Σάββατο, 13 Μαρτίου 2021

Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λιβαδειάς - Υπαγωγή στην αποζημίωση ειδικού σκοπού,των Συμβασιούχων Εργαζομένων του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού.

Θέμα: Υπαγωγή στην αποζημίωση ειδικού σκοπού σύμφωνα με την ΚΥΑ 6995/231/15-2-2021 (Β’ 607), των Συμβασιούχων Εργαζομένων του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού.

Κύριοι  Υπουργοί

Σας ενημερώνουμε ότι 48 Συμβασιούχοι εργαζόμενοι στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού  δεν μπορούν να υποβάλλουν δήλωση για την αποζημίωση Ειδικού Σκοπού σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, αριθμ. οικ. 6995/231/15-2-2021 (Β’ 607), η οποία αφορά τα Μέτρα στήριξης εργαζόμενων ειδικών κατηγοριών που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού.

Στο Άρθρο 1 , παράγραφο δ΄ της συγκεκριμένης ΚΥΑ ,Δικαιούχοι Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού, είναι:

Οι εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, με πλήρη ή μερική απασχόληση, σε χειμερινά τουριστικά καταλύματα και χιονοδρομικά κέντρα από τον Οκτώβριο 2019 έως και τον Μάρτιο 2020 και δεν επαναπροσλήφθηκαν από τον Οκτώβριο του 2020 έως και τη δημοσίευση της παρούσας (16/2/2021).

Και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ, όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 :

Οι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ (534 €) ανά μήνα, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021 είναι όσοι:

α) δεν έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη, κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος,

β) δεν είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το ανωτέρω χρονικό διάστημα,

γ) δεν λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού από οποιαδήποτε αιτία.

Οι 48 εργαζόμενοι του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού, απασχολήθηκαν από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Μάρτιο του 2020 και τέθηκαν σε αναστολή εργασίας, έπειτα από κυβερνητική απόφαση, λόγω της πανδημίας και μέχρι τη λήξη της σύμβασης τους (εργάζονται εποχιακά).

Έκτοτε δεν επαναπροσλήφθηκαν και δε λαμβάνουν τακτικό επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2021, όπως προϋποθέτει η συγκεκριμένη ΚΥΑ.

Έπειτα από το άνοιγμα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας supportemployees.services.gov.gr, στις 25/02/2021, για την υποβολή των μονομερών δηλώσεων από τους δικαιούχους των κατηγοριών που περιγράφονται παραπάνω  από την κατηγορία (δ), οι εργαζόμενοι στα  Χιονοδρομικά Κέντρα, δεν μπορούν να υποβάλλουν την αντίστοιχη δήλωση, όπως αυτή περιγράφεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Υπεύθυνη Δήλωση Καλλιτεχνών Ξεναγών Τουριστικών Συνοδών Εργαζομένων τουριστικού κλάδου ΚΑΔ (79.11, 79.12, 79.90), χειμερινά τουριστικά καταλύματα και χιονοδρομικά κέντρα», γιατί εμφανίζεται το εξής μήνυμα:

‘Δεν ανήκετε σε κάποια κατηγορία του άρθρου 20 του ν. 4722/2020 / του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 / του άρθρου 68 του ν. 4756/2020, όπως ισχύουν’

Τα συγκεκριμένα άρθρα, των αντίστοιχων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, που φέρονται ως λόγοι απόρριψης, δεν αναφέρουν πουθενά την κατηγορία των εργαζόμενων στα Χιονοδρομικά Κέντρα, όπως επίσης και κανέναν σχετικό όρο-προϋπόθεση, που να αφορά  την συγκεκριμένη κατηγορία.

Να σημειωθεί ότι στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού απασχολούνται, διάφορες ειδικότητες εργαζομένων (ταμίες, υπάλληλοι πληροφοριών, ελεγκτές πιστών και τραυματιοφορείς, παρκαδόροι, ελεγκτές εισιτηρίων, χειριστές αναβατήρων, υπάλληλοι καθαριότητας, υπάλληλοι στα καταστήματα ενοικιάσεων εξοπλισμού ski-snowboard, φύλακες, καθώς επίσης και στα επισιτιστικά), όλοι οι εργαζόμενοι δεν είχαν προσληφθεί μόνο από την ΕΤΑΔ Α.Ε.(ιδιοκτήτρια Χιονοδρομικού), αλλά και από Εταιρείες- Ανάδοχους μέσω διαγωνισμών που είχε προκηρύξει η ΕΤΑΔ Α.Ε.

Επειδή οι Συμβασιούχοι Εργαζόμενοι  του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού είναι Δικαιούχοι της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού, σύμφωνα με την ΚΥΑ 6995/231/15-2-2021 (Β’ 607), απαιτούμε την άμεση επίλυση του θέματος, καθώς και την έγγραφη απάντησή σας.

                 για το Δ.Σ.

                                        

            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο      ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

     ΚΟΛΙΟΥΣΗΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                     ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: