Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

Προκήρυξη 2ου Μαθητικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής για την Ψυχική Υγεία, στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Βοιωτίας

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, δια μέσου του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων και ο Σύλλογος Οικογενειών Ψυχικής Υγείας Βοιωτίας* (ΣΟΨΥ), με στόχο την πληροφόρηση - ευαισθητοποίηση της σχολικής κι ευρύτερης κοινότητας για θέματα ψυχικής υγείας,
προκηρύσσουν τον 2ο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής για την Ψυχική Υγεία. Ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014, (Παγκόσμια ημέρα Ψυχικής Υγείας) και καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014. Στο διαγωνισμό μπορούν να πάρουν μέρος όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες των Γυμνασίων και Λυκείων του ν. Βοιωτίας. Ο διαγωνισμός έχει τεθεί υπό την αιγίδα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.
Όλοι οι διαγωνιζόμενοι εννοείται πως αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους, που διέπουν το διαγωνισμό, οι οποίοι αναφέρονται παρακάτω :

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1.       Το θέμα του φετινού 2ου Μαθητικού Διαγωνισμού είναι:
«Ψυχική Υγεία και Εκπαίδευση: Ανοίγουμε πόρτες και χτίζουμε γέφυρες».
Η ψυχική υγεία έχει οριστεί ως η καλή λειτουργικότητα σε όλα τα επίπεδα, κοινωνικό, ατομικό, σωματικό, ψυχικό, πνευματικό, σύμφωνα με μια ολιστική προσέγγιση του ανθρώπου, που τον βλέπει συνολικά και τον συνδέει με το περιβάλλον του.
Η λειτουργικότητα αναφέρεται στην ικανότητα του ανθρώπου στην διεκπεραίωση των υποχρεώσεών  του στη καθημερινή ζωή, της ωφέλιμης κοινωνικής του δράσης και συνεργασίας, της διατήρησης της σωματικής και πνευματικής του υγείας, καθώς και της δυνατότητας δημιουργίας και διατήρησης σχέσεων και επικοινωνίας με τους άλλους. Αυτές ακριβώς τις σχέσεις θέλουμε να τονίσουμε στα πλαίσια του φετινού διαγωνισμού και να τις προσεγγίσουμε σαν πόρτες ανοικτές και σαν γέφυρες που μας βοηθούν να διατηρούμε εσωτερικά ευχάριστα συναισθήματα, να υπερβαίνουμε τα δυσάρεστα και τα προβλήματα και κυρίως να βρισκόμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τους συνανθρώπους μας που πάσχουν από την ψυχική νόσο.
Ενημερωτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς με θέμα την Ψυχική Υγεία, προκειμένου να ενημερώσουν, ευαισθητοποιήσουν, υποστηρίξουν κι εμψυχώσουν τους/τις μαθητές/τριες, έχει αναρτηθεί στο ιστολόγιο του Συμβουλευτικού Σταθμού νέων  Βοιωτίας: http://sumstanvoi.blogspot.gr/ καθώς και στο facebook του ΣΟΨΥ Βοιωτίας: https://www.facebook.com/groups/251839231550644/.
Κάθε διαγωνιζόμενος/νη μπορεί να αποστείλει, το ανώτερο, μέχρι τρία (3) έργα, σε οποιοδήποτε υλικό και με οποιαδήποτε τεχνική. Προαιρετικά κάθε έργο μπορεί να συνοδεύεται από κάποιον τίτλο.
2.       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραδώσουν τα έργα τους αυτοπροσώπως μέχρι 21 Νοεμβρίου 2014, ή να τα αποστείλουν  ταχυδρομικά με ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και με την ένδειξη «Συμμετοχή στον διαγωνισμό»,
·         είτε στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας, (γραφείο Συμβουλευτικού Σταθμού), Φίλωνος 35-39, 5ος Τ.Κ. 32100 Λιβαδειά,
·         είτε στο ΣΟΨΥ, Δημάρχου Ι. Ανδρεαδάκη 42 (πρώην Πεσόντων Μαχητών) Τ.Κ. 32100 Λιβαδειά, υπόψη Καράλη Ελένης.
3.       Στο πίσω μέρος όλων των έργων, θα αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία των διαγωνιζόμενων μαθητών/τριών:
·     Ονοματεπώνυμο,
·     Τηλέφωνο επικοινωνίας,
·     Σχολική μονάδα και τάξη φοίτησης.
Κατά την παραλαβή των έργων τα στοιχεία θα καλύπτονται, με ευθύνη των διοργανωτών, με μαύρη αυτοκόλλητη ταινία.
4.        Όλα τα έργα θα παραδοθούν από το ΣΟΨΥ Βοιωτίας της ΔΔΕ Βοιωτίας στην Κριτική Επιτροπή με καλυμμένα τα στοιχεία των συμμετεχόντων για τη διασφάλιση του αδιάβλητου του διαγωνισμού.
5.       Η Κριτική Επιτροπή, του διαγωνισμού, θα είναι τριμελής και θα αποτελείται από:
·     έναν εκπρόσωπο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας,
·     έναν εκπρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΟΨΥ,
·     έναν Εικαστικό ή και ιστορικό Τέχνης.
6.       Οι διαγωνιζόμενοι θα βραβευθούν ανεξάρτητα από τη βαθμίδα φοίτησης.
7.       Με τα έργα, που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό, θα πραγματοποιηθεί έκθεση με ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΟΨΥ Βοιωτίας και του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων της ΔΔΕ Βοιωτίας. Στους μαθητές και μαθήτριες των οποίων τα έργα θα επιλεγούν από την κριτική επιτροπή, θα απονεμηθούν αντίστοιχα βραβεία και έπαινοι στα πρώτα, δεύτερα και τρίτα έργα. Σε όλους τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες θα χορηγηθεί αναμνηστικό δίπλωμα. Η απονομή των διακρίσεων θα γίνει σε ειδική τελετή την ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης.
8.       Στους νικητές μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίων και Λυκείων της Βοιωτίας θα απονεμηθούν βραβεία και έπαινοι συνοδευόμενοι από έπαθλα, τα οποία θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.
9.       Όλα τα έργα που θα υποβληθούν στο διαγωνισμό, μετά το τέλος της έκθεσης, θα επιστραφούν στους δικαιούχους.
10.   Την ημέρα των εγκαινίων της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί και εκδήλωση πληροφόρησης ευαισθητοποίησης της σχολικής κι ευρύτερης κοινότητας για την ψυχική υγεία.
11.   Η συμμετοχή στο 2ο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής για την Ψυχική Υγεία είναι δωρεάν και προαιρετική για τους μαθητές και θα πραγματοποιηθεί, χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων και μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων και τους εκπαιδευτικούς των Εικαστικών.
12.   Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν με τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων Βοιωτίας στο τηλέφωνο 2261 3 50381.

Παρακαλούνται οι κ.κ. Δ/ντες των Σχολικών Μονάδων, να υποστηρίξουν έμπρακτα τον 2ο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής για την Ψυχική Υγεία που πραγματοποιείται στη Βοιωτία. Να ενημερωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες των Σχολείων, όλοι οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί και ειδικά όσοι διδάσκουν το μάθημα των Εικαστικών και να αναρτηθεί η παρούσα προκήρυξη σε εμφανές σημείο του Σχολείου.

* Ο Σύλλογος Οικογενειών Ψυχικής Υγείας Βοιωτίας ιδρύθηκε το 2011 με άμεσο στόχο την υπεύθυνη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας της ευρύτερης περιοχής σε θέματα ψυχικής υγείας, την αποστιγματοποίηση της ψυχικής ασθένειας και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού των ψυχικά πασχόντων.


Δεν υπάρχουν σχόλια: