Τρίτη 8 Απριλίου 2008

''Ελλαδογραφία''-Ένα τραγούδι απ' τον δίσκο ''ΤΑ ΠΑΡΑΛΟΓΑ'' Του Μάνου Χατζιδάκι. ( Με αναφορά στο Δίστομο )


Για να μαθαίνουν οι νεώτεροι και αυτοί που θα έπρεπε να ενημέρωναν τους νεώτερους.
Ένας μεγάλος Έλληνας ποιητής, ο Νίκος Γκάτσος κι ένας μεγάλος Έλληνας συνθέτης, ο Μάνος Χατζιδάκις στον δίσκο ''Τα παράλογα'' σε μία απ' τις πολλές συνεργασίες τους-ευτυχώς για μας-έγραψαν το τραγούδι ''Ελλαδογραφία'', όπου αναφέρεται το Δίστομο και τα Καλάβρυτα και συγκεκριμένα οι κάτοικοι αυτών των ιστορικών Κωμοπόλεων που έχυσαν τόσο αίμα γι' αυτόν τον τόπο.
Έχω αναρτήσει ήδη τους στίχους απ' το ''δόλιο Δίστομο'' του καταγώμενου από την Αράχοβα, Σακελλαρίου απ' την Αμερική και τμήμα απ' το ποίημα του μεγάλου επίσης Νίκου Καββαδία, μελοποιημένο απ' τον Θάνο Μικρούτσικο, ''federico Garcia Lorka'', με αναφορά επίσης στο Δίστομο, υπάρχει και το mp3, όπως και στο τραγούδι ''Το δόλιο Δίστομο''.
Αυτό κυκλοφόρησε στο κλασσικό πλέον άλμπουμ '' Σταυρός του νότου'' και σε μια νεώτερη εκδοχή στο άλμπουμ ''Γραμμές των οριζόντων'' απ' όπου και το mp3
Στο δίσκο ''Τα παράλογα'' λοιπόν, το τραγούδι ''Ελλαδογραφία'' τραγουδά ο μέγιστος Μίκης Θεοδωράκης που συμμετέχει σ' αυτόν τον δίσκο.
Καλό θα είναι να ενημέρωνε κάποιος απ' αυτούς που θέλουν να εμπλέκονται στα κοινά, είτε πολιτικά είτε πολιτιστικά είναι αυτά!!

ΕΛΛΑΔΟΓΡΑΦΙΑ

Τω καιρώ εκείνο ο ακμαιότερος κλάδος της πελασγικής δρυός
εκάλυπτε τρεις οικισμούς πέριξ του μυστηριώδους Βράχου της Ακροπόλεως
Αλλά μετά τα δραματικά γεγονότα της Μεσοποταμίας, τα οποία οδήγησαν
εις την έξωσιν των πρωτοπλάστων εκ της κοιλάδος του Τίγρεως και
προεκάλεσαν σύγχυσιν εις τας φρένας των ανθρώπων, οι οικισμοί
των Αθηνών ήρχισαν να πληθύνονται παραλόγως
Αποτέλεσμα υπήρξεν η αλματώδης επέκτασις της πόλεως και η δημιουργία
του λεγομένου άστεως, το οποίο κατά τους αρχαιοπλήκτους ιστορικούς
εμεγαλούργησε και περιεβλήθη την αίγλην της αιωνιότητος

Επίσκοποι και προεστοί
κατακτητές και στρατηλάτες
επαναστάτες και αστοί
της ιστορίας οι πελάτες

Αλλά οι αρχαίοι Θεοί, εν τη μερίμνη των δια τα υπόλοιπα πελασγικά
φύλα, απεφάσισαν την βαθμιαία κατάρρευσιν των Αθηνών ως ηγέτιδος
πόλεως και την απαλλαγήν του Ελληνισμού, ως εθνικού πλέον συνόλου
εκ των κινδύνων του συγκεντρωτισμού. Κατά τους επόμενους μακρούς αιώνας
κατεβλήθησαν αρκεταί προσπάθειαι δια την αναβίωσιν του παλαιού άστεως
αλλ' αύται απέβησαν άκαρποι. Ευτυχώς δε, διότι κατά την νεωτέραν και σκληροτέραν δοκιμασίαν
του γένους, η εκ νέου κυριαρχία των Αθηνών θα απεδυνάμωνε τας
κορυφάς και τας πεδιάδας της πελασγικής γης
αι οποίαι διεμόρφωσαν την οριστικήν φυσιογνωμίαν της φυλής και κατηύγασαν
δι' ανεσπέρου φωτός τους ομιχλώδεις ορίζοντας της
περιδεούς ανθρωπότητος

Στο Σούλι και στην Αλαμάνα
κάναμε φως τη συμφορά
θα μας θυμούνται τάχα μάνα
καμιά φορά

Ματαία ελπίς. Ουδείς τους ενεθυμήθη ως ζώσας αιωνιότητας
ουδείς τους κατενόησεν εις τας πραγματικάς των διαστάσεις. Και αι
Αθήναι, καταστάσαι πρωτεύουσα νεοπαγούς κράτους, ήρχισαν να
προετοιμάζονται δια την εκ νέου απορρόφησιν της ικμάδος του έθνους
Αλλά η προγονική κληρονομία δεν είχεν εξ ολοκλήρου σπαταληθή και
οι μεταγενέστεροι αδελφοί του μικρού Χορμόπουλου, εκ των Ηπειρωτικών
ορέων και εξ όλων των στενωπών της αθανάτου πατρίδος, διέπλευσαν την
Αχερουσίαν της μοίρας των με την γαλήνην του μαρτυρίου και της θυσίας
Και τα βαρβαρικά έθνη ηπόρησαν και κατ' ιδίαν εκάγχασαν- ακριβώς όπως
αι Αθήναι

Χτυπάτε της οργής προφήτες
καμπάνα στην Καισιαριανή
νά 'ρθουν απόψε οι Διστομίτες
νά 'ρθουν κι οι Καλαβρυτινοί
με σπαραγμό κι απελπισία
για τη χαμένη τους θυσία

Άραγε είναι αληθές ότι η θυσία των απέβη επί ματαίω
Ουδείς δύναται να αποφανθή μετά βεβαιότητος και ουδείς δύναται να
προεξοφλήση το μέλλον διότι η ιστορία των ανθρώπων είμαι μία
συνεχής παλινδρόμησις. Αλλά με την διαρκώς ογκούμενην υπερτροφίαν της
Αττικής αι προοπτικαί διαγράφονται σκοτειναί. Οι αρχαίοι Θεοί δεν
υπάρχουν πλέον δια να δώσουν την λύσιν, και ούτω, θάττον η βράδιον
αι Αθήναι θα συγκεντρώσουν εις τους κόλπους των και θα εξαφανίσουν δια
παντός την Ελληνικήν αρετήν, ως ο Κρόνος εις το απώτατον παρελθόν
κατέτρωγε τα ίδια αυτού τέκνα ή ως ο Ήλιος εις το απώτατον μέλλον θα
συγκεντρώσει εις τας αγκάλας του τους πλανήτας του
και θα καταβροχθίσει αυτούς
Γένοιτο και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν

Πότε θ' ανθίσουνε τούτοι οι τόποι
Πότε θα 'ρθούνε κανούργιοι ανθρώποι
να συνοδεύσουνε την βλακεία
στην τελευταία της κατοικίαΤραγουδά ο Μίκης Θεοδωράκης και χορωδία
Κλίκ για να κατεβάσετε το cd
http://rapidshare.com/files/36926171/MANOS_HATZIDAKIS-TA_PARALOGA.rar

Δεν υπάρχουν σχόλια: