδα ΣΤΕΙΡΙΔΑ
ΠΗΓΗ: Newsbeast

Αγανακτισμένος από τον εκβιασμό του πρωθυπουργού για τις εκλογές

Φραστική επίθεση κατά της κυβέρνησης και προσωπικά κατά του πρωθυπουργού, Γιώργου Παπανδρέου, εξαπέλυσε απόψε ο Μίκης Θεοδωράκης, μιλώντας στον κύκλο συζητήσεων που διοργανώνει το Ίδρυμα Θεοχαράκη και συντονίζει ο δημοσιογράφος Γιώργος Π. Μαλούχος.
Μεταξύ άλλων ο διεθνής έλληνας συνθέτης ανακοίνωσε απόψε την απόφασή του να προχωρήσει στην ίδρυση ενός κινήματος ανεξάρτητων πολιτών, εάν ο Γιώργος Παπανδρέου μετά τις εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης οδηγήσει τη χώρα και σε εθνικές εκλογές.
«Ο Γιώργος Παπανδρέου με τη χθεσινή διακαναλική συνέντευξή του, εκβιάζει τον ελληνικό λαό, ότι αν δεν ψηφίσουμε τους δικούς του, θα οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Σε αυτές τις συνθήκες οι εκλογές είναι θάνατος για την Ελλάδα, είμαστε σε διάλυση, θα σταματήσουν τα πάντα» δήλωσε ο Μίκης Θεοδωράκης. 
Ακόμη ανέφερε ότι έχει διαπιστώσει πως «αν κυβερνούσε ο Κώστας Καραμανλής, οι προοδευτικές και άλλες δυνάμεις της χώρας θα είχαν κάψει την Ελλάδα».

Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Διστόμου στις 2 Νοεμβρίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ, με τα παρακάτω θέματα

 Περισσότερα : HotelAsteria - Στείρι
 και www.distomo.gr 
                       
 
Δίστομο 26 Οκτωβρίου   2010 
Αριθ. Πρωτ: 2620
EΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΔΙΣΤΟΜΟΥ                                                                                                  
Ταχ. Δ/νση : 10ης Ιουνίου                                                    
Τηλέφωνο : 0267-22320                                                     
FAX   :  0267-22063

          Π   Ρ   Ο   Σ   Κ   Λ   Η   Σ   Η
         
           ΓΙΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
          ΠΡΟΣ  :    Τους Δημοτικούς Συμβούλους:
           
                                                     1. Αθανάσιο Μπέλλο
                                         2. Λουκά Μπακούρο            
                                         3. Ιωάννη Λουκά
                                         4. Κωνσταντίνο Νταή            
                                         5. Ιωάννη Πάστρα του Γεωρ.                       
                                         6. Μαρία Σφοντούρη                   
                                         7. Αναστάσιο Παντίσκα
                                         8. Λουκά Παπαχρήστου
                                         9. Ιωάννη Πάστρα του Νικ.
                                        10. Αργύριο Σφουντούρη
                                        11. Νικόλαο Δημάκα
                                        12. Γεώργιο Μπούρα

     Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 93, 95, 96, του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στις 2 Νοεμβρίου 2010, ημέρα Τρίτη  και ώρα 19:30 μ.μ, με τα παρακάτω θέματα:

1.       Αποδοχή ποσού 5.907,79 Ευρώ έκτακτη επιχορήγηση από Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρ. Διακ/σης για κάλυψη μισθοδοσίας προσωπικού ΚΕΠ.
2.       Τροποποίηση προυπολογισμού οικονομικού έτους 2010.
3.       Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο παλαιό νεκροταφείο».
4.       Ανασυγκρότηση Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Διστόμου».
5.       Ανασυγκρότηση Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Γυμνασίου Άσπρων Σπιτιών (Παραλίας Διστόμου)».
6.       Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2009 του Ν.Π.Δ.Δ. «Α Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Δήμου Διστόμου»
7.       Ορισμός υπαλλήλου που ασχολήθηκε κατά το έτος 2009 για την εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών καθώς και καθορισμός μηνιαίου επιδόματος δικαιούχου υπαλλήλου.
8.       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση κτιρίου Δημαρχείου και συντήρηση Δημοτικών καταστημάτων».
9.       Επικαιροποίηση της αριθ. 88/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Διστόμου στο Ο.Τ. 11.
10.  Λήψη απόφασης για την λύση της επιχείρησης του Δήμου με την ονομασία «Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Διστόμου».
11.  Απευθείας αγορά οικοπέδου ιδιοκτησίας Τιμολέοντα Σφουντούρη.
12.  Διάφορες αιτήσεις.  


                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                     ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Κοινοποίηση                                                       
1) κ. Αθανάσιο Πανουργιά - Δήμαρχο
       2) Σεραφείμ Ρόδη – Πρόεδρο Τ.Σ .Στειρίου
    με την παράκληση να παραστούν στην συνεδρίαση.         

Ένα επετειακό άρθρο για την ιστορική μέρα της 28ης Οκτωβρίου, και το ''Ημερολόγιο απ' το μέτωπο'' του συμπατριώτη μας Μιλτιάδη ΝικολάουΑκούστε ένα σπάνιο τραγούδι του μεγάλου μας Ρεμπέτη Μάρκου Βαμβακάρη, με τίτλο ''Γειά σας φανταράκια μας'', βασισμένο στο προπολεμικό τραγούδι του, ''Καραντουζένι'' που του άλλαξε ελαφρώς τη μουσική, και το ηχογράφησε αμέσως μόλις κηρύχθηκε ο πόλεμος.
Επίσης το πασίγνωστο αριστούργημα που το ακούμε από τα παιδικά μας χρόνια που το ερμηνεύει η μεγάλη Ελληνίδα Σοφία Βέμπο, ''Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του''.
Επίσης μην ξεχάσετε να διαβάσετε το βιβλίο του Διστομίτη συμπατριώτη μας Μιλτιάδη Νικολάου, ''Ημερολόγιο απ' το μέτωπο''. Όσοι δεν το έχετε, σπεύσατε να το αγοράσετε.
Έχω γράψει σχετικό άρθρο κι εγώ, αλλά και άλλα τοπικά blogs ( ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ )

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΚΑΙ ΤΙΜΑΜΕ
Θεμιστοκλής Ν. Παπαϊωάννου

Περί Ηθικής Δημοτικών Πολιτικών Ταγών!

Από τον Στέργιο Μπακολουκά

Είμαι ένας από αυτούς που πρότεινα, στήριξα και στηρίζω τον Γιάννη Πατσαντάρα από την πρώτη στιγμή της υποψηφιότητάς του για  τη διεκδίκηση  του αξιώματος του Δημάρχου στο Νέο Δήμο.
Απ’ την αρχή αυτού του αγώνα, ένας  ξάδερφός μου  παλιά «καραβάνα» της τοπικής αυτοδιοίκησης , από τον οποίο έπαιρνα συμβουλές για τα δημοτικά δρώμενα της Αράχοβας, μου εφιστούσε την προσοχή, όταν του έλεγα για το εγχείρημα του ανεξάρτητου συνδυασμού που ετοιμάζαμε, λέγοντάς μου, ότι καλή μεν είναι η προσπάθεια, αλλά τα κόμματα  θα μας εμπόδιζαν να  συγκροτήσουμε ψηφοδέλτιο γιατί τα συμφέροντα των κομμάτων που διακυβεύονται είναι πολλά κι εμείς είμαστε ανίσχυροι απέναντί τους.  
Κατά την άποψή του  σίγουρα δεν θα καταφέρναμε  να φτάσουμε μέχρι το τέλος.
Το έργο, έλεγε, το είχε ξαναδεί και στο παρελθόν με παταγώδη αποτυχία για το όποιο ανεξάρτητο ψηφοδέλτιο.
Μετά από δικές του συμβουλές αποταθήκαμε στους επίσημους εκπροσώπους των κομμάτων στην Αράχοβα, για να μας προτείνουν συμβούλους.
Τελικά είχε δίκιο.
ΦΑΓΑΜΕ ΠΟΡΤΑ.
Όλοι εμείς  που ξεκινήσαμε αυτή την Πρωτοβουλία, άλλοι, περισσότερο και άλλοι, λιγότερο, αλλά περισσότερο απ’  όλους ο αρχηγός του συνδυασμού Γιάννης Πατσαντάρας,  «φτύσαμε αίμα» για να καταφέρουμε να πείσουμε τους Δημότες του Νέου Δήμου ότι πραγματικά είμαστε μια ανεξάρτητη πρωτοβουλία και να συμπληρώσουμε το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού με σωστούς/ες  έντιμους/μες και αξιόλογους/ες  συμπολίτες/σσες μας.
Κατηγορηθήκαμε,  λοιδορηθήκαμε, δεχτήκαμε άπειρα ειρωνικά σχόλια, από διάφορα σκοτεινά κέντρα.
Φάγαμε λάσπη αλλά και κακόβουλους  προσδιορισμούς. Μας απεύθυναν ανεπίτρεπτους χαρακτηρισμούς και ειρωνικά «κοσμητικά επίθετα».
 Όμως σήμερα είμαστε πανέτοιμοι να διεκδικήσουμε την ψήφο των Πολιτών του Νέου Δήμου  και να κάνουμε τον συνδυασμό μας «Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία»  κυρίαρχη δύναμη των Πολιτών στην Περιοχή μας, τάσσοντας τον  στις υπηρεσίες του απλού  Πολίτη και του τόπου μας. 
Έχουμε όραμα, πρόγραμμα και φιλοδοξίες  για το Δήμο μας.
Μα πάνω απ’ όλα,  έχουμε  πολιτική ηθική για να διεξαγάγουμε αυτόν τον αγώνα, αλλά κυρίως να αντέξουμε τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας που επιχειρείται, όπως και τις κακόβουλες επιθέσεις,  επωνύμων και ανωνύμων,  που στρέφονται εναντίων μας.
Η μεγάλη Ελληνίδα Δασκάλα Ζακλίν ντε Ρομιγί, Γράφει:
«Στην πολιτική δεν αρκεί η διαφάνεια χωρίς την αρωγή μιας σθεναρής ηθικής. Μίας ακέραιης εντιμότητας που θα καθοδηγεί τις πολιτικές επιλογές.   Κι όταν αυτές οι δύο εκλείψουν, οι συμβουλές αυτών των πολιτικών ανδρών (που τους αποκαλούν δημαγωγούς) χάνουν κάθε αξία, κάθε διάνοια, κάθε ένδειξη προνοητικότητας. Γιατί θέτουν τις υπηρεσίες τους στα καπρίτσια του λαού».
Αυτές οι σκέψεις της αιωνόβιας Δασκάλας με οδήγησαν σε δικές μου σκέψεις για την εντιμότητα και την ηθική των δημοσίων ταγών.
Σε σκέψεις που είχαν ως κατάληξη τα πιο κάτω συμπεράσματα για την εντιμότητα και την ηθική των υποψηφίων Δημάρχων και συμβούλων.
Οι  οποίοι πρέπει:
·    Να επιλέγουν  ικανούς συνεργάτες και όχι ψηφοσυλλέκτες.
·    Να ΜΗΝ έχουν ανάγκη από στημένα και προβοκατόρικα δημοσιεύματα η από αμφιλεγόμενες συντακτικές ομάδες στα διάφορα ιστολόγια.
·    Να είναι έντιμοι  και ειλικρινείς στα λόγια τους.
·    Να μην εμφανίζουν το άσπρο για μαύρο.
·    Να μην μεταθέτουν τις ευθύνες τους  σε άλλους και να μην δίνουν  υποσχέσεις ψεύτικες και  χωρίς αντίκρισμα.
·    Να μην κατασκευάζουν  ή να αναθέτουν την  κατασκευή  λεκτικών πονημάτων, με σκοπό να πλήξουν τον αντίπαλο, αποκρύπτοντας ταυτόχρονα τις πραγματικές τους  σκέψεις , ή αρνούμενοι να υπερασπιστούν  με επιχειρήματα τις ιδέες τους.
·     Να είναι έντιμοι και ευθύς με τους ανθρώπους, και να μην καταργούν φιλίες ανάλογα με τις πολιτικές επιδιώξεις και τα πολιτικά ωφελήματα(αυτήν την παράγραφο την απευθύνω προσωπικά σε συγκεκριμένους ανθρώπους που με απογοήτευσαν) .
·    Να μην τάζουν προεκλογικά ρουσφέτια, έχοντας επίγνωση ότι μια ρουσφετολογική θέση, αφαιρείτε από κάποιον πιο άξιο και πιο κατάλληλο  γι’ αυτή τη θέση.
·    Να ακούνε  αυτά που οι πολίτες έχουν να τους  πουν, δεχόμενοι ταυτόχρονα την κριτική και να είναι πρόθυμοι να κάνουν διάλογο.
·    Να συνεργάζονται  και αναθέτουν προς διεκπεραίωση έργω, ικανούς ανθρώπους και όχι οπαδούς  των  κομμάτων.
·    Η αναγνωρισημότητα να προκύπτει από τις πράξεις και το χαρακτήρα των υποψηφίων και όχι από την παρουσία τους στους γάμους , τα βαφτίσια και τις κηδείες.
·    Να επιλέγουν έντιμους συνεργάτες.
·    Να μπορούν να λένε δημόσια όλα αυτά που λένε ιδιωτικά, βάζοντας την αλήθεια και το δίκαιο πάνω από το κομματικό συμφέρον.
·    Να μην εκβιάζουν ανθρώπινες συνειδήσεις για να πετύχουν τους στόχους τους.
·    Να λένε  την αλήθεια σε όλους, όσο δύσκολη και αν είναι, χωρίς να κρύβονται πίσω από τις όποιες κατασκευασμένες μαριονέτες.
·    Να καταρτίζουν θεσμικούς κανόνες διασφάλισης της διαφάνειας, χωρίς να καταγγέλλουν χωρίς στοιχεία, τον οποιοδήποτε. Τα στοιχεία αυτά οφείλουν, ΑΝ τα έχουν,  να τα προσκομίζουν στον εισαγγελέα και όχι στον ……ανεμιστήρα, με μορφή λάσπης.
·    Να διαλέγουν τα χαρακώματα της διεκδίκησης, τις σαφείς θέσεις και τις προτάσεις, για να γίνονται χρήσιμοι στην κοινωνία. Να επιλέγουν  να ματώνουν για τα πιστεύω τους και όχι να κρύβονται φοβούμενοι το πολιτικό κόστος.
·    Να είναι ικανοί για διάλογο, έχοντας μάθει να σκέφτονται, να κρίνουν, να είναι ακριβολόγοι και να ζυγίζουν τις λέξεις τους, να ανταλλάσσουν ιδέες και να ακούν τις απόψεις των άλλων.

Επειδή είμαι ένας από αυτούς που λοιδορήθηκα, σχολιάστηκα αρνητικά, αλλά και δακτυλοδείχτηκα από κάποιους υπέρμαχους του……… «σοσιαλισμού», σας μεταφέρω ένα προφητικό απόσπασμα ενός μεγάλου Ευρωπαίου ηγέτη της περασμένης γενιάς, το οποίο παραμένει σε επικαιρότητα ακόμα και μετά από τριάντα χρόνια!.

Η καπηλεία του κράτους από τα κόμματα!!!
Ενρίκο Μπερλινγκουέρ (συνέντευξη στην εφημερίδα «Ρεπούμπλικα», 28.07.1981)
«...Τα σημερινά κόμματα είναι πάνω απ’ όλα μηχανές εξουσίας και πελατειακών σχέσεων, τα χαρακτηρίζει ελλιπής και αλλοιωμένη γνώση της ζωής και των προβλημάτων της κοινωνίας και του κόσμου, διαθέτουν λιγοστές ιδέες, λειψά ή ασαφή ιδανικά και προγράμματα και στερούνται παντελώς αισθημάτων και κοινωνικο-πολιτικού πάθους. Διαχειρίζονται συμφέροντα, ποικίλα, αντιφατικά, αμφίβολα κάποτε, πάντως χωρίς την παραμικρή σχέση με τις απαιτήσεις και τις αναδυόμενες ανάγκες των ανθρώπων, ή, πάλι, τις διαστρεβλώνουν χωρίς να επιδιώκεται το κοινό καλό. Η ίδια η οργανωτική δομή τους προσαρμόστηκε σ’ αυτό το μοντέλο, και δεν είναι πια οργανωτές του λαού, σχηματισμοί που προωθούν την πολιτικο-κοινωνική ωριμότητα και πρωτοβουλία: είναι μάλλον ομοσπονδίες ρευμάτων, που αποπνέουν καμαρίλα, καθένα με αρχηγό, υπαρχηγό κ.λπ. [...]
Τα κόμματα έχουν καταλάβει το κράτος και τους θεσμούς του, ξεκινώντας από την κυβέρνηση. Έχουν καταλάβει τους ΟΤΑ, τους οργανισμούς προνοίας, το πανεπιστήμιο, τη ραδιοτηλεόραση, κάποιες μεγάλες εφημερίδες [...].Τέλος πάντων, όλα έχουν πια διαμοιρασθεί, ή θα ήθελαν να τα διαμοιράσουν. Η κατάσταση είναι δραματική. Οτιδήποτε καλούνται να διαχειριστούν ή να διεκπεραιώσουν οι ποικίλοι θεσμοί και οι σημερινοί διοικητές τους αντιμετωπίζεται κυρίως σε συνάρτηση με τα συμφέροντα του κόμματος ή του ρεύματος ή της φατρίας η οποία διεκδικεί το αξίωμα».


 Έρρωσθε
Στέργιος Μπακολουκάς

Συγκέντρωση γνωριμίας από την ''Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία'' στο Δίστομο στην Πλατεία Δανιήλ Γαμβρίλη, την Παρασκεύη 29 ΟκτωβρίουΚλικ στην εικόνα για μεγέθυνση

Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2010

Πρώτη και με... διαφθορά το 2010!!!!! Ευρωπαϊκή πρωτιά για την Ελλάδα στη λίστα της Διεθνούς Διαφάνειας για τη διαφθορά

ΠΗΓΗ: In.gr
Οι χώρες με κίτρινο χρώμα είναι στην κορυφή με τις καλύτερες επιδόσεις σε θέματα διαφάνειας. 


Αθήνα
Στην 78η θέση της παγκόσμιας κατάταξης -χαμηλότερα από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης- βρίσκεται η Ελλάδα ως προς το δείκτη αντίληψης της διαφθοράς.

Τα στοιχεία έδωσε στη δημοσιότητα η Οργάνωση «Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς». Η Ελλάδα βαθμολογείται με 3,5 βαθμούς έναντι 3,8 το 2009.

Την καλύτερη επίδοση με 9,3 εμφανίζουν η Δανία, η Νορβηγία και η Σιγκαπούρη, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην ίδια θέση με την Κίνα, την Κολομβία, το Λεσότο, το Περού και τη Σερβία.

Ο επικεφαλής της, Κώστας Μπακούρης, αναφέρθηκε στις προσπάθειες της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της διαφθοράς (προστασία πληροφοριοδοτών, παρεμβάσεις στην απονομή της δικαιοσύνης, «Διαύγεια», νέος νόμος για τον έλεγχο των δαπανών στις περιφερειακές εκλογές, παρεμβάσεις με τον Καλλικράτη κλπ), ωστόσο, εξήγησε ότι η «προσπάθεια δεν είναι αρκετή καθώς οι ενέργειες αυτές δεν έχουν καταφέρει ακόμα να επηρεάσουν την καθημερινότητα των πολιτών και των επιχειρηματιών.»

Παράλληλα, τόνισε ότι επιλογές όπως η περαίωση και η εξαγγελία της πρόθεσης για νομιμοποίηση αυθαιρέτων/ημιυπαίθριων οδηγούν σε διαφορετική κατεύθυνση και στέλνουν λάθος μηνύματα.

«Για να βγει η Ελλάδα από την κρίση, οι καλές προθέσεις της κυβέρνησης για εδραίωση της διαφάνειας πρέπει να γίνουν πράξη το συντομότερο δυνατόν. Η καταπολέμηση της διαφθοράς και η βελτίωση της χώρας στο δείκτη θα συμβάλλει αποφασιστικά και στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για την προσέλκυση νέων επενδυτών.»

Newsroom ΔΟΛ

24 γράμματα: Δείτε τη λέξη της εβδομάδας από την πολιτιστική ιστοσελίδα, καθώς και άρθρα για την Σφαγή του Διστόμου και τις πολεμικές αποζημιώσεις

Ηλεκτρονικό περιοδικό για τη Γλώσσα, την Ιστορία και τον Πολιτισμό.


Η λέξη της εβδομάδας από τα 24γράμματα: Η ιστορία της ιαχής Aέρα;
Παρουσίαση με λίγα λόγια: Οι στρατιωτικές ιαχές των Ελλήνων, μέχρι τον Β' παγκόσμιο πόλεμο ήταν οι αρχαίες ελληνικές: αλαλά ή αλαλαί ή ελελεύ ή το εξευρωπαϊσμένο: χιπ, χιπ, ουρρά (hip, hip, hurrah). Η ιαχή “αέρα” πρωτοακούστηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης 30 χρόνια πριν από το έπος του ΄40. Χρησιμοποιήθηκε σε εκπαιδευτική πορεία, από κάποιον στρατιώτη, κατά τη διάρκεια ανεμοστρόβιλου και το επανέλαβαν, χάριν ευθυμίας, οι υπόλοιποι. Από τότε, το επαναλάμβαναν συχνά, κάθε φορά που διαλυόταν ή συντασσόταν το Τάγμα (αρχικά, ήταν, δηλαδή, μία ζητωκραυγή, ένα “πείραγμα”, και όχι πολεμική ιαχή). Χρησιμοποιήθηκε, περιορισμένα, από τους Κρήτες και στη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων (1912, 1913, Ήπειρο και Μακεδονία) .
Το «αέρα» επισημοποιήθηκε, ως πολεμική ιαχή κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεμο και σ΄αυτό συνέβαλαν, άθελα τους, οι Ιταλοί. Ο Ιταλικός φασιστικός στρατός χρησιμοποιούσε την ιαχή : «eja (προφ. : εγιά), eja, eja, alala». Ήταν μία ιαχή που είχε καθιερώσει ο ποιητής Gabriele d' Annunzio (1863–1938) στη διάρκεια του πρώτου παγκοσμίου πολέμου (Αύγουστος του 1917). Η ηχητική ομοιότητα με την επανάληψη των φωνηέντων -α- και -ε- (στη λ. eja: προφ. εγιά) έφερε στο μυαλό των Ελλήνων την Κρητική ζητωκραυγή “αέρα” και ανταπέδωσαν καθιερώνοντας τη λ. αέρα, ως την πιο ηρωική ολόκληρης της ελληνικής ιστορίας (διαβάστε αναλυτικά στα 24grammata.com την ιστορία της ιαχής και πως “φτήνυνε” στον εμφύλιο). Γιώργος Δαμιανός.
διαβάστε στα 24γράμματα
 Για περισσότερα στο: 24grammata.com

Ειδικό αφιέρωμα στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Δεν έχετε παρά να περιηγηθείτε στις τρεις (3) πρώτες σελίδες του ηλ. περιοδικού και να διαβάσετε 40 νέα (ή αξιόλογα αναδημοσιευμένα) άρθρα.1. 28η Οκτωβρίου 1940 / 28η Οκτωβρίου 2010
2. Γιώργος Σεφέρης: πώς έζησε την 28η Οκτωβρίου 1940
3. Η άγνωστη ιστορία μας: Οι Έλληνες της Ιταλίας στην περίοδο του Ελληνοϊταλικού πολέμου
4. Τι είναι, πραγματικά, ο Φασισμός;
5. Η σημερινή Ευρωπαϊκή ʼκρα Δεξιά
6. “Γερμανικές αποζημιώσεις”: Tί ζητούμε, τι απαντούν
7. Ο Ιωάννης Μεταξάς και το “ΟΧΙ” της 28ης Οκτωβρίου
8. Μπαντόλιο: "τα γουρούνια οι Έλληνες"!
9. Ο Χίτλερ και η εξόντωση των “ασήμαντων μειονοτήτων” (Εβραίοι,τσιγγάνοι,Μ. Ιεχωβά…)
10. H βαρβαρότητα της βουλγαρικής κατοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης (1941-1944)
11. Η συμμετοχή των Αλβανών στην Ιταλική εισβολή και στην κατοχή της Ελλάδας
12. Κύπριοι εθελοντές στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο
13. Το ελληνικό θέατρο στον πόλεμο και την κατοχή
14. Η ιστορία της ιαχής «Αέρα»
15. Τα αποβράσματα της Ιστορίας (Ι): Έλληνες, δεξιοί, στην υπηρεσία των Ναζί
16. Τα αποβράσματα της Ιστορίας (ΙΙ): Έλληνες, “αριστεροί”, στην υπηρεσία των Ναζί
17. Ο Μουσολίνι τον παρουσίασε ως δείγμα ανδρισμού. Εκείνος/η είναι η πρώτη δηλωμένη τραβεστί της Ιταλίας
18. Δισέγγονος του Χίτλερ έγινε Εβραίος και ζει στο Ισραήλ
19. Η συγκρότηση του Συντάγματος Δωδεκανησίων Εθελοντών
20. Η άνοδος του φασισμού και του ναζισμού στην Ευρώπη κατά το Μεσοπόλεμο
21. The Greek Battalion (Greek / American in World War 2 )
22. Οικονομικές συμπεριφορές στην Αθήνα της κατοχής
23. Τα Ρεμπέτικα της Κατοχής
24. Η κατάληξη του αντιτορπιλικού "Έλλη"
25. Οι Αθάνατοι του Ρίμινι. Η ΙΙΙ ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία και η συμβολή της στο Συμμαχικό Αγώνα.
26. Τσάμηδες και Τσαμουριά «Εθνοκάθαρση» ή «Κάθαρση»;
27. 28 octobre, Fκte Nationale grecque
28. SS-Massakers in Distomo
29. Τι είπαν οι ξένοι για τον ελληνικό αγώνα 1940-1945
30. Πώς είδαν οι Ιταλοί τον πόλεμο του 1940;
31. Ο Χίτλερ πουλά στις Ινδίες.
32. Το “Λιλί Μαρλεν” μάγευε Γερμανούς και Βρετανούς
33. Το ολοκαύτωμα στο Δοξάτο (Δράμα, 29 Σεπτεμβρίου 1941)
34. Τα Γιαννιτσά στα χρόνια της κατοχής / Eλευθεροχώρι, 23 Μαρτίου 1944
35. GRECIA 1943: quei fascisti stile SS / η σφαγή στο Δομένικο
36. Το ολοκαύτωμα στα Αμιρά (14 Σεπτεμβρίου 1943)
37. Η Μάχη της Αγίας Ευθυμίας (8 Απριλίου 1943)
38. Βιβλιογραφία για Φασισμό/ Ναζισμό
39. Βιβλιογραφία ιστορικής μελέτης 1940-1945
40. Βιβλιογραφία Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας.

και άλλα 475 άρθρα στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική γλώσσα.

Τρέχουν στον 28ο Μαραθώνιο με τη ΦΛΟΓΑ στην καρδιά τους!


ΠΗΓΗ: ΤΑ ΝΕΑ

Με τη ΦΛΟΓΑ στην καρδιά τους τρέχουν στον 28ο Μαραθώνιο της Αθήνας!

Περίπου 40-50 ερασιτέχνες δρομείς, φίλοι του Συλλόγου Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ», συμμετέχουν στον  Μαραθώνιο Κλασσικής Διαδρομής την Κυριακή 31 Οκτωβρίου.
Τρέχουν αυτοί για όλους μας, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωση της Φλόγας,  για να μεταφέρουν σε κάθε συμμετέχοντα, σε κάθε θεατή από το πεζοδρόμιο ή τον καναπέ του σπιτιού του, σε κάθε ευαίσθητο πολίτη, τον χτύπο της καρδιάς δεκάδων χιλιάδων παιδιών με διάφορες μορφές καρκίνου σε όλο τον κόσμο που δίνουν τη μάχη για τη ζωή τους.
Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε τυχαία:Η  παρέα των δρομέων της ΦΛΟΓΑΣ,  ξεκίνησε από 4-5 ερασιτέχνες δρομείς που βρίσκονταν κάθε Τετάρτη για προπόνηση στη Φιλοθέη στο άγαλμα του μαραθωνοδρόμου Στέλιου Κυριακίδη, στα πλαίσια της προετοιμασίας τους για τον φετινό  Μαραθώνιο Αθήνας. Όταν ο δρομέας μαραθωνοδρόμος  Παύλος Διακουμάκος βρέθηκε συμπτωματικά στο Ογκολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», γεννήθηκε η ιδέα να τρέξουν φέτος οι δρομείς της παρέας αυτής «'για έναν πολύτιμο σκοπό»- τα παιδια με νεοπλασματικές ασθένειες.
Και όταν είδαν τον Ξενώνα και τους μικρούς φιλοξενούμενους ασθενείς και ενημερώθηκαν για το έργο του μη κερδοσκοπικού φορέα, αποφάσισαν να τρέχουν για τη ΦΛΟΓΑ, να την εκπροσωπήσουν, να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη, να την κάνουν πιο γνωστή με το δικό τους τρόπο, από το δικό της μετερίζι.
Μαζί τους και η ελληνίδα της Διασποράς Βάλι Λαλιώτη που όπως αναφέρει σε σημερινή συνεντευξή της στο Αθηναικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ) έρχεται στην Αθηνα από τις Βρυξέλες για να τρέξει για τη Φλόγα.
Όπως λένε στο γεμάτο ανθρωπιά σημείωμα τους, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η ιδέα στην υπόλοιπη παρέα, «με νέο πνεύμα και την ανθρώπινη έμπνευση στα πόδια», η παρέα μεγάλωσε σταδιακά, φτάνοντας σήμερα σχεδον πενήντα μέλη. «Συναντιόμαστε με ενθουσιασμό να τρέξουμε  και να συζητήσουμε  για το σκοπό μας, να ανταλλάξουμε  ιδέες και εμπειρίες. Έτσι, κάθε Τετάρτη απόγευμα,  δρομείς από όλα τα μέρη της Αθήνας, η πλειοψηφία εργαζόμενοι και οικογενειάρχες, συναντιόμαστε  για τον κοινό μας σκοπό. Κάποιοι από μας έχουν πλούσια και πολυετή εμπειρία στο δρομικό χώρο, ενώ άλλοι είναι νέοι και ο σκοπός της ΦΛΟΓΑΣ αποτέλεσε κίνητρο να τρέξουν πιο οργανωμένα από ό,τι συνήθιζαν» αναφέρουν.
«Κάποιοι δρομείς έχουμε  εμπειρία απο καρκίνο σε δικά μας  κοντινά πρόσωπα, ενώ οι περισσότεροι απλά θέλουμε  να τρέξουμε για να βοηθήσουμε  τον συνάνθρωπό μας. Πιστεύουμε  πως σήμερα ο άνθρωπος έχει αποξενωθεί από τον συνάνθρωπο του σε μεγάλο βαθμό, και είναι μεγάλη ανάγκη να κοιτάμε λίγο πιο πέρα από τους εαυτούς μας να δώσουμε τα χέρια και να έρθουμε πιο κοντά στον συνάνθρωπό μας που περνάει δύσκολες στιγμές».

Οι δράσεις της Φλόγας

Η ΦΛΟΓΑ, ο Σύλλογος που απο το 1982  ίδρυσαν και στηρίζουν οι γονείς των παιδιών αυτών με την συμπαράσταση μικρών και μεγάλων, επωνύμων ή μη χορηγών και φορέων, έχει αναπτύξει ένα πλέγμα δράσεων, σε συνεργασία με τις  Ογκολογικές κλινικές των Παιδιατρικών Νοσοκομείων της Αθήνας για την στήριξη των μικρών ασθενών.
Στον Ξενώνα της Φλόγας δίπλα στα Νοσοκομεία Παίδων φιλοξενούνται  δωρεάν στα 30 δωμάτια και μικρά διαμερίσματα τα παιδιά από την περιφέρεια για όσο διάστημα υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία και ακτινοβολίες στην Αθήνα μαζί με τους γονείς τους. Στον Ξενώνα λειτουργεί σχολείο, παρέχεται ψυχολογική και ψυχαγωγική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό σε συνθήκες που δημιουργούν οικογενειακό περιβάλλον.
Παράλληλα μια άλλη δράση της Φλόγας  που απευθύνεται στα παιδιά που κατοικούν στην Αττική, τους παρέχει Νοσηλεία στο σπίτι από εξειδικευμένο προσωπικό κάτω από την καθοδήγηση και επίβλεψη των θεραπόντων ιατρών τους προκειμένου να αποφεύγεται η παραμονή τους στο νοσοκομείο ή τουλάχιστον να μειώνονται οι καθημερινές επισκέψεις τους εκεί. Μόλις πριν από λίγους μήνες η Φλόγα εγκατέστησε Αξονικό Τομογράφο τελευταίας τεχνολογίας στο Νοσοκομείο Αγία Σοφία ενώ η συμμετοχή της στην ίδρυση Ακτινοθεραπευτικού τμήματος για παιδιά στο Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού είναι καθοριστικής σημασίας.
Συγκέντρωση χρημάτων
Η παρέα των δρομέων της Φλόγας δεν αρκέστηκε στην προετοιμασία για τον Μαραθώνιο. «Ο καθένας από εμάς σχεδίασε και συγκεντρώνει χρήματα για τον σύλλογο στο οικογενειακό και επαγγελματικό του περιβάλλον. Εν μέσω οικονομικής κρίσης και αντιμετωπίζοντας τόσο την καχυποψία όσο και το δισταγμό της ελληνικής κοινωνίας, καθένας από μας ονειρεύεται πως η προσπάθεια μας θα μπορέσει να αποτελέσει ένα μικρό λιθαράκι στην μεγάλη ανάγκη ενίσχυσης της ΦΛΟΓΑΣ. Φοράμε τη φανέλα της «ΦΛΟΓΑΣ» και τρέχουμε. Πετάμε! Σκοπός μας είναι να ενημερωθεί ο κόσμος, μέσα από την προσπάθειά μας και να αφυπνιστεί για τον Ξενώνα της Φλόγας, αυτή την μεγάλη αγκαλιά» σημειωνουν.
Την Κυριακή 31 Οκτωβρίου οι  ερασιτέχνες δρομείς της Φλόγας θα τρέξουν στον 28ο Μαραθώνιο της Αθήνας. «Φέτος η βελτίωση του ατομικού ρεκόρ μας μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Από φέτος στόχος μας είναι η συμβολή μας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας και ιδιαίτερα των παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια, των παιδιων της''Φλόγας'' ,που μας έχουν πραγματικά ανάγκη» αναφέρουν.
Την Κυριακη, λοιπόν, είναι η ημέρα τους.Τρέχουν για τα παιδιά με καρκίνο,  τρέχουν για τον ξενώνα τους,  τρέχουν για την ΦΛΟΓΑ, με το σήμα της ΦΛΟΓΑΣ στην ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥΣ.  Θέλουν να μάθουν την προσπάθεια τους όσο το δυνατόν περισσότεροι, «γιατί στα βήματα τους, εξυπηρετείται ένας μεγάλος σκοπός. Και δεν είναι ο μόνος «κόπος» τους τα 42 χιλιόμετρα της Κυριακής» αναφερει σε ανακοινωση του το Δ.Σ.του Συλλογου που υπογραφουν η Προεδρος κ. Μαρία Τρυφωνίδη και η Γεν. Γραμματέας κ. Χριστίνα Μπάκα.  «Εδώ και μήνες προετοιμάζονται με προπονήσεις, με αναζήτηση χορηγών που μέσα από την προσπάθεια τους θα ενισχύσουν την ΦΛΟΓΑ και θα ευαισθητοποιήσουν όσους περισσότερους μπορούν. Την Κυριακή θέλουν το χειροκρότημα μας και την στήριξη του στόχου που υπηρετούν». 
Για περισσότερες πληροφορίες:

«ΦΛΟΓΑ»

Αιγίου 7 Γουδί
Τ.Κ. 11527 Αθήνα
Τηλ.: 2107485000
www.floga.org.gr

mail: info@floga.org.gr

 Για την επίσημη ιστοσελίδα της Φλόγας ΚΛΙΚ ΕΔΩ


Από τις αρχές του φετινού καλοκαιριού, μια νέα ΦΛΟΓΑ τρέχει, για να προστεθεί στο καθημερινό τρέξιμο που κάνει ο σύλλογος ΦΛΟΓΑ, για τα παιδιά με καρκίνο.
Η  παρέα των δρομέων της ΦΛΟΓΑΣ,  ξεκίνησε από 4-5 ερασιτέχνες δρομείς που βρίσκονταν κάθε Τετάρτη για προπόνηση στη Φιλοθέη στο άγαλμα του Έλληνα μαραθωνοδρόμου Στέλιου Κυριακίδη, στα πλαίσια της προετοιμασίας τους για τον φετινό Κλασικό Μαραθώνιο Αθήνας. Όταν ο δρομέας Μαραθωνοδρόμος και διοργανωτής αγώνων Παύλος Διακουμάκος βρέθηκε συμπτωματικά στο Ογκολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», γεννήθηκε η ιδέα να τρέξουν οι δρομείς της παρέας αυτής για έναν πολύτιμο σκοπό φέτος. Και όταν είδαν τον Ξενώνα και τους μικρούς φιλοξενούμενους ασθενείς και ενημερώθηκαν λεπτομερώς για το έργο της Φλόγας αποφάσισαν να τρέχουν για τη ΦΛΟΓΑ, να την εκπροσωπήσουν, να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνωμη, να τη κανουν πιο γνωστή με το δικό τους τρόπο, από το δικό της μετερίζι.
Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η ιδέα στην υπόλοιπη παρέα, με νέο πνεύμα και την ανθρώπινη έμπνευση στα πόδια, η παρέα μεγάλωσε κι άλλο, φτάνοντας σήμερα να ξεπερνά τα πενήντα μέλη. Συναντιόμαστε με ενθουσιασμό να τρέξουμε  και να συζητήσουμε  για το σκοπό μας, να ανταλλάξουμε  ιδέες και εμπειρίες. Έτσι, κάθε Τετάρτη απόγευμα,  δρομείς από όλα τα μέρη της Αθήνας, η πλειοψηφία εργαζόμενοι και οικογενειάρχες, συναντιόμαστε  για τον κοινό μας σκοπό. Κάποιοι από μας έχουν πλούσια και πολυετή εμπειρία στο δρομικό χώρο, ενώ άλλοι είναι νέοι και ο σκοπός της ΦΛΟΓΑΣ αποτέλεσε κίνητρο να τρέξουν πιο οργανωμένα από ότι συνήθιζαν.
Κάποιοι δρομείς έχουμε  εμπειρία απο καρκίνο σε δικά μας  κοντινά πρόσωπα, ενώ οι περισσότεροι απλά θέλουμε  να τρέξουμε για να βοηθήσουμε  τον συνάνθρωπό μας. Πιστεύουμε  πως σήμερα ο άνθρωπος έχει αποξενωθεί από τον συνάνθρωπο του σε μεγάλο βαθμό, και είναι μεγάλη ανάγκη να κοιτάμε λίγο πιο πέρα από τους εαυτούς μας να δώσουμε τα χέρια και να έρθουμε πιο κοντά στον συνάνθρωπό μας που περνάει δύσκολες στιγμές.
Με την ευγενική χορηγία μεγάλης εταιρίας αθλητικών ειδών,  οι δρομείς  αποκτήσαμε  τη φανέλλα με το λογότυπο της ΦΛΟΓΑΣ . Σκοπός της κίνησης αυτής είναι τα μπλουζάκια που θα φοράμε  κατά τη διάρκεια του Μαραθωνίου,  να μην περάσουν απαρατήρητα, να προβληματίσουν, να ευαισθητοποιήσουν, να αποτελέσουν ερέθισμα για άλλους δρομείς του Μαραθωνίου αλλά και  για τους θεατές να ρωτήσουν να μάθουν τι είναι η ΦΛΟΓΑ. Μια κίνηση που ευχόμαστε να αποτελέσει μαζική και αποτελεσματική ενημέρωση, αν την αγκαλιάσει και ο Τύπος όπως  περιμένουμε και ελπίζουμε.
Παράλληλα με την προπόνηση φορώντας την φανέλλα της Φλόγας μέλη της ομάδας των δρομέων της Φλόγας συμμετείχαμε και σε κάποιους αγώνες  Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού.
Είναι απίστευτη η αγάπη που ενώνει και κινεί την ομάδα μας, μία σφιχτά δεμένη οικογένεια. Ολη την εβδομάδα περιμένουμε  να φτάσει η Τετάρτη,  η ημέρα της κοινής προπόνησης για «να τρέξουμε για τα παιδιά!». Για να δώσουμε το μέγεθος της σχέσης αυτής και της χημείας που υπάρχει ανάμεσα στα μέλη της Ομάδας αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν κάποιοι/κάποιες που αρρώστησαν από ίωση,  αλλά την Τετάρτη ήταν εκεί, όχι για να τρέξουν αλλά για να εμψυχώσουν τους υπόλοιπους!
Η παρέα μας δεν αρκέστηκε στην προετοιμασία για τον Μαραθώνιο. Ο καθένας από εμάς σχεδίασε και συγκεντρώνει χρήματα για τον σύλλογο στο οικογενειακό και επαγγελματικό του περιβάλλον. Εν μέσω οικονομικής κρίσης και αντιμετωπίζοντας τόσο την καχυποψία όσο και το δισταγμό της ελληνικής κοινωνίας, καθένας από μας ονειρεύεται πως η προσπάθεια μας θα μπορέσει να αποτελέσει ένα μικρό λιθαράκι στην μεγάλη ανάγκη ενίσχυσης της ΦΛΟΓΑΣ.
Οι δρομείς της «ΦΛΟΓΑΣ» σε διάφορες ευκαιρίες έχουμε εξηγήσει γιατί τρέχουμε για την Φλόγα.  Ιδού μερικές αυθεντικές απαντήσεις: «'Ο καθένας μας τρέχει για το δικό του λόγο,  αλλά όταν τρέχεις για κάποιο σκοπό τοτέ το συναίσθημα είναι διαφορετικό», «'Βγαίνεις από τα στενά όρια της προπόνησης, νοιώθεις ότι η ψυχή σου πετάει», «Όλοι κοιτάμε να δούμε πότε θα έρθει η Τετάρτη της Φλόγας», «Είναι η δική μας μέρα αγώνα για τα παιδιά  που αγωνίζονται κάθε μέρα», «Φοράμε τη φανέλα της «ΦΛΟΓΑΣ» και τρέχουμε στους δρόμους. Πετάμε», «Σκοπός μας είναι να ενημερωθεί ο κόσμος, μέσα από την προσπάθειά μας και να αφυπνιστεί για τον Ξενώνα της Φλόγας. Αυτή την μεγάλη αγκαλιά», «Με ενδιαφέρει να βλέπουν συνέχεια με το σήμα της ΦΛΟΓΑΣ στην καρδια μας και να πιστέψουν ότι βοηθώντας τις ευπαθείς ομάδες, βοηθάνε τον εαυτό τους».
Την Κυριακή 31 Οκτωβρίου θα τρέξουμε στον 28ο Μαραθώνιο της Αθήνας. Φέτος η βελτίωση του ατομικού ρεκόρ μας μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Από φέτος στόχος μας είναι η συμβολή μας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας μας και ιδιαίτερα των παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια, των παιδιων της''Φλόγας'' που μας έχουν πραγματικά ανάγκη.
Περιμένουμε όλους τους γονείς με τα παιδιά τους, να μας δουν και να τους δούμε τόσο κατά μήκος της διαδρομής όσο και στον τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Κάποιοι μπορεί να είμαστε μπροστά, κάποιοι στη μέση, πολλοί στο τέλος. Δεν έχει σημασία. Όπως και μεις έτσι και οι γονείς με τα παιδιά τους, οι έφηβοι, οι μεγαλύτεροι, όλοι, πρέπει να δώσουν το δικό τους ηχηρό ''παρών'' με το χειροκρότημα τους,  στους Δρομείς, τους Μαραθωνοδρόμους.
Μόνο έτσι θα μείνει άσβεστη η «ΦΛΟΓΑ» της ζωής μας.
Η ομάδα δρομέων της Φλόγας
Παράκληση: Αν νομίζετε ότι αυτό το Δελτίο Τύπου είναι ίσως χρήσιμο για αξιοποίηση σε άλλον συνάδελφο σας, στο δικό σας ή άλλο Μέσο, παρακαλούμε προωθήστε το, τώρα!