Κυριακή, 16 Μαΐου 2021

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας την 19.05.2021

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης την 19η Μαΐου 2021 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021 {Εισηγητής : Πρόεδρος Οικον.Επιτροπής }

Θέμα 2ο: Διαπίστωση αναμόρφωση προϋπολογισμού από αποδοχή ποσού 33.710,00€ από ΤΠΔ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σχολείων – Β΄ κατανομή έτους 2021{Εισηγητής : Πρόεδρος Οικον. Επιτροπής }

Θέμα 3ο: Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού από αποδοχή ποσού 29.130,00€ σύμφωνα με έγγραφο του ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤ. & ΔΑΝΕΙΩΝ, για την κάλυψη μισθοδοσίας του προσωπικού καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ σε σχολικές μονάδες της χώρας . {Εισηγητής : Πρόεδρος Οικον. Επιτροπής }

Θέμα 4ο: Διαπίστωση αναμόρφωσης προϋπολογισμού από αποδοχή επιχορήγησης ποσού 58.639,97 € από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών για τον 3ο λογ/μό του έργου ¨ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-Α-Α ¨ {Εισηγητής : Πρόεδρος Οικον. Επιτροπής }

Θέμα 5ο : Εισήγηση για ανάθεση και εκπόνηση μελετών του Τεχνικού Προγράμματος 2021 από ιδιώτες μελετητές και ιδιωτικά γραφεία μελετών (Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων βιολογικού Αράχοβας ) { Εισηγητής Τεχνική Υπηρεσία }

Θέμα 6ο : Ένταξη του δήμου στο σύστημα Διατραπεζικών συναλλαγών (Δ.Ι.ΑΣ.) {Εισηγητής : Δήμαρχος }

Θέμα 7ο: Απόφαση καθιέρωσης αργίας της 10ης Ιουνίου κάθε έτους (προκειμένου να προχωρήσει επισήμως η διαδικασία κήρυξης τοπικής αργίας 10ης Ιουνίου 1944 από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΣ) {Εισηγητής : Δήμαρχος } 

Θέμα 8ο: Επικύρωση του κανονισμού Λειτουργίας του Μουσείου Θυμάτων Ναζισμού Διστόμου {Εισηγητής : Δήμαρχος }

Θέμα 9ο : Επέτειος Μνήμης 2021 – προτάσεις για συζήτηση:

Ονοματοδοσία οδού ή άλλης τοποθεσίας στο Δίστομο στην μνήμη του Μανώλη Γλέζου

Ανάδειξη του τάφου της Μαρίας Παντίσκα (1925-2009), ο οποίος βρίσκεται στο νέο νεκροταφείο Διστόμου, σε τόπο μνήμης  {Εισηγητής : Δήμαρχος }

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: