Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας, στις 01.09.2019Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 64, 67 και 74 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική ειδική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 1η  Σεπτεμβρίου 2019ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 10:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧOΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΧΑΡ. ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ}
Θέμα 2ο: Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧOΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.}


Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 


ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: