Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Υ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 
 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ύ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Υπ" αριθ. I /2012
" Καθορισμός χρονικών ορίων για την χρήση πυρός σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις.11
0
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Έχοντας υπόψη;
1. Το άρθρο 3 της υπ'αριθ. 9/2000 Πυρ/κή Διάταξη, η οποία εγκρίθηκε από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Γεωργίας & Δημόσιας Τάξης [ΦΕΚΒ' 1459/30-11-2000J,
2. ΤηνΠ,Δ. 9Α/2005 Πυρ/κής Διάταξης η οποία εγκρίθηκε από τους Υπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Δημόσιας Τάξης [ΦΕΚΒ' 1554/10-11-2005].
3. Τις σχετικές έγγραφες προτάσεις των Πυρ/κών Υπηρεσιών της αρμοδιότητας μας.
Καθορίζουμε
ότι:
1. -Από 01-05-2012 έως και 31-10-2012 α π α γορεύεται, λόγω
αυξημένης επικινδυνότητας, οποιαδήποτε καύση στα δάση, τις δασικές, χορτολιβαδΐκές και αγροτικές εκτάσεις, που βρίσκονται σε βραχώδεις ή πετρώδεις περιοχές σε πεδινά ή ανώμαλα εδάφη & λόφους της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εκτός του Νομού Ευβοίας όπου ο ως άνω περιορισμός ισχύει από 01-04-2012 μέχρι 31-10-2012.
2. - Επιτρέπεται όμως μετά από ειδική άδεια από τις κατά τόπους αρμόδιες
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, η καύση σιτοκαλαμιών & άλλων γεωργικών υπολειμμάτων, αφού ληφθούν αυστηρά τα μέτρα που ορίζονται στο άρθρο 5 της 9/2000 Πυροσβεστικής Διάταξης όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με την 9 A /2005 όμοια (Φ.ΕΚ.ΒΊ554).
3. - Η Υπηρεσία μας επιφυλασσόμενη κάθε νόμιμης διαδικασίας που προβλέπεται
για την παράβαση της παρούσας, παρακαλεί για την πιστή εφαρμογή αυτής. 4 - Μετά από σχετική άδεια των Π. Υ. η καύση θα γίνεται αυστηρά τις πρωινές ώρες έως Ω/ 10:00 και με δείκτη επικινδυνότητας 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση).
• Λαμία 13 Μαρτίου 2012
 -Ο-διοικητής.. Π, Δ. Π. Υ. Στ. Ελλάδας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΣΚΟΝΔΡΑΣ
ΑΡΧΙΠΥΡΑΡΧΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: