Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ του Δήμου Διστόμου Α.Α στις 29.11.2021

          


                    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης την 29η Νοεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1o: Αναμόρφωση προϋπολογισμού (29η) οικονομικού έτους 2021 – { Εισηγητής : Πρόεδρος  Οικονομικής Επιτροπής }

Θέμα 2o: Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού (30η) οικονομικού έτους 2021 από συμπληρωματική κατανομή Κ.Α.Π. έτους 2021-{ Εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής }

Θέμα 3o: Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού (31η) οικονομικού έτους 2021 από απόδοση εσόδων από ΑΠΕ  και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος - {Εισηγητής : Πρόεδρος  Οικονομικής Επιτροπής }

Θέμα 4o: Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού (32η) οικονομικού  έτους 2021 από επιχορήγηση ΥΠΕΣ για λειτουργικές δαπάνες σχολείων Δ΄κατανομή – {Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής}

Θέμα 5ο: Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού (33η) οικονομικού έτους 2021 από επιχορήγηση ΥΠΕΣ για κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολικών μονάδων του Δήμου και κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές { Εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής }

Θέμα 6ο: Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού (34η) οικονομικού έτους 2021 από συμπληρωματική κατανομή ΚΑΠ έτους 2021 ΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ { Εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής }

Θέμα 7ο:  Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων (Γ΄τρίμηνο) προϋπολογισμού έτους 2021 { Εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής }

Θέμα 8ο: Επιβολή και καθορισμός του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού οικ. έτους 2022 { Εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής }

Θέμα 9ο:  Καθορισμός των συντελεστών των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης οικ. έτους 2022 - { Εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής }

Θέμα 10o: Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση των διοικητικών ορίων της ΤΚ Στειρίου -    {Εισηγητής : Δήμαρχος}

Θέμα 11o: Αντικατάσταση  εκπροσώπου του Δήμου για την υλοποίηση της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) - Νέα Φάση» – {Εισηγητής : Δήμαρχος}

Θέμα 12o: Εξέταση αιτήματος του κ. Βασιληά Παναγιώτη για παραχώρηση άδειας ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων  σε κοινόχρηστο χώρο – {Εισηγητής : Δήμαρχος}

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ληξουργιώτης Χαράλαμπος

Δεν υπάρχουν σχόλια: