Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2011

Πρόσκληση στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διστόμου Αράχωβας ΑντίκυραςΕ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
Δ Η Μ Ο Σ   Δ Ι Σ Τ Ο Μ Ο Υ   -   Α Ρ Α Χ Ω Β Α Σ   -   Α Ν Τ Ι Κ Υ Ρ Α Σ
Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο   Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Υ   Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ   Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ

Ημερομηνία
:
07.12.2011
Αρ. Πρωτ.
:
10110
Προς:
1.
Παναγιούλα Λουκά – Μπελίτσα

2.
Στέφανο Παπαϊωάννου

3.
Γεώργιο Μπεζεντέ

4.
Χαρίκλεια Τρομπούκη-Βαρσάμη

5.
Νικόλαο Δημάκα

6.
Ιωάννη Πάστρα
Κοιν.:

Γραφείου Δημάρχου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημοτικό κατάστημα στο Δίστομο την  16-12-2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.  για να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως:
1.       Ψήφιση πιστώσεων 2010
2.       Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή Πιστοπ. Διαχειριστικής Επάρκειας KA 1/6142.008 2.745,19€
3.       Ψήφιση πίστωσης για πληρωμή Τσιμεντοστρώσεων Δημοτικών Οδών Δήμου Αράχωβας ΚΑ 8/8122.012  10.000,00€ p33
4.       Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση Αναμεταδοτών Άνθιμου ΚΑ 30/6162.002 (3000+2000+2000) 8.610,00€ p102
5.       Ψήφιση πίστωσης για Συντήρηση και επισκευή Δημ. Φωτισμού ΚΑ 20/6262.027  12.300,00 p73
6.       Ψήφιση πίστωσης για Συντήρηση και επισκευή Αντλιοστασίου ΠΑΝΥΑΣ Αράχωβας ΚΑ 25/6262.014  7.626,00€ p88
7.       Ψήφιση πίστωσης για Συντήρηση και επισκευή εξωτερικών χώρων νεκροταφείων ΚΑ 25/6262.038  8.979,00€ p123
8.       Ψήφιση πίστωσης για Συντήρηση και επισκευή δικτύου άρδευσης ΚΑ 25/6262.009  7.380,00€ p87
9.       Ψήφιση πίστωσης για προμήθειες
10.   Ψήφιση πίστωσης για κατασκευή οικίσκου αντλιοστασίου στη δεξαμενή «Φυλάκιο»   
Διστόμου ΚΑ 25/7321.007  6.000,00€

11.   Ψήφιση πίστωσης για κατασκευή τουαλετών πλησίον της κατασκήνωσης στην πλαζ Αγίου Νικολάου Παραλίας Διστόμου    ΚΑ 30/7326.007  5.000,00€
12.   Ψήφιση πίστωσης για ανακατασκευή δημοτικού καταστήματος ΚΑ 10/7331.008  24.107,17€
13.   Ψήφιση πίστωσης για επισκευές σχολικών κτιρίων Α’ βάθμιας εκπαίδευσης. ΚΑ 30/7331.002  7.637,35€
14.   Ψήφιση πίστωσης για επισκευές σχολικών κτιρίων Β’ βάθμιας εκπαίδευσης ΚΑ 30/7331.003  11.456,03€
15.   Ψήφιση πίστωσης για εναπόθεση απορριμμάτων ΔΕΠΟΔΑΛ ΚΑ 20/6736.001  40.000€
16.   Ψήφιση πίστωσης για Συντήρηση κι επισκευή δημοτικού φωτισμού ΔΕ Διστόμου ΚΑ 20/6262.026  4.920,00€
17.   Ψήφιση πίστωσης για εκτυπώσεις – εκδόσεις – βιβλιοδετήσεις ΚΑ 10/6615.001   548,06€
18.   Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση κι επισκευή επίπλων, σκευών και λοιπού εξοπλισμού
ΚΑ 10/6265.001 307,50e
19.    Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση κι επισκευή δικτύου άρδευσης ΔΕ Διστόμου        
            KA   25/6262.008  2.214,00€
20.  Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων  
21.  Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση κι επισκευή αντλιοστασίου» Κ.Α. 25.6262.003  350,19€
22.  Ψήφιση πίστωσης για «Συντήρηση κι επισκευή δημοτικού καταστήματος δημ. Ενότητας Διστόμου» Κ.Α. 10.6261.001   1.480,80 €
23.   Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή για συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη Κ.Α. 00.6142.001    8.610 €
24.   Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση κι επισκευή εξωτερικών χώρων δημοτικών νεκροταφείων Κ.Α.  45.6262.038    1.845 €
25.   Ψήφιση πίστωσης για αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων  
26.   Ψήφιση πίστωσης για αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Αντίκυρας Κ.Α. 25.7312.004   11.674,65 €
27.   Ψήφιση πίστωσης για συντήρηση και επισκευή  δικτύου Άδρευσης ΔΕ Διστόμου Κ.Α. 25.6262.008   4.153,41 €
28.   Τροποποιήσεις προϋπολογισμού
29.   Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Διστόμου.
30.   Επιστροφή πάγιας προκαταβολής.                 

                                                                                                O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: