Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

 Π Ρ Ο Σ

-Τον κ. Δήμαρχο
-Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
-Τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 30η Ιανουαρίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 6:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}
Θέμα 2ο: Εξέταση αίτησης - ένστασης Γαρυφαλλιάς Κούτου κ.λ.π. γονέων για εγγραφή των τέκνων τους στον Παιδικό Σταθμό. {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ-ΒΑΡΣΑΜΗ}

Θέμα 3ο: Ενημέρωση Δ.Σ. για παραίτηση του δημοτικού συμβούλου κ. Αθανασίου Πανουργιά από το αξίωμα και ακολούθως από μέλος της Οικονομικής Επιτροπής {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ}
Θέμα 4ο: Αποδοχή παραίτησης του κ. Αθανασίου Πανουργιά από το Δ.Σ. της Κ.Δ.Ε.Π.Τ.Δ.Α.Α. και ορισμός αντικαταστάτη. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ.Δ.Ε.Π.Τ.Δ.Α.Α. ΙΩ.  ΣΥΡΟΣ}
Θέμα 5ο: Σύσταση Επιτροπής για την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων του Δήμου {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΖΗΣΗΣ}
Θέμα 6ο: Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών που αφορούν την τεχνική υπηρεσία του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 7ο: Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών πλην αυτών που αφορούν την τεχνική υπηρεσία του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 8ο: Συγκρότηση Επιτροπής  παραλαβής υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 9ο: Σύσταση επιτροπή συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών  {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 10ο: Συγκρότηση Επιτροπής του αρ. 15 του Π.Δ. 171/87 για την βεβαίωση καλής εκτέλεσης {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 11ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την ΑΕΠΟ "ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΧΥΔΗΝ ΒΩΞΙΤΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΙ ΒΩΞΙΤΑΙ Α.Ε." στη θέση ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ του Δήμου {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 12ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 27.420,00€ του ΥΠΕΣ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του έτους 2017 (Α΄ ΚΑΤΑΝΟΜΗ) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 13ο: Απαλλαγή οφειλετών από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής για τον χρηματικό κατάλογο ύδρευσης της Δ.Ε. Αράχωβας που εκδόθηκε το έτος 2016 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 14ο: Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 15ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.015,80€ του ΥΠΕΣ από πρόστιμα ΚΟΚ. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 16ο: Εξέταση αιτήσεως της κας Παν. Φουντά-Κοτρογιάννου για λήψη μέτρων για τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα {Εισηγητής: ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΑΝ. ΦΟΥΝΤΑ-ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΥ}

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  Γιαννέλος Ευστάθιος
                                                             
     

Δεν υπάρχουν σχόλια: