Σάββατο, 10 Απριλίου 2021

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας την 14.04.2021

                                                                 

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης την 14η Απριλίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 2:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση απολογισμού Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ οικ. έτους 2018 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 2ο: Έγκριση απολογισμού Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ οικ. έτους 2019 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 3ο: Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (6η) ποσού 41.500,00€ από επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του COVID-19 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 4ο: Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (7η) ποσού 13.410,00€ από επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 5ο: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2021 και σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 (8η) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 6ο:Απαλλαγή ευπαθών κοινωνικών ομάδων από την καταβολή δημοτικών τελών {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 7ο: Σύσταση, λόγω πωλήσεως, δικαιώματος επικαρπίας ορισμένου χρόνου (18 έτη) επί ακινήτου ευρισκόμενο επί της Επαρχιακής Οδού Διστόμου – Στειρίου – Οσίου Λουκά στη θέση «ΚΟΥΤΣΟΥΡΙ – ΚΑΝΑΛΕΣ» Διστόμου, εκ μέρους της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «PROP-CO ΔΥΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΠΡΟΠ-ΚΟ ΔΥΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ) και τον διακριτικό τίτλο «PROPERTY COMPANY ΤWO» υπέρ του Δήμου Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας, με σκοπό την ανάδειξη της σημαντικής ιστορίας της περιοχής και την πραγματοποίηση των κοινωφελών, φιλανθρωπικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου." {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}

Θέμα 8ο: Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 12,6 MW της εταιρείας NOTIAS MAE στη θέση ΒΟΛΙΘΙΑ του Δήμου {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}

Θέμα 9ο: Γνωμοδότηση για τη Μ.Π.Ε. αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 16,8 MW της εταιρείας NIATA AIOLOS στη θέση ΣΚΑΡΙΤΣΕΣ του Δήμου {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}

Θέμα 10ο: Επιλογή υδρονομέων άρδευσης ελαιώνα Αράχοβας 2021 {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}

Θέμα 11ο: Ψήφισμα για την μη εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών και την άμεση αλλαγή του σχετικού θεσμικού πλαισίου {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}

Θέμα 12ο : Ανάθεση εκπόνησης μελετών του Τεχνικού Προγράμματος 2021 από Ιδιώτες μελετητές και ιδιωτικά γραφεία μελετών {Εισηγητής: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ }

Η πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων που θα χρησιμοποιηθεί είναι η Microsoft Teams και το link θα σταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: