Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας τις 17.07.2019


               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                              
      Π Ρ Ο Σ

-Τον κ. Δήμαρχο
-Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
-Τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 17η Ιουλίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 8:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αναγγελία πίστωσης πρόστιμων ΚΟΚ διμήνου από 4/3/2019 έως και 2/5/2019 {Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής}

Θέμα 2ο: Αναγγελία πίστωσης χρηματοδότησης των Δήμων από το πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ {Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής}
Θέμα 3ο: Αναγγελία πίστωσης ΣΤ’ κατανομή έτους 2019 {Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής}
Θέμα 4ο: Αναγγελία πίστωσης 4η, 5η και 6η μηνιαία τακτική επιχορήγηση έτους 2019 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων {Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής}
Θέμα 5ο: Αποδοχή χρηματοδότησης 24.600,00 από το Υπ.Εσ. για δράσεις επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων. {Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής}
Θέμα 6ο: Εγκριση 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001709 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020»
Θέμα 7ο: Τριμηνιαία έκθεση προϋπολογισμού {Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής}
Θέμα 8ο: Ορισμός δικηγόρου για το κτηματολόγιο {Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής}
Θέμα 9ο: Τροποποίηση Τέλους Παρεπιδημούντων ετών 2006 – 2013 της Αλεξάνδρας Παν. Καραβά {Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής}
Θέμα 10ο: Έγκριση αναμορφώσεων προϋπολογισμού {Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής}
Θέμα 11ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ΟΑΕΔ για ασφαλιστικές εισφορές (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) μηνων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΡΤΙΟΥ-2019, και ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 {Εισηγητής: Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής}
Θέμα 12ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ}
Θέμα 13ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΑ». {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ}
Θέμα 14ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  ΣΤΕΙΡΙΟΥ». {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ}
Θέμα 15ο: Εισήγηση για έγκριση παράτασης σύμβασης για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  ΣΤΕΙΡΙΟΥ». {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ} 
Θέμα 16ο: Παραχώρηση Πλατείας Εθνικής Αντιστάσεων της Δ.Ε. Διστόμου {Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος: Γ. Αγγελόπουλος}
Θέμα 17ο: Παραχώρηση αμφιθεάτρου Μαυσωλείου {Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος: Γ. Αγγελόπουλος}
Θέμα 18ο: Παραχώρηση πλατείας Αργύρη Σφουντούρη για μουσικοχορευτική βραδυά {Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος: Γ. Αγγελόπουλος}
Θέμα 19ο: Παραχώρηση πλατείας Αργύρη Σφουντούρη για γιορτή κρασιού. {Εισηγητής: Εντεταλμένος Σύμβουλος: Γ. Αγγελόπουλος}
Θέμα 20ο: Παραχώρηση προαύλιου χώρου του δημοτικού σχολείου Στειρίου. {Εισηγητής: Πρόεδρος Τ.Κ. Στειρίου: Α. Σπάρος}
Θέμα 21ο: Παραχώρηση προαύλιου χώρου του δημοτικού σχολείου Στειρίου. {Εισηγητής: Πρόεδρος Τ.Κ. Στειρίου: Α. Σπάρος}
Θέμα 22ο: Απόφαση επί αιτήσεως του ΣΧΟΑ για διεξαγωγή αγώνα δρόμου. {Εισηγητής: Δήμαρχος}
Θέμα 23ο: Παραχώρηση προαυλιου Γυμνασίου για εκδηλώσεις {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. Λαγός}
Θέμα 24ο: Εξέταση αιτήσεως Λουκίας Σύρου {Εισηγητής: Πρόεδρος Τ.Κ. Αράχοβας Ν. Βρούλιας}
Θέμα 25ο: Έγκριση εξόδων εκδηλώσεων Αυγούστου 2019 {Εισηγητής: Πρόεδρος Τ.Κ. Αράχοβας Ν. Βρούλιας}
Θέμα 26ο: Ενημέρωση επί διοικητικού θέματος – Ευστάθιος Γιαννέλος  
  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Eυστάθιος Γιαννέλος 

Δεν υπάρχουν σχόλια: