Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2021

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας, την 24.02.2021

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης την 24η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Έγκριση ισολογισμού 2016 {Εισηγητής: Οικονομική Υπηρεσία}

Η πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων που θα χρησιμοποιηθεί είναι η Microsoft Teams και το link θα σταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: