Τρίτη, 3 Μαρτίου 2015

Παρουσίαση του βιβλίου ''Συμβουλευτική Γονέων'' στο Επιμελητήριο Βοιωτίας

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ιωάννης Π. Θειακούλης, επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος, πτυχιούχος της Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας, του Παιδαγωγικού τμήματος Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών, του τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, μετεκπαιδευμένος στο Μ.Δ.Δ.Ε. Πρώην υποδιευθυντής του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Στερεάς Ελλάδας. Δίδαξε σε προγράμματα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, Σχολών Γονέων και Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: