Τετάρτη, 11 Ιουλίου 2012

Μουσική βραδιά για την ενίσχυση του Σ.Ο.Ψ.Υ Βοιωτίας

 
Ο Σύλλογος Οικογενειών Ψυχικής Υγείας Βοιωτίας, με την υποστήριξη του οικοτροφείου Ε.Π.Α.Ψ.Υ. Λιβαδειάς, διοργανώνει μουσική βραδιά στο Art Cafe Αστραδενή την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2012 και ώρα 20:00.

Ο Σπύρος Πανουργιάς στην κιθάρα και η Εύη Κεραμυδά στη φωνή μαζί με τους ένοικους του οικοτροφείου Ε.Π.Α.Ψ.Υ. Λιβαδειάς θα μας χαρίσουν μια ξεχωριστή καλοκαιρινή μουσική βραδιά.

Σας περιμένουμε όλους για να ακούσουμε και να εμψυχώσουμε ιδιαίτερες φωνές από ξεχωριστούς ανθρώπους.

Ο Σ.Ο.Ψ.Υ. Βοιωτίας

Ο ΣΟΨΥ Βοιωτίας συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 2011, αποτελώντας το απόσταγμα προσπαθειών αρκετών ανθρώπων, που ενδιαφέρονται για τον χώρο της ψυχικής υγείας. Μέλη του συγκεκριμένου συλλόγου είναι χρήστες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αρκετοί επαγγελματίες ψυχικής υγείας διαφόρων ειδικοτήτων (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, φυσιοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές), και αρκετοί πολίτες προερχόμενοι από την ευρύτερη περιοχή της Βοιωτίας που κατά κύριο λόγο έχουν την ευαισθησία να συνδράμουν τις δράσεις και τις προσπάθειες του Συλλόγου.

Ο Σκοπός του σωματείου είναι κοινωφελής και μη κερδοσκοπικός. Ειδικότερα σκοπός του Σωματείου είναι η αλληλοϋποστήριξη των μελών του, η διεκδίκηση της υποστήριξης των οικογενειών με μέλη ψυχικά ασθενείς και η δημιουργία δικτύων ενημέρωσης και επικοινωνίας σε τοπικό επίπεδο, η οργάνωση δραστηριοτήτων προαγωγής της ψυχικής υγείας, η επιδίωξη με κάθε μέσον, για την βελτίωση των συνθηκών στα Δημόσια και ιδιωτικά και η ενίσχυση του αποϊδρυματισμού. Επιπρόσθετα, η κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των μελών του, η διεκδίκηση της υποστήριξης και της ενίσχυσης του σκοπού του από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, η υποστήριξη ερευνών στον τομέα της ψυχικής υγείας, η ενημέρωση του κοινού για τον αποστιγματισμό της ψυχικής ασθένειας, η ψυχολογική στήριξη και δημιουργία κλίματος εξωστρέφειας των μελών μέσω κοινωνικοποίησης, κοινών δραστηριοτήτων, εκδρομών κ.α., η δημιουργία χώρου συναντήσεων, χώρου βιβλιοθήκης και κέντρου ενημέρωσης για αδέρφια ατόμων με πρόβλημα ψυχικής υγείας, η συνεργασία με διεθνείς και αλλοδαπούς φορείς για την προώθηση του σκοπού του, καθώς και η αναζήτηση, η στήριξη, η ενδυνάμωση και η ενεργοποίηση των αδερφών ατόμων με πρόβλημα ψυχικής νόσου.

Ο Σκοπός του σωματείου υλοποιείται και πραγματώνεται με κάθε πρόσφορο μέσο, ενδεικτικώς δε με την διοργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, συνεδριών, την συμμετοχή σε αντίστοιχες εκδηλώσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής, την σύσταση και λειτουργία μονάδων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, την σύσταση ταμείου αρωγής μελών, την παράλληλη σύσταση και λειτουργία ξενώνων, την διοργάνωση εκδηλώσεων αξιοποίησης ελεύθερου χρόνου, την έκδοση έντυπου υλικού και τέλος την παραγωγή οπτικοακουστικών προγραμμάτων, όπως ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών. Ο Σύλλογος απαριθμεί εξήντα πλέον μέλη και ευελπιστούμε για τη συμμετοχή περισσοτέρων. Έχουμε ανάγκη την σύμπραξη όλων των πολιτών της Βοιωτίας, προκειμένου να αποδώσουν οι προσπάθειές μας, στις δύσκολες εποχές, που διανύουμε.


Art Cafe Αστραδενή, Έρκυνας 5 Λιβαδειά, τηλ: 22611 00920

Δεν υπάρχουν σχόλια: