Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

Ερώτηση για το συνεχιζόμενο έγκλημα στον Ασωπό και τις προσχηματικές δράσεις και τις ευθύνες Πολιτείας και Περιφέρειας, από το ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

16/10/2012
Ερώτηση
για το συνεχιζόμενο έγκλημα στον Ασωπό,  
και τις προσχηματικές δράσεις και τις ευθύνες Πολιτείας και Περιφέρειας


Πεντέμισι χρόνια μετά τη διαπίστωση της βιομηχανικής ρύπανσης  του υδροφόρου ορίζοντα του Ασωπού ποταμού και την κήρυξη της περιοχής ως «Ειδικής Εθνικής παρέμβασης» και αρκετούς μήνες μετά τη σύσταση της «Επιτροπής Παρακολούθησης και Συντονισμού της υλοποίησης των μέτρων για τον Ασωπό ποταμό» η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΕΠΕ) του ΥΠΕΚΑ δημοσιοποίησε το «εξαιρετικά επείγον» έγγραφό της, με α.π. οικ. 1645/06.08.2012.

Όπως προκύπτει από την απάντηση, με δελτίο τύπου στις 10.10.2012, του Ινστιτούτου Τοπικής Αειφόρου Ανάπτυξης και Πολιτισμού των Οινοφύτων, εξακολουθεί να υφίσταται το αδιέξοδο στην αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης, στη διαιώνιση της υπόθαλψης και της ασυδοσίας,  στη συγκεκριμένη περιοχή.

Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένη την ευθύνη της περιφέρειας στην παρακολούθηση και στην αντιμετώπιση του προβλήματος,

ερωτάται ο κ. Περιφερειάρχης:


·        Πεντέμισι χρόνια μετά τη δημόσια αναγνώριση του προβλήματος, έχουν εντοπιστεί οι δραστηριότητες που ευθύνονται για τη ρύπανση στην περιοχή;
·        Υπάρχει ή όχι μητρώο βιομηχανιών; Έχουν καταγραφεί οι δραστηριότητες που έχουν αδειοδοτηθεί; Αληθεύει ότι τα υπάρχοντα στοιχεία είναι κατά δήλωση των βιομηχάνων, παρότι έχει χρηματοδοτηθεί πολλές φορές η καταγραφή τους;
·        Θα υπάρξει, και πότε, συνολική χωροταξική τακτοποίηση της βιομηχανικής περιοχής Οινοφύτων;
·        Θα διατεθεί νερό από Μόρνο - Υλίκη, που σήμερα «ξεπλένει» τον Ασωπό, για άρδευση,  ώστε να λυθεί οριστικά το θέμα της ποιότητας και της ασφάλειας των τοπικών αγροτικών προϊόντων;
·        Πότε θα οριοθετηθεί ο Ασωπός και πότε θα καθορισθεί ζώνη προστασίας;
·        Θα γίνει το γραφείο περιβάλλοντος στα Οινόφυτα;
·        Θα συνεχίσει το «έργο» της η Επιτροπή; Θα εφαρμοστεί η νομοθεσία για την περιβαλλοντική ευθύνη;
·        Είναι ικανοποιημένος από τα αποτελέσματα των «πρωτοβουλιών», των «μελετών», των «προγραμμάτων» και των «ενεργειών» που επί πεντέμισι χρόνια εξαγγέλλει; Αναγνωρίζει ή όχι τις ευθύνες του για το συνεχιζόμενο έγκλημα στον Ασωπό;

Δέσποινα Σπανούδη
Ινστιτούτο Τοπικής ΑειφόρουΑνάπτυξης και Πολιτισμού
Οινόφυτα Βοιωτίας, 28ης Οκτωβρίου 22, ΤΚ 32011, www.itaap.gr

Δελτίο Τύπου
Οινόφυτα 10-10-2012
Με το «εξαιρετικά επείγον» έγγραφο Α.Π. οικ. 1645/06.08.2012, η Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΕΠΕ) του ΥΠΕΚΑ, ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενο για τα αποτελέσματα των εργασιών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Συντονισμού της υλοποίησης των μέτρων για τον Ασωπό ποταμό. Στην συγκεκριμένη επιτροπή και τις επιμέρους ομάδες εργασίας, συμμετείχε και το Ινστιτούτο μας με εκπρόσωπό του. Επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
1.       Το έγγραφο αυτό έρχεται πεντέμιση χρόνια μετά την διαπίστωση της βιομηχανικής ρύπανσης  του υδροφόρου ορίζοντα του Ασωπού ποταμού το 2007 και την κήρυξη της περιοχής ως «Ειδικής Εθνικής παρέμβασης» από τον τότε ΥΠΕΧΩΔΕ και δύο χρόνια μετά την «ουσιαστική ανταπόκριση της Πολιτείας στο κρίσιμο αυτό ζήτημα καθώς, αφενός αναγνωρίστηκε δημόσια η συντελεσθείσα σοβαρή περιβαλλοντική ζημιά στην ευρύτερη περιοχή Ασωπού και οι επιπτώσεις της στη Δημόσια Υγεία, αφετέρου εξετάσθηκαν εντατικά τα ζητήματα και τον Φεβρουάριο του 2010 παρουσιάστηκε στα Οινόφυτα ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση του Περιβαλλοντικού  Κινδύνου στην περιοχή του Ασωπού, το οποίο διαμορφώθηκε μετά από στενή, συστηματική συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ελάμβανε υπόψη πάγια αιτήματα της Τοπικής Κοινωνίας».
2.       Στο έγγραφο αναφέρεται πως η επιτροπή «...κατέληξε ομόφωνα στα ακόλουθα συμπεράσματα και προτάσεις...». Δηλώνουμε κατηγορηματικά πως καμία τέτοια ομοφωνία δεν υπήρξε και πως δεν έχουμε μέχρι σήμερα λάβει πρακτικά των συνεδριάσεων είτε της επιτροπής είτε των ομάδων εργασίας.
3.       Από την μελέτη του εγγράφου προκύπτει πως ουσιαστικά τίποτα δεν έχει γίνει στην πράξη για την αντιμετώπιση και λύση του προβλήματος και πως ότι ορθό έχει εξαγγελθεί από την πολιτεία είτε έχει κολλήσει στην λάσπη της γραφειοκρατίας (κεντρικό διυλιστήριο) είτε πάει για παράταση εφαρμογής (ΚΥΑ 20488/2010 του Ασωπού). Ακόμα περισσότερο οι δράσεις της πολιτείας δεν έχουν σε καμία περίπτωση τον χαρακτήρα του «επείγοντος» όπως επιβάλει η προστασία της δημόσιας υγείας. «Επείγοντα» χαρακτηρίζονται μόνο τα έγγραφα, όπως και το συγκεκριμένο της ΕΓΕΠΕ, το οποίο αποτελεί ένα ακόμα φλύαρο «θαθαλόγιο» για ενέργειες που θα έπρεπε να έχουν γίνει χθες.
4.       Οι διαφωνίες μας συγκεκριμένα:
·         Θεωρούμε απαράδεκτη και ανεπίτρεπτη την παράταση στην εφαρμογή της ΚΥΑ 20488/2010 του Ασωπού, όπως προτείνει η επιτροπή. Κάθε τι που επιτρέπει την συνέχιση της ρύπανσης και κατά συνέπεια την υπονόμευση της υγείας των ανθρώπων και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους. Απαιτούμε την ΑΜΕΣΗ εφαρμογή της περιβαλλοντικής, εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας, χωρίς παραθυράκια και τροπολογίες ντροπής. Η εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας αναβάλλεται διαρκώς στην χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες, εξυπηρετώντας τους ισχυρούς εις βάρος της κοινωνίας. Αυτό πρέπει να σταματήσει και είναι λυπηρό που η ΕΓΕΠΕ και η επιτροπή προτείνουν σήμερα και άλλη παράταση!
·         Η λύση μεταφοράς βιομηχανικών αποβλήτων στον βιολογικό της Μεταμόρφωσης μόνο λύση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί και τα προβλήματα μιας τέτοιας υλοποίησης φαίνονται ξεκάθαρα στο έγγραφο της ΕΓΕΠΕ. Δυστυχώς και αυτή η πρόταση αν και είναι δυνατόν να «ανακουφίσει» προσωρινά την περιοχή μας, τελικά εξυπηρετεί την αναβολή για το (μακρινό;) μέλλον υλοποίησης των απαραίτητων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων στην βιομηχανική περιοχή του Ασωπού από τους ενδιαφερόμενους, δηλαδή την τοπική βιομηχανία.
·         Η χωροταξική τακτοποίηση της περιοχής δεν μπορεί να είναι «σημειακή» και με την λογική της «τακτοποίησης των αυθαιρέτων» αλλά συνολική. Δεν εξυπηρετεί την ανάπτυξη να μιλάμε για «...θεσμοθέτηση κατάλληλων χώρων ΒΙΠΕ...» όπου βολεύει τον καθένα αλλά για ΕΝΑΝ οργανωμένο και εξοπλισμένο με υποδομές χώρο ΒΙΠΕ που θα περιλαμβάνει όλα εργοστάσια της περιοχής. Μόνο μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να θεωρηθεί τακτοποίηση και νοικοκύρεμα του χώρου. Οτιδήποτε άλλο, αν και θα χρηματοδοτηθεί πανάκριβα, δεν θα λύσει πρακτικά κανένα πρόβλημα.
·         Η υδροδότηση της βιομηχανίας με καθαρό νερό από τον Μόρνο με κρατικά χρήματα μάς βρίσκει επίσης αντίθετους. Η βιομηχανία που ρύπανε τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα και δεν μπορεί πια ούτε η ίδια να τον χρησιμοποιήσει είναι υποχρεωμένη, με δικά της έξοδα, να φροντίσει για την υδροδότησή της αλλά και την υδροδότηση των πληθυσμών που εξ αιτίας της δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό. Αυτό επιβάλει η νομοθεσία για την περιβαλλοντική ευθύνη και η πολιτεία είναι υποχρεωμένη να την εφαρμόσει. Είναι φανερή στο έγγραφο της ΕΓΕΠΕ η προσπάθεια για αποφυγή της εφαρμογής της περιβαλλοντικής ευθύνης που θα επέβαλε το κόστος υλοποίησης  των μέτρων στους ρυπαίνοντες βιομήχανους. Χαρακτηριστικό είναι πως μέχρι σήμερα η πολιτεία δεν μας έχει πει ποιες δραστηριότητες ευθύνονται για την ρύπανση στην περιοχή μας!
5.       Στο έγγραφο περιέχονται επίσης μια σειρά προτάσεις που μας βρίσκουν σύμφωνους και οι οποίες έχουν ήδη εξαγγελθεί πολλές φορές. Η μη υλοποίησή τους δείχνει ότι η πραγματική βούληση της πολιτείας δεν είναι προς την κατεύθυνση της λύσης του προβλήματος. Συγκεκριμένα:
·         Η χωροθέτηση του Ασωπού! Ο Ασωπός δεν υπάρχει ακόμα στον χάρτη της ελληνικής πολιτείας!!!
·         Το Μητρώο Βιομηχανιών! Η ελληνική πολιτεία δεν έχει καταγεγραμένες τις δραστηριότητες που έχει η ίδια αδειοδοτήσει! Έχει χρηματοδοτηθεί πολλές φορές η καταγραφή τους χωρίς ολοκληρωμένο και αξιόπιστο αποτέλεσμα μέχρι σήμερα. Τα υπάρχοντα στοιχεία είναι κατά δήλωση των βιομηχάνων!!!
·         Εγκατάλειψη υδροφόρου ορίζοντα για κάθε χρήση και χρήση αρδευτικού νερού από Υλίκη-Μόρνο. Σήμερα ο Ασωπός δέχεται και «ξεπλένεται» από χιλιάδες κυβικά καθαρού νερού που διοχετεύει η ΕΥΔΑΠ ως περίσσευμα. Κάλλιστα θα μπορούσαν αυτά τα νερά να χρησιμοποιηθούν για να έχουν καθαρό ποτιστικό νερό οι αγρότες της περιοχής και να λυθεί οριστικά το θέμα της ποιότητας και ασφάλειας των τοπικών αγροτικών προϊόντων.
·         Συγκρότηση και λειτουργία του πολυεξαγγελθέντος Γραφείου Περιβάλλοντος στα Οινόφυτα. Δυστυχώς αυτό που συμβαίνει όμως είναι η αποδυνάμωση της ΕΥΕΠ…
Σύμφωνα με την φετινή ετήσια έκθεση του WWF Ελλάς για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η τρέχουσα περίοδος «χαρακτηρίστηκε από μια καταιγιστική απώλεια περιβαλλοντικού κεκτημένου, με τη μορφή της υποβάθμισης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας... Σε σημαντικό βαθμό, η περιβαλλοντική οπισθοδρόμηση που καταγράφεται στην έκθεση αποτέλεσε απόρροια των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας, αλλά σε εξίσου σημαντικό βαθμό προέκυψαν από επιλογές των πολιτικών ηγεσιών των αντιστοίχων υπουργείων. Χαρακτηριστικό ήταν ότι ακυρώθηκαν με εξόφθαλμο τρόπο σημαντικές πολιτικές προτοβουλίες που είχε εξαρχής αναλάβει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εγκαινιάζοντας με ελπιδοφόρο τρόπο την ίδρυσή του το 2009. Κύρια εκδήλωση της τάσης υποβάθμισης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ήταν η μαζική και ασυντόνιστη, επιχείρηση διαφορετικών υπουργείων για απλοποιήσεις στην αδειοδότηση δραστηριοτήτων και κατηγοριών έργων...». Για αυτά θα έπρεπε να θλίβεται η ΕΓΕΠΕ και αυτά να καταγγέλει αντί να επαίρεται για τα «...σημαντικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί από το ΥΠΕΚΑ, σε κάθε επίπεδο...» στα χαρτιά όμως!

ΙΤΑΑΠ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα 06.08.2012
Α.Π. οικ. 1645

Προς:
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ


Κοιν:
ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ


Θέμα:   Προτάσεις Επιτροπής για την παρακολούθηση υλοποίησης των μέτρων για τον Ασωπό.

Σχετ:     (α) η με α.π. οικ. 270/15.02.2012 Απόφαση Ειδικής Γραμματέως Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΕΓΕΠΕ), σχετικά με «Συγκρότηση Επιτροπής για την παρακολούθηση υλοποίησης των μέτρων για τον Ασωπό, καθώς και Ομάδων Εργασίας στα πλαίσια αυτής».
(β) την ΚΥΑ 20488/2010 περί «Καθορισμού ποιοτικών περιβαλλοντικών προτύπων στον ποταμό Ασωπό και οριακών τιμών εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του Ασωπού» (ΦΕΚ 749 Β’)
(γ) το με α.π. 2701/ 14.12.2011 έγγραφο της ΕΓΕΠΕ για το συντονισμό άμεσων δράσεων για ζητήματα που εκκρεμούν σχετικά με την υλοποίηση του «Ολοκληρωμένου Προγράμματος Διαχείρισης της Περιβαλλοντικής Κρίσης στην περιοχή του Ασωπού».
(δ) το με α.π. 168/01.02.2012 έγγραφο της ΕΓΕΠΕ για την «Επιτάχυνση της υλοποίησης δράσεων για την προστασία του Ασωπού: Σύσταση Ομάδας Εργασίας»


Η ρύπανση της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού ποταμού έγινε κυρίως γνωστή από τον Αύγουστο του 2007 όταν δημοσιοποιήθηκαν μετρήσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους, και άλλων διαπιστευμένων εργαστηρίων, σύμφωνα με τις οποίες στον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής ανιχνεύτηκαν υψηλά επίπεδα βαρέων μετάλλων, εξασθενούς χρωμίου καθώς και νιτρικών, αρκετές φορές πάνω από τις παραμετρικές τιμές που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία για την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (οδηγία 98/83/ΕΚ ΚΥΑ Υ2/2600/2001 ΦΕΚ 892 Β 11701) και το θέμα «Ασωπός» κηρύχθηκε από το πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (νυν Υ.ΠΕ.Κ.Α.) ως περίπτωση «Ειδικής Εθνικής Παρέμβασης».
Από τις αρχές του 2010, αμέσως μετά τη σύσταση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), υπήρξε ουσιαστική ανταπόκριση της Πολιτείας στο κρίσιμο αυτό ζήτημα καθώς, αφενός αναγνωρίστηκε δημόσια η συντελεσθείσα σοβαρή περιβαλλοντική ζημιά στην ευρύτερη περιοχή Ασωπού και οι επιπτώσεις της στη Δημόσια Υγεία, αφετέρου εξετάσθηκαν εντατικά τα ζητήματα και τον Φεβρουάριο του 2010 παρουσιάστηκε στα Οινόφυτα ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για την Αντιμετώπιση του Περιβαλλοντικού  Κινδύνου στην περιοχή του Ασωπού, το οποίο διαμορφώθηκε μετά από στενή, συστηματική συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ελάμβανε υπόψη πάγια αιτήματα της Τοπικής Κοινωνίας.
Ένα σημαντικό μέρος του προβλήματος της ρύπανσης του Ασωπού ποταμού, της ευρύτερης περιοχής και του υδροφόρου ορίζοντα οφείλεται στην ανεξέλεγκτη απόρριψη επικίνδυνων υγρών και στερεών αποβλήτων ή/και την παράνομη αποθήκευση αυτών για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Πολλές επιχειρήσεις δεν δηλώνουν τις ακριβείς ποσότητες των παραγόμενων αποβλήτων τους και αφενός οι περιβαλλοντικοί όροι που λαμβάνουν δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες, αφετέρου μεγάλες ποσότητες «χάνονται» και δεν ταυτοποιούνται.
Σε συνέχεια των σημαντικών μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί από το ΥΠΕΚΑ, σε κάθε επίπεδο, η ΕΓΕΠΕ ανέλαβε να συντονίσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και Υπηρεσίες, με σκοπό την επίλυση ζητημάτων που προκύπτουν από την ελλιπή συμμόρφωση των βιομηχανιών, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 20488/2010 (ΦΕΚ 749/Β/2010) για τον Ασωπό ποταμό (ως προς την υποχρέωσή τους, εντός του 2010 ή το αργότερο μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2011, να προβούν σε αναθεώρηση των περιβαλλοντικών τους όρων και στη συνέχεια να αναλάβουν την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων σε αντιρρυπαντική τεχνολογία) και την επιτάχυνση των δράσεων που αφορούν στο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Διαχείρισης της Περιβαλλοντικής Κρίσης στην περιοχή του Ασωπού».

Στο πλαίσιο αυτό συγκροτήθηκε, με το (α) σχετικό, Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού της υλοποίησης των μέτρων για τον Ασωπό, και ειδικότερα ως προς τα ακόλουθα:
·        συμμόρφωση βιομηχανικών και άλλων δραστηριοτήτων με την ΚΥΑ 20488/2010 του Ασωπού [(β) σχετικό]
·        ζητήματα διάθεσης νερού για αστική και βιομηχανική χρήση και για άρδευση
·        δημιουργία κεντρικής μονάδας επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων με παράλληλη εξεύρεση προσωρινών λύσεων για την επεξεργασία και τη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων (επικινδύνων και μη),
·        επιτάχυνση υλοποίησης ολοκληρωμένου προγράμματος για τη διαχείριση του περιβαλλοντικού κινδύνου στον Ασωπό
·        χωροταξική οργάνωση της άτυπης βιομηχανικής ζώνης (Οινοφύτων –Σχηματαρίου),
·        εξέταση πρακτικών που ακολουθούνται σε άλλα ΚΜ της ΕΕ
·        ζητήματα εφαρμογής της περιβαλλοντικής ευθύνης

Για την αποτελεσματική λειτουργία και την υποστήριξη των εργασιών της Επιτροπής συστάθηκαν πέντε (5) ομάδες εργασίας, ως ακολούθως:

1.       Ομάδα Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων: Επεξεργασία και διαμόρφωση προτάσεων για την προσωρινή διαχείριση των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της ΚΥΑ του Ασωπού, την εφικτότητα συμμόρφωσης των βιομηχανικών και άλλων δραστηριοτήτων, το κόστος/όφελος των προτάσεων, κ.λ.π., στη βάση πρότασης που έχει εκπονηθεί από τον ΣΒΣΕ, την ΕΥΔΑΠ και τον Δήμο Τανάγρας που αναφέρεται στην αντιμετώπιση της διάθεσης των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, ορισμένων μονάδων, σε ενδιάμεσο στάδιο, στην εγκατάσταση επεξεργασίας της Μεταμόρφωσης μέσω βυτιοφόρων ώστε να διασφαλισθεί ένα καθ’ όλα αξιόπιστο σύστημα μεταφοράς και απόρριψης αυτών (διαπίστευση της διαδικασίας) και έλεγχος του κόστους.

2.       Ομάδα καταγραφής και αξιοποίησης δεδομένων: Συγκέντρωση και καταγραφή διαθέσιμων δεδομένων, σχετικά με την υφιστάμενη βιομηχανική δραστηριότητα, τον αριθμό και το είδος των δραστηριοτήτων/ ανά παραγωγική κατηγορία, τις ΜΠΕ και ΑΕΠΟ αυτών, το είδος και την ποσότητα των υγρών και στερεών αποβλήτων τους (επικινδύνων και μη), χωρικά δεδομένα, κλπ., καθώς και αξιολόγηση αυτών.

3.       Ομάδα Χωροταξικής οργάνωσης άτυπης βιομηχανικής περιοχής Οινοφύτων – Σχηματαρίου: Υποβολή προτάσεων για την οργάνωση της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις βιομηχανικής ή άλλης ανάπτυξης, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο (Χωροταξικός Σχεδιασμός, Ειδικά Χωροταξικά για τη Βιομηχανία, ΓΠΣ, ΖΟΕ, κλπ.), υπό το φως των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων του αρμόδιου Υπ. Ανάπτυξης, την άμεση προώθηση της εκπόνησης του ΓΠΣ Οινοφύτων, καθώς και για την ανάδειξη και προστασία του Ασωπού ποταμού.

4.       Ομάδα εξέτασης ζητημάτων υδροδότησης – αποχέτευσης της περιοχής και επεξεργασίας αποβλήτων: Εξέταση και αξιολόγηση των προτάσεων που έχουν εκπονηθεί από τον ΣΒΣΕ, την ΕΥΔΑΠ και το Δήμο Τανάγρας, σχετικά με την παροχή ασφαλούς νερού για αστική και βιομηχανική χρήση, αλλά και για την άρδευση, καθώς και εξέταση τυχόν εναλλακτικών λύσεων, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος/όφελος, την εφικτότητα, την οικονομική βιωσιμότητα, τους πιθανούς φορείς χρηματοδότησης, αλλά και το βαθμό συνεισφοράς των επιχειρήσεων, καθώς και εξέταση πρότασης για τη δημιουργία Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων, την οποία θα εισηγηθεί ο ΣΒΣΕ-ΕΥΔΑΠ-Δήμος Τανάγρας.

5.       Ομάδα ενδυνάμωσης περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και περιβαλλοντικής ευθύνης: Καταγραφή αποτελεσμάτων διενεργηθεισών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων, παρακολούθηση και καταγραφή του βαθμού συμμόρφωσης, επεξεργασία προτάσεων για την αποτελεσματικότητα και ενδυνάμωση των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και ελέγχων και ενέργειες για άμεση συγκρότηση του Τομέα Στερεάς Ελλάδας της ΕΥΕΠ, με έδρα στα Οινόφυτα, υπό το φως του Ν. 4014/2011, καθώς και περαιτέρω εντοπισμός των πηγών ρύπανσης και εξέταση των ζητημάτων υπαγωγής επιχειρήσεων (φορέων εκμετάλλευσης) σε καθεστώς περιβαλλοντικής ευθύνης με την υποβολή σχετικών προτάσεων.

Στο πλαίσιο των εργασιών των προαναφερόμενων ομάδων εργασίας η εν λόγω  Επιτροπή συνεδρίασε τρεις φορές σε Ολομέλεια, εξέτασε την πρόοδο των εργασιών και τις προτάσεις των ομάδων και κατέληξε ομόφωνα στα ακόλουθα καταρχήν συμπεράσματα και προτάσεις:  

Συμπεράσματα της Επιτροπής προς άμεση επίλυση:   
·        Οι δραστηριότητες της περιοχής υδρεύονται από γεωτρήσεις με νερό που θεωρείται ακατάλληλο για βιομηχανική χρήση, γεγονός που κάνει πιο δύσκολη την εφαρμογή της (β) σχετικής ΚΥΑ.  Η συζήτηση για δημιουργία μιας Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας των Βιομηχανικών Αποβλήτων, γίνεται και πάλι επίκαιρη, καθώς κατά τις προσπάθειες που έκανε ο ΣΕΒ, μετά από συμφωνία του με το ΥΠΕΚΑ, για την εξεύρεση επενδυτή με σκοπό την κατασκευή της, που θα έδινε οριστική λύση στο πρόβλημα, υπήρξαν σοβαρές δυσκολίες που επιδεινώθηκαν δεδομένης της οικονομικής κρίσης
·        Η βιομηχανία είναι διατεθειμένη να πετύχει τα αυστηρά όρια και τις ποιοτικές παραμέτρους, που έχουν τεθεί με την (β) σχετική ΚΥΑ του Ασωπού, αρκεί να της δοθεί περισσότερος χρόνος και να εφοδιαστεί με νερό καλής ποιότητας.
·        Η κατασκευή μιας Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας των Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων και κεντρικών δικτύων αναδεικνύεται ως η μοναδική ρεαλιστική λύση για την ολοκληρωμένη και συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος απόρριψης των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων των δραστηριοτήτων της περιοχής του Ασωπού, την οποία μπορεί να αναλάβει ο Δήμος Τανάγρας, με την τεχνική υποστήριξη της ΕΥΔΑΠ και ενδεχομένως και μεγάλων βιομηχανικών μονάδων,
·        Θεωρείται απολύτως αναγκαία η παροχή κατάλληλου ασφαλούς νερού για την άρδευση της περιοχής, όχι μόνο για τη διασφάλιση της ποιότητας των γεωργικών προϊόντων, αλλά και για την εξυγίανση και απορρύπανση των ρυπασμένων εδαφών, μέσω της σταδιακής φυσικής ανάκαμψης της ρύπανσης,  
·        Η συνολική και οριστική επίλυση του ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί, εφόσον και για αστική-βιομηχανική και αγροτική χρήση διατεθεί νερό από το Μόρνο, δεδομένου ότι διασφαλίζεται επάρκεια καθαρού νερού.
·        Για την άμεση και προσωρινή αντιμετώπιση της διάθεσης των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, ορισμένων μονάδων, κρίνεται, ως μεταβατική λύση, η διάθεση αυτών στην εγκατάσταση επεξεργασίας της ΕΥΔΑΠ, στην Μεταμόρφωση, μέσω βυτιοφόρων (μετά από συνεργασία με το αρμόδιο ΥΠΥΜΕΔΙ,), εφόσον διασφαλισθεί ένα καθ’ όλα αξιόπιστο σύστημα μεταφοράς και απόρριψης αυτών (διαπίστευση της διαδικασίας) και έλεγχος του κόστους, υπό την αίρεση ότι τα είδη των υγρών αποβλήτων θα πληρούν τις προδιαγραφές  της ισχύουσας Κοινής Νομαρχιακής Απόφασης ΔΤ/35809, ΦΕΚ 682 Β/92, η οποία, ισχύει σήμερα για τα υγρά βιομηχανικά απόβλητα των βιομηχανιών/βιοτεχνιών της Αττικής. 
·        Για τη μεταφορά των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στην εγκατάσταση επεξεργασίας της ΕΥΔΑΠ, στην Μεταμόρφωση (Κ.Ε.Λ.Μ.) θα πρέπει να γίνει άμεσα καταγραφή των ειδών βιομηχανικών αποβλήτων (παροχές, ρυπαντικά φορτία) που παράγονται στη λεκάνη Ασωπού, καθώς και αποσαφήνιση της τιμολόγησης της επεξεργασίας των διαφόρων ειδών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων από την ΕΥΔΑΠ μέσω της διάθεσής τους στο Φ.Β.Α. (και μετέπειτα επεξεργασίας τους στην Ψυτάλλεια)
·        Η εντατικοποίηση των ελέγχων από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας συμβάλλουν στην σταδιακή συμμόρφωση των δραστηριοτήτων και στην εξάλειψη σοβαρών περιστατικών ρύπανσης, όπως πρόσφατα, μετά τα ανησυχητικά αποτελέσματα μετρήσεων του Δήμου Τανάγρας σε αγωγούς και εξόδους υγρών αποβλήτων στον ποταμό Ασωπό (όπου προέκυψαν υψηλά όρια εξασθενούς χρωμίου), όπου κατάφεραν να εντοπίσουν την υπεύθυνη  δραστηριότητα και προέβησαν στις κατά νόμο διαδικασίες,
·        Για την αποτελεσματική ανάδειξη και προστασία του Ασωπού ποταμού απαιτείται άμεσα η προώθηση της οριοθέτησης αυτού και ο καθορισμός των ζωνών προστασίας του με δημιουργία των κατάλληλων αντιπλημμυρικών έργων, ενέργεια που φαίνεται αναγκαία και πρέπει να προηγηθεί πριν τον οριστικό καθορισμό των βιομηχανικών πάρκων.
·        Η ολοκλήρωση των σχεδίων χρήσης γης για την ευρύτερη περιοχή, μέσω της έγκρισης των ΓΠΣ, θα συντελέσει στην αποσαφήνιση των αναπτυξιακών επιλογών για την περιοχή με αναγκαίο τον συσχετισμό μεταξύ των εγκεκριμένων ΓΠΣ, όπου υπάρχουν διαφορετικές οπτικές αντιμετώπιση των ζωνών που προορίζονται για εγκατάσταση βιομηχανιών.  
·        Ο τοπικός σχεδιασμός των χρήσεων γης έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, με εκκρεμότητα τον πολεοδομικό σχεδιασμό στην περιοχή των Οινοφύτων και στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να ανατεθεί και η εκπόνηση του ΓΠΔ Οινοφύτων που εκκρεμεί, καθώς οι μόνες κατευθύνσεις σχεδιασμού στην περιοχή του Δήμου παραμένουν οι προβλέψεις για τη χωροθέτηση των βιομηχανιών του Σχεδίου της ΖΟΕ που υιοθετήθηκαν από το Περιφερειακό Πλαίσιο
·        Για την χωροταξική οργάνωση της ευρύτερης άτυπης βιομηχανικής περιοχής Οινοφύτων – Σχηματαρίου απαιτείται, αφενός η θεσμοθέτηση κατάλληλων χώρων για ΒΙΠΕ, καθώς και η ανάθεση των μελετών εξυγίανσης αυτών μέσω της διάθεσης των αναγκαίων πόρων, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του ν. 3982/2011 για την με διαφορετικούς τρόπους οργάνωση των βιομηχανικών ζωνών της περιοχής και τον εφοδιασμό της με τις απαραίτητες υποδομές (περιβαλλοντικού ή πολεοδομικού χαρακτήρα), ειδικότερα με αξιοποίηση της δυνατότητας για υποδοχείς εξυγίανσης (Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης - ΕΠΕ). Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να γίνει ο εντοπισμός των περιοχών όπου μπορούν να οριοθετηθούν υποδοχείς εξυγίανσης με ελάχιστη έκταση 100 στρ (το άθροισμα των επιφανειών κάλυψης των δομημένων γηπέδων πρέπει να υπερβαίνει το 20% της συνολικής οριοθετούμενης έκτασης) που διευκολύνουν την πολεοδόμηση των άτυπων συγκεντρώσεων, επειδή απαιτούν μικρότερο ποσοστό εισφοράς σε γη (20%) οι οποίοι, ωστόσο, ιδρύονται μόνο από Α.Ε. και δεν μπορούν προς το παρόν να προωθηθούν με δημόσια πολεοδόμηση στις περιοχές που κρίνονται απαραίτητα για το δημόσιο συμφέρον.
·        Απαιτείται επιπλέον η διερεύνηση του ζητήματος των επιτρεπόμενων χρήσεων γης στις βιομηχανικές ζώνες που παραμένουν στο καθεστώς της εκτός σχεδίου δόμησης, όπου δεν επιτρέπονται άλλες χρήσεις πλην των σχετικών με τη βιομηχανία και έτσι δημιουργείται σοβαρό πρόβλημα για τις αγροτικές χρήσεις που διατηρούνται στις περιοχές αυτές, καθώς και η εξέταση των κατευθύνσεων πολιτικής γης για την οικιστική ανάπτυξη, όπου κατά προτεραιότητα περιλαμβάνεται «η μέγιστη διατήρηση της γεωργικής γης στις περιοχές αγροτο-γεωργικής δραστηριότητας με υψόμετρο μέχρι 800 μ.» και «η ελαχιστοποίηση της οικιστικής επέκτασης στις κρίσιμες ζώνες (παράκτιες, ζώνες προστασίας φυσικών περιοχών, γεωργική γη /δασική γη)».

Προτάσεις  της Επιτροπής:
1.       Παράτασης εφαρμογής της ΚΥΑ του Ασωπού: Ανάγκη περαιτέρω παράτασης της εφαρμογής της ΚΥΑ του Ασωπού σε ρεαλιστικούς χρόνους, ώστε να υπάρξει και η αναγκαία συμμόρφωση, καθώς και εξέταση ενδεχόμενης τροποποίησης αυτής.
2.       Διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων για κάποιες κατηγορίες βιομηχανιών Ασωπού στο Κ.Ε.Λ.Μ., με χρήση  του Φ.Β.Α., έως ότου κατασκευαστεί η μονάδα επεξεργασίας βιομηχανικών υγρών αποβλήτων που προβλέπεται (Α.Ε.Π.Ο 106338/7-3-2000 και ανανέωση αυτής, α.π. 130847/4-10-2010 - ισχύς ΑΕΠΟ μέχρι τις 31-12-2015). Σε κάθε περίπτωση η χρήση του Φ.Β.Α. θα πρέπει να γίνεται υπό την αίρεση ότι τα είδη των υγρών αποβλήτων θα πληρούν τις προδιαγραφές  της ισχύουσας Κοινής Νομαρχιακής Απόφασης ΔΤ/35809, ΦΕΚ 682 Β/92, η οποία, ισχύει σήμερα για τα υγρά βιομηχανικά απόβλητα των βιομηχανιών/βιοτεχνιών της Αττικής.
3.       Απομάκρυνση υγρών αποβλήτων που υπερβαίνουν τις οριακές τιμές της ΚΥΑ Ασωπού – Προδιαγραφές: Δυνατότητα τήρησης μέρους των προδιαγραφών της ΚΥΑ 20488/10 από τις βιομηχανίες/βιοτεχνίες της λεκάνης απορροής Ασωπού μετά από εξέταση του κατά πόσον, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 5 της ΚΥΑ 20488/10, μπορούν να απομακρυνθούν υγρά απόβλητα που υπερβαίνουν τις οριακές τιμές που αναφέρονται στα παραρτήματα 4 και 5 της παραπάνω ΚΥΑ, από μία εγκατάσταση που βρίσκεται στη λεκάνη του Ασωπού, χωρίς να προηγηθεί αλλαγή της ΚΥΑ.
4.       Διαδικασία διαχείρισης του στόλου των οχημάτων της ΕΥΔΑΠ: Αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών τηλεματικής, πληροφορικής και επικοινωνιών και ειδικότερα εξοπλισμός τηλεματικής στα βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς των YA, λογισμικό παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου βυτιοφόρων, Ηλεκτρονικό (web) Δελτίο Μεταφοράς Υγρών Αποβλήτων (ΔΜΥΑ)
5.       Σύστημα ασφαλούς διακίνησης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων: Το σύστημα μπορεί να λειτουργήσει και συμπληρωματικά με αυτό της ΕΥΔΑΠ και συνοπτικά περιλαμβάνει χρήση ασφαλιστικών σφραγίδων στα βυτιοφόρα, δελτίο διακίνησης υγρών αποβλήτων, πρότυπη διαδικασία φόρτωσης υγρών αποβλήτων, καθήκοντα, μεταφορέα, καθήκοντα και ελέγχους πιστοποιημένου παραλήπτη, και ελέγχους Τμήματος Φορτώσεως εργοστασίων.
6.       Τιμολόγηση της διάθεσης των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων με βυτιοφόρα οχήματα: Τιμολόγηση διάθεσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων με βυτιοφόρα οχήματα στο Φ.Β.Α. (και μετέπειτα επεξεργασίας τους στην Ψυτάλλεια) με βάση το οργανικό φορτίο και συγκεκριμένα το COD (Χημικά Απαιτούμενο Οξυγόνο) ως εξής (οι τιμές αφορούν μόνο την επεξεργασία):
Για COD = 10.000 mg/l το τέλος χρήσης των εγκαταστάσεων εκτιμάται ότι θα είναι της τάξεως των 9,2 €/m3
Για COD = 20.000 mg/l εκτιμάται ότι θα είναι της τάξεως των 18,00 €/m3 και
Για COD = 30.000 mg/l εκτιμάται ότι θα είναι της τάξεως των 28,00 €/m3
Κατηγοριοποίηση βιομηχανιών Ασωπού, όσον αφορά στην παραγωγική τους διαδικασία, καθώς και τις προβλεπόμενες ποσότητες και τα ρυπαντικά φορτία, που είναι επιθυμητό να αποστέλλονται προς επεξεργασία μέσω του Φ.Β.Α. του Κ.Ε.Λ.Μ.  
7.       Κατασκευή Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας των Βιομηχανικών Αποβλήτων.
8.       Κατάρτιση καταλόγου όλων των περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων: Συλλογή στοιχείων όλων των περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων με στοιχεία επικοινωνίας, τομέα δραστηριότητας, αρ. ΑΕΠΟ και ημ/νια λήξης, καταχώρησή τους στην υφιστάμενη διαδικτυακή εφαρμογή «Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος»  η σε οποιαδήποτε άλλη Βάση υιοθετηθεί από το ΥΠΕΚΑ.(πρόβλεψη για την δημιουργία μηχανισμού), άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών που προβλέπονται στο Ν.4014/11 («Άρθρο 18) σχετικά με την «Ηλεκτρονική διαχείριση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης», εκπαίδευση χρηστών για την αποκλειστική χρησιμοποίηση του συστήματος σε όλες τις διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ελέγχου της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς  των υπόχρεων.
9.       Διασφάλιση της χρήσης του Μητρώου Βιομηχανιών Βοιωτίας (εκπονήθηκε από την Περιφέρεια) και επικαιροποίηση αυτού με σκοπό την εκπόνηση «Δελτίου Περιβαλλοντικής Ενημερότητας»: Ένα τέτοιο Δελτίο μπορεί να αποτελεί επί μέρους εφαρμογή του συστήματος που θα επιλεγεί για την ηλεκτρονική διαχείριση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Στο ΕΔΠΠ υπάρχει αντίστοιχα πρόβλεψη για την υποβολή από τον υπόχρεο της Ετήσιας Έκθεσης Παραγωγού Αποβλήτων. Το σύστημα όμως στον τομέα αυτό δεν είναι λειτουργικό επειδή δεν είναι καταχωρημένα προαπαιτούμενα στοιχεία, αναγκαία για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου από τον υπόχρεο 
10.   Χωροταξική οργάνωση περιοχής και ολοκλήρωση σχεδιασμού των χρήσεων γης:  Θεσμοθέτηση κατάλληλων χώρων ΒΙΠΕ, στο πλαίσιο της αξιοποίησης των δυνατοτήτων του ν. 3982/2011 για την με διαφορετικούς τρόπους οργάνωση των βιομηχανικών ζωνών της περιοχής και τον εφοδιασμό της με τις απαραίτητες υποδομές (περιβαλλοντικού ή πολεοδομικού χαρακτήρα), ειδικότερα με αξιοποίηση της δυνατότητας για υποδοχείς εξυγίανσης (Επιχειρηματικά Πάρκα Εξυγίανσης - ΕΠΕ), καθώς και η ανάθεση των μελετών εξυγίανσης μέσω της διάθεσης των αναγκαίων πόρων. Επιπλέον, εντοπισμός των περιοχών όπου μπορούν να οριοθετηθούν υποδοχείς εξυγίανσης, διερεύνηση των επιτρεπόμενων χρήσεων γης στις βιομηχανικές ζώνες, που παραμένουν στο καθεστώς της εκτός σχεδίου δόμησης, και εξέταση των κατευθύνσεων πολιτικής γης για την οικιστική ανάπτυξη. Ενέργειες προς συναρμόδιες Υπηρεσίες για την άμεση επίλυση λοιπών ζητημάτων για τη χωροταξική και επιχειρηματική οργάνωση των βιομηχανικών συγκεντρώσεων της ευρύτερης περιοχής
11.   Ανάδειξη και προστασία του Ασωπού ποταμού: απαιτείται άμεσα η προώθηση της οριοθέτησης αυτού και ο καθορισμός των ζωνών προστασίας του με δημιουργία των κατάλληλων αντιπλημμυρικών έργων, ενέργεια που φαίνεται αναγκαία και πρέπει να προηγηθεί πριν τον οριστικό καθορισμό των βιομηχανικών πάρκων.
12.   Χρηματοδότηση έργου υδροδότησης περιοχής (παροχή νερού για αστική-βιομηχανική χρήση) και άρδευσης:
  • Κατασκευή κεντρικού διυλιστηρίου 2000 κ.μ. /ώρα, ποσότητα που κρίνεται επαρκής για την παροχή καθαρού νερού για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής περιλαμβανομένης και την αυξανόμενης ζήτησης που παρουσιάζεται κατά τους θερινούς μήνες.
  • Εντατικοποίηση συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών για την ταχύτερη δυνατή υποβολή πρότασης στο ΥΠΕΚΑ σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου της υδροδότησης (παροχή νερού για αστική-βιομηχανική χρήση) και της άρδευσης μετά από τη διερεύνηση όλων των δυνατοτήτων και τεχνικών ζητημάτων επιλεξιμότητας με σκοπό την ενδεχόμενη μεταφορά του σχετικού κονδυλίου από το ΕΠΠΕΡΑΑ στο ΠΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό θα απαιτηθεί η υποστήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας από την ΕΥΔΑΠ.
  • Αξιοποίηση των πλεονασματικών αποθεμάτων της λίμνης Υλίκης για την άρδευση, μέσω της οποίας θα επιτευχθεί η περιβαλλοντική εξυγίανση των εδαφών και του υδροφόρου ορίζοντα, δεδομένου του διαπιστωμένου ελλειμματικού υδατικού ισοζυγίου της λεκάνης απορροής του Ασωπού, με  παροχέτευση μεγάλων ποσοτήτων νερού (10.000 κ.μ. ημερησίως) στο χώρο του αεροδρομίου Τανάγρας, για την ανάπτυξη υδρόφιλων φυτών σε μεγάλες επιφάνειες και περιμετρικά του αεροδρομίου, καθώς και με την πρόσθετη παροχέτευση επίσης μεγάλων ποσοτήτων (20.000 κ.μ. ημερησίως) για άρδευση. Η σχετική μελέτη υλοποίησης της εν λόγω πρότασης είναι εν εξελίξη από την  ΕΥΔΑΠ, το δε κόστος προεκτιμάται στα 10.000.000 ευρώ.
13. Περιβαλλοντικοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις – Περιβαλλοντική ευθύνη:
·      Επίσπευση διαδικασίας συγκρότησης και στελέχωσης του Τομέα Στερεάς Ελλάδας της ΕΥΕΠ, με έδρα στα Οινόφυτα.
·      Καταγραφή όλων των προς περιβαλλοντική αδειοδότηση βιομηχανιών (από ΔΕΡΘ/ΥΠΕΚΑ, Αποκεντρωμένη Διοίκηση και ΠΕ Βοιωτίας) που έχουν υποβάλει φάκελο για την αναθεώρηση της ΑΕΠΟ, στο πλαίσιο της ΚΥΑ 20488/10 και επιβολή κυρώσεων όπου απαιτείται, δεδομένου ότι έχουν εκπνεύσει προ πολλού οι τεθείσες από την ΚΥΑ προθεσμίες ή άλλως παράταση χρόνου.
·      Ενημέρωση από Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Βοιωτίας σχετικά με χορήγηση άδειας εγκατάστασης - λειτουργίας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του ν.3982/2011, αριθμό βιομηχανιών που διαθέτουν άδειες λειτουργίας εν ισχύ και αυτών που έχουν υποβάλει φάκελο αδειοδότησης στο πλαίσιο του ως άνω νόμου.
·      Αναλυτικά στοιχεία (από ΕΓΥ/ΥΠΕΚΑ) που αναφέρονται στην Έκθεση Επισκόπησης Σημαντικών Ζητημάτων Διαχείρισης – Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (σελ. 62-63).
·      Λήψη μέτρων συμμόρφωσης, καθώς οι υπό συζήτηση λύσεις (κατασκευή κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, μεταφορά στο ΚΕΛ Μεταμόρφωσης – αδειοδότηση βυτιοφόρων μεταφοράς κ.λ.π) είναι χρονοβόρες.
·      Εντοπισμός και έλεγχος των βιομηχανιών που δεν διαθέτουν τα υγρά απόβλητά τους στον Ασωπό. Δηλαδή, κατ’ αρχήν, στις 47 βιομηχανίες που κάνουν ανακύκλωση, στις 19 που οδηγούν τα απόβλητά  τους στο ΒΙΟΚΑ Σχηματαρίου, στις 23 που διαθέτουν σε αδειοδοτημάνο φορέα και 2 που κάνουν προσωρινή συλλογή, σύμφωνα με την Έκθεση Επισκόπησης Διαχείρισης Υδατικό Διαμέρισμα Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (σελ. 62-63).
Η Επιτροπή εξουσιοδότησε την Πρόεδρό της, Ειδική Γραμματέα κα Μαργαρίτα Καραβασίλη, να συντάξει στη βάση των προτάσεων που γραπτά κατατέθηκαν, να συντάξει ένα συνολικό κείμενο προτάσεων προκειμένου να τεθούν υπόψη της νέας πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ, καθώς να ζητηθεί η διεξαγωγή σύσκεψης, προκειμένου να συζητηθούν τα επιμέρους θέματα και να ληφθούν οι αναγκαίες αποφάσεις μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων ΠΕΚΑ, Ανάπτυξης, της Αποκ. Διοίκησης, της Περιφέρειας, του Δήμου και της ΕΥΔΑΠ, ειδικότερα, κατά προτεραιότητα, ως προς τα ακόλουθα:
1.       Χρηματοδότηση έργου υδροδότησης περιοχής (παροχή νερού για αστική-βιομηχανική χρήση και άρδευση) και κατασκευής κεντρικού διυλιστηρίου.
§         ενδεχόμενη μεταφορά σχετικού κονδυλίου από το ΕΠΠΕΡΑΑ στο ΠΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
§         υποστήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Τανάγρας από την ΕΥΔΑΠ για την υποβολή της σχετικής πρότασης στο ΕΠΠΕΡΑΑ .
Σημειώνεται ότι, σε συνέχεια του αιτήματος του Δήμου Τανάγρας για το έργο «Υδροδότηση από το Κεντρικό Διυλιστήριο Δήμου Τανάγρας», πραγματοποιήθηκε ενημέρωση του ΕΠΠΕΡΑΑ στις 05-06-2012 σε τεχνική συνάντηση γενικού ενδιαφέροντος για έργα περιβάλλοντος. Η ΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας του ΕΠΠΕΡΑΑ δεν είχε έως την συγκεκριμένη χρονική στιγμή καμία ενημέρωση σε σχέση με το έργο.
Με δεδομένη την αδυναμία χρηματοδότησης του προτεινόμενου προϋπολογισμού από το ΕΠ ΘΣΗ συμφωνήθηκε να αποσταλούν τα στοιχεία που διαθέτει η ΕΔΑ, σχετικά με το έργο, στο ΕΠΠΕΡΑΑ, ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα χρηματοδότησης σε συνάρτηση με την ωριμότητα του έργου και την σκοπιμότητα εκτέλεσής του. Η αποστολή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας του Ιουνίου.
Στη συνάντηση εκφράστηκε η επιφύλαξη ως προς τη δυνατότητα εκτέλεσης του έργου με δεδομένη την ανεπάρκεια ωριμότητας μελετών και αδειοδοτήσεων, ενώ παράλληλα συζητήθηκε το γεγονός ότι θα χρειαστεί υποχρεωτικά παρέμβαση της ΕΥΔΑΠ στην εξέλιξη ωρίμανσης και κατασκευής του έργου.
Γίνεται σαφές ότι από το περιεχόμενο του εγγράφου του Δήμου Τανάγρας με αρ.πρωτ.8736/31-5-2012 δεν προκύπτει ωριμότητα μελετών και αδειοδοτήσεων για την εκτέλεση του έργου και κατά συνέπεια δεν είναι εφικτό να εκτιμηθεί ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του έργου εντός προγραμματικής περιόδου.

Σημειώνεται ότι σε συνέχεια της με αρ.πρωτ.1718/26-04-2012 πρόσκλησης(λήξη υποβολής πρότασης 13-06-2012) για την υποβολή προτάσεων στον κωδικό θεματικής προτεραιότητας 45 του ΕΠ ΕΠΠΕΡΑΑ  δεν υποβλήθηκε πρόταση από τον Δήμο Τανάγρας  σχετική με το έργο.
2.       Διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων για κάποιες κατηγορίες βιομηχανιών Ασωπού στο Κ.Ε.Λ.Μ., με χρήση  του Φ.Β.Α., με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών τηλεματικής, πληροφορικής και επικοινωνιών και ειδικότερα εξοπλισμός τηλεματικής στα βυτιοφόρα οχήματα μεταφοράς των YA, λογισμικό παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου βυτιοφόρων, Ηλεκτρονικό (web) Δελτίο Μεταφοράς Υγρών Αποβλήτων (ΔΜΥΑ) για την ασφαλή διακίνηση των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων και καθορισμός τιμολόγησης της διάθεσης των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων με βυτιοφόρα οχήματα
3.       Κατασκευή Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων.
4.       Οριοθέτησης Ασωπού ποταμού και καθορισμός ζωνών προστασίας
5.       Χωροταξική οργάνωση περιοχής και ολοκλήρωση σχεδιασμού των χρήσεων γης.
6.       Συγκρότηση του Τομέα Στερέας Ελλάδας της ΕΥΕΠ, με έδρα στα Οινόφυτα

Στη βάση των παραπάνω προτάσεων, παρακαλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι να μας ενημερώσουν επί των δυνατοτήτων τους σε θέματα αρμοδιότητάς τους.  Ειδικότερα, παρακαλούνται:
Το ΕΠΠΕΡΑΑ να μας ενημερώσει άμεσα σχετικά με θέματα αρμοδιότητάς του, σε συνέχεια του αιτήματος του Δήμου Τανάγρας για το έργο «Υδροδότηση από το Κεντρικό Διυλιστήριο Δήμου Τανάγρας» και της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στις 05-06-2012 μετά από συνεργασία με την ΕΥΕΔΑ Στερεάς Ελλάδας.
Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ να εξετάσει τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο και να μας ενημερώσει σχετικά με τις απόψεις της και ειδικότερα να διαβιβάσει τυχόν χρήσιμα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της εκπόνησης του διαχειριστικού σχεδίου των λεκανών απορροής Στερεάς Ελλάδας, καθώς δεν συμμετείχε κατά τις πρόσφατες εργασίες των ομάδων εργασίας και της (α) σχετικής Επιτροπής.
Η Γενική Γραμματεία Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ να εξετάσει και να προωθήσει θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητάς της κύρια για την άμεση οριοθέτηση του Ασωπού ποταμού και τον καθορισμό ζωνών προστασίας, καθώς και τη χωροταξική οργάνωση περιοχής και ολοκλήρωση σχεδιασμού των χρήσεων γης, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας να μας ενημερώσει σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρήση και αξιοποίηση του Μητρώου Βιομηχανιών Βοιωτίας.
Η ΕΥΔΑΠ να εξετάσει τη δυνατότητα υποστήριξης του Δήμου Τανάγρας για ζητήματα αρμοδιότητάς της, κύρια για την οριστικοποίηση της πρότασης  για την παροχή νερού αστικής-βιομηχανικής χρήσης και άρδευσης, κατάλληλης ποιότητας και την υποβολή της στο ΥΠΕΚΑ (και εφόσον υπάρξει συμφωνία να συνεργασθεί άμεσα με το Δήμο Τανάγρας), καθώς και για το ζήτημα της προσωρινής διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων για κάποιες κατηγορίες βιομηχανιών Ασωπού στο Κ.Ε.Λ.Μ., με χρήση  του Φ.Β.Α. (μετά από συνεννόηση με την αρμόδια Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Ανάπτυξης).  
Η ΕΥΕΠ να επιταχύνει τις διαδικασίες συγκρότησης και στελέχωσης του Τομέα Στερεάς Ελλάδας της ΕΥΕΠ, με έδρα στα Οινόφυτα, με προτεραιότητα την υλοποίηση των αποφάσεων απόσπασης υπαλλήλων που έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη στελέχωση αυτού.  
Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


            ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. ΥΠΕΚΑ
- Γραφείο Υπουργού
- Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
- Γενική Γραμματέα Περιβάλλοντος, κα Ευαγγελίδου
- Γενικό Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Αλεξιάδη
- Ειδικό Γραμματέα Υδάτων, κ. Ανδρεαδάκη 
- Γενικό Επιθεωρητή ΕΥΕΠ, κ. Μέρκο
- Προϊσταμένη ΣΥΓΑΠΕΖ, κα Πουλή
- Διευθυντή ΕΑΡΘ, κ. Μανάλη
- Δ/νση Χωροταξίας
2. Υπ. Ανάπτυξης
- Γενικό Γραμματέα Ανάπτυξης
- Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας
- Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Έργων
3. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
- Γενική Γραμματέα, κα Γερακούδη
- Δ/νση ΠΕΧΩΣ
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
- Περιφερειάρχη κ. Κλ. Περγαντά
- Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, κ. Μπέτσιο
- Δ/νση Περιβάλλοντος
-  Ε.Υ.Ε.Δ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Υψηλάντη 12 , 35100  Λαμία,  fax:  22310 52864  
5. ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
- Δήμαρχο, κ. Γεωργίου
6. ΕΥΔΑΠ
- Πρόεδρο, κ. Λέκκα
- Δ/νοντα Σύμβουλο, κ. Μπάρδη
- Γεν. Δ/ντή, κ. Γεωργιάδη
- Γεν. Δ/ντή, κ. Πάσσιο
7. ΣΒΣΕ
- Πρόεδρο, κ. Κουδούνη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. ΥΠΕΚΑ
-  ΕΠΠΕΡΑΑ / Υπόψη κ. Γραβιά
2. ΣΕΒ
- Πρόεδρο Συμβουλίου Βιώσιμης Ανάπτυξης, κ. Βιδάλη
3. Συνήγορο του Πολίτη
4. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Βοιωτίας
5. Terranova
6. Ινστιτούτο Τοπικής Αειφόρου Ανάπτυξης και Πολιτισμού Οινοφύτων (ΙΤΑΠ)
7. Προς τα Μέλη της (α) σχετικής Επιτροπής
Δεν υπάρχουν σχόλια: