Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΙΔΡΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ KÖLN-BONN
Συγκροτήθηκε σήμερα 15/12/2012 η ιδρυτική ομάδα για την σύσταση της Πολιτικής Κίνησης του Συνασπισμού της Ριζοσπαστικής Αριστεράς – ΕΚΜ Köln-Bonn. Στόχοι του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Köln-Bonn είναι:

-              Η σύνδεση με τα Γερμανικά Συνδικάτα, για την σύσφιξη των σχέσεων ελλήνων και γερμανών εργαζόμενων.

-              Η συνεργασία με τα Κινήματα Ειρήνης και των Αντιφασιστικών-Αντιναζιστικών Κινημάτων, για την καταδίκη του νεοφασισμού και του νεοναζισμού στην Ευρώπη.

-              Η σύνδεση με το αδελφό κόμμα DIE LINKE

Προτεραιότητα της Πολιτικής Κίνησης του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Köln-Bonn είναι η προώθηση των θεμάτων που απασχολούν την Ελληνική Κοινότητα, με πρώτα τα θέματα της Παιδείας και την αντιμετώπιση του κλεισίματος των ελληνικών σχολείων που προωθεί η ελληνική κυβέρνηση, η οποία επιδιώκει την με κάθε τρόπο υποβάθμιση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης των ελλήνων της διασποράς.

Απώτερος στόχος της Πολιτικής Κίνησης του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Köln-Bonn, η σύνδεση και συνεργασία όλων των Πολιτικών Κινήσεων του κόμματος στο κρατίδιο Nordrhein-Westfallen.


Την ιδρυτική ομάδα αποτελούν: Η συντρόφισσα Αγγελική Καρελιώτη (secretary NRW / 017670483571), Μιχάλης Αγγελίδης (Bonn 01701866077), Γιάννης Κωστάκης (Köln / 017631630522), Hubert Schönthaler (Köln / 022131096343). Στη πρώτη συνεδρίαση της Ομάδας παραβρέθηκε εκ μέρους της Πολιτικής Κίνησης του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Düsseldorf ο σύντροφος Γιώργος Μπουκουβάλας (01626959011)

Köln 15.12.2012Erklärung zur Konstituierung einer Gründungsgruppe von SYRIZA-EKM Köln-Bonn

Heute, den 15.12,2012 hat sich die Gründungsgruppe für die Bildung der Politischen Bewegung des „Bündnisses der Radikalen Linken – Vereinigte Soziale Front“ (SYRIZA-EKM) Köln-Bonn konstituiert. Ziele von SYRIZA-EKM Köln-Bonn sind:

-              Die Verbindung mit den deutschen Gewerkschaften, zur Festigung der Beziehungen zwischen den griechischen und deutschen Arbeitnehmern

-              Die Zusammenarbeit mit den Friedensbewegungen und den Antifaschistischen-Antinazistischen Bewegungen, zur Verurteilung des Neofaschismus und des Neonazismus in Europa.

-              Die Verbindung mit der Schwesterpartei DIE LINKE

Priorität der Politischen Bewegung von SYRIZA EKM Köln-Bonn ist das Voranbringen der Themen, die die Griechische Community beschäftigen, mit den Themen der Bildung an erster Stelle und der Bekämpfung der Schließung der griechischen Schulen, die von der griechischen Regierung vorangetrieben wird. Die Regierung strebt auf jegliche Art und Weise die Abwertung der griechischsprachigen Ausbildung der Griechen der Diaspora an.

Weiteres Ziel der Politischen Bewegung von SYRIZA EKM Köln-Bonn ist die Verbindung und Zusammenarbeit aller Politischen Bewegungen der Partei im Bundesland Nordrhein-Westfalen-

Die Gründungsgruppe wird gebildet von: der Genossin Angeliki Karelioti (Köln), Michalis Aggelidis (Bonn), Giannis Kostakis (Köln), Hubert Schönthaler (Köln).

Auf der ersten Sitzung der Gruppe nahm seitens der Politischen Bewegung von SYRIZA EKM Düsseldorf Georgios Mpoukouvalas  teil.Köln, 15.12.2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: