Κυριακή, 1 Αυγούστου 2021

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διστόμου Α.Α τις 03.08.2021

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης την 3η Αυγούστου 2021 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 2:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση (18η) προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 και τεχνικού προγράμματος {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 2ο: Διαπίστωση αναμόρφωσης (19η) προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 από αποδοθέντα τέλη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και κατανομή  {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 3ο: Αναμόρφωση (20η) προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 και τεχνικού προγράμματος {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 4ο: Διαπίστωση αναμόρφωσης (21η) πρ/σμού  έτους 2021 & τεχνικού προγράμματος για την εκτέλεση του έργου ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ,ΑΝΑΔΕΙΞΗ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ & ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΥΦΑΝΤΩΝ & ΚΕΝΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 5ο: Τριμηνιαία έκθεση προϋπολογισμού Β τρίμηνο  οικ. έτους 2021 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 6ο: Αγορά τμήματος οικοπέδου εμβαδού 17,60 τ.μ. ιδιοκτησίας Ευσταθίου Ταμβάκη στη θέση ΡΙΖΟΠΥΡΓΟΣ Κοινότητας Αράχοβας {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}

Θέμα 7ο: Έγκριση σχεδίου τιμολογιακής πολιτικής ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε.  για το έτος 2022 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 8ο: Συμπλήρωση της 79/2012 ΑΔΣ " Σύσταση Κανονισμού Νεκροταφείων Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας" {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 9ο: Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 205/2017 απόφασης του Δ.Σ.  σχετικά με την παραχώρηση θέση στάθμευσης ΑμεΑ επί της παρόδου της οδού Σκλαβούνου της Κοινότητας Διστόμου στον Απόστολο Πέτση {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}

Θέμα 10ο: Συγκρότηση και λειτουργία Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}

Θέμα 11ο: Αποδοχή παραίτησης της Βασιλικής Τσάκωνα από μέλους του Δ.Σ. της ΔΑΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. και ορισμός αντικαταστάτη {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}

Θέμα 12ο: Υποβολή πρότασης - Λήψη απόφασης για την δημιουργία Διαδημοτικής Περιφερειακής Εταιρείας για την εκμετάλλευση του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: