Τρίτη 24 Μαΐου 2022

Πρόσκληση για Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής του Συμβουλίου του Δήμου Διστόμου. Α.Α στις 24.05.2022

Σας προσκαλούμε στην 12η τακτική συνεδρίαση του έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας, που θα γίνει την Τρίτη 24 Μαΐου 2022 και ώρα 14.00΄ μέσω τηλεδιάσκεψης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Αποδοχή ποσού 244.038,70 ευρώ από ΔΑΠΕΕΠ ως απόδοση τέλους υπέρ ΟΤΑ από ΑΠΕ για το χρονικό διάστημα από Απρίλιο 2021 έως Δεκέμβριο 2021.

2. Αποδοχή ποσού 34.100,00 € από το ΥΠΕΣ ως Β’ κατανομή του έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

3. Αποδοχή ποσού 103.102,45 € από το ΥΠΕΣ ως Ε’ κατανομή του έτους 2022 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

4. Αποδοχή ποσού 815,60 € από το ΥΠΕΣ ως πρόστιμα ΚΟΚ διμήνου από 2-3-2022 έως 3-5-2022.

5. Εξέταση αιτήματος δημότη για διαγραφή οφειλής από δικαίωμα ταφής.

6. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας αναφορικά με την από 10-4-2022 αγωγή του Ανδρέου Ανδρέα ασκηθείσα κατά του Δήμου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λιβαδειάς.

7. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2022.

8. Έγκριση πρακτικού Ι του διαγωνισμού του έργου “ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ”.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 Ιωάννης Σταθάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: