Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας την 26 - 4 -2021

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης την 26η Απριλίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (9η) από επιχορήγηση Δήμων για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής . {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 2ο: Aναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (10η) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 3o: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2021 και σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (11η) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 4ο: Διαπίστωση αναμόρφωσης (12η) του προϋπολογισμού για την Απόφασης Ένταξης Πράξης του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων». {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 5ο: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού του Α΄ τριμήνου έτους 2021 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 6ο: Σύσταση, λόγω πωλήσεως, δικαιώματος επικαρπίας ορισμένου χρόνου (18 έτη) επί ακινήτου ευρισκόμενο επί της Επαρχιακής Οδού Διστόμου – Στειρίου – Οσίου Λουκά στη θέση «ΚΟΥΤΣΟΥΡΙ – ΚΑΝΑΛΕΣ» Διστόμου, εκ μέρους της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «PROP-CO ΔΥΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΠ-ΚΟ ΔΥΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ) και τον διακριτικό τίτλο «PROPERTY COMPANY ΤWO» υπέρ του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας, με σκοπό την ανάδειξη της σημαντικής ιστορίας της περιοχής και την πραγματοποίηση των κοινωφελών, φιλανθρωπικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου." {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ} 

Θέμα 7ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ¨

Θέμα 8ο: Ανάθεση εκπόνησης μελετών του Τεχνικού Προγράμματος 2021 από ιδιώτες μελετητές και ιδιωτικά γραφεία μελετών (Δίκτυο Αποχέτευσης οικισμού Καλύβια Λιβαδίου Αράχοβας )

Θέμα 9ο: Έγκριση μοναδικότητας οικοπέδου Γεωργίου Μίχα

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: