Πέμπτη, 17 Μαρτίου 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Την Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016, θα τελεσθεί ο Εορτασµός της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου στις κατά τόπους ∆ηµοτικές και Τοπικές Ενότητες του ∆ήµου ∆ιστόµου Αράχωβας Αντίκυρας, ως κατωτέρω :
  

Δεν υπάρχουν σχόλια: