Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Δ.Σ του Δήμου Διστόμου. Α.Α στις 29 Ιουνίου 2022

Σας προσκαλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Διστόμου  στις  29 Ιουνίου 2022 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 20:00 μμ, σύμφωνα με τις διατάξεις  α) του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει ,

β) της υπ΄αριθμ.375/2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ (Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου)

για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Έγκριση αναμόρφωσης (9η) προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022 για την παράταση του προσωπικού εκτάκτου χαρακτήρα για τον περιορισμό των συνεπειών της πανδημίας covid-19. – Εισηγητής : Οικονομική Υπηρεσία

Θέμα 2ο : Έγκριση αναμόρφωσης (10η) προϋπολογισμού έτους 2022 - Εισηγητής : Οικονομική Υπηρεσία

Θέμα 3Ο : Σημειακή Τροποποίησης σε δύο σημεία επί της οδού Καρούζου στο  Ο.Τ. 52 του Σχεδίου Πόλης Διστόμου.- Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία

Θέμα 4ο : Επικαιροποίηση συμφωνίας μεταξύ Μονομετοχικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας του δήμου και Αλουμίνιου της Ελλάδος – Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 5ο :  Λήψη απόφασης για την δημιουργία μόνιμου εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου – Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 6ο  :  Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ – Εισηγητής : Δήμαρχος 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ληξουριώτης Χαράλαμπος

Δεν υπάρχουν σχόλια: