Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2021

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ του Δήμου Διστόμου Α.Α στις 15.09.2021

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης την 15η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 2:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 (23η ) – { Εισηγητής : Πρόεδρος  Οικονομικής Επιτροπής }

Θέμα 2ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 ( 24η ) – { Εισηγητής : Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής }

Θέμα 3ο: Διαπίστωση  αναμόρφωσης (25η) του προϋπολογισμού από αποδοχή ποσού 34.200,00 € για κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοιού covid – 19 – { Εισηγητής – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής }

Θέμα 4ο: Κατανομή ποσού 34.100,00 € από ΥΠ. ΕΣ. έτους 2021 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου. { Εισηγητής – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής }

Θέμα  5ο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δ.Ε.Αράχοβας – { Εισηγητής : Τεχνική Υπηρεσία}

Θέμα 6ο: Λήψη απόφασης για την συμφωνία αδελφοποίησης μεταξύ του δήμου Al-Khali(Hebron) Παλαιστίνης και του δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας  {Εισηγητής : Δήμαρχος}

Θέμα 7Ο: Αποδοχή παραίτησης της Βασιλικής Τσάκωνα από μέλους του Δ.Σ. της ΔΑΑ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. και ορισμός αντικαταστάτη - {Εισηγητής: Δήμαρχος}

Θέμα  8Ο : Λήψη απόφασης για την δωρεά ενταφιασμού του υπαλλήλου Καπάκα Δημητρίου  - {Εισηγητής: Δήμαρχος}

Θέμα  9Ο : Λήψη απόφασης για την ανάδειξη του τάφου της Μαρίας Παντίσκα

Θέμα  10Ο : Λήψη απόφασης για την ονοματοδοσία οδού ή άλλης τοποθεσίας στο Δίστομο στην  μνήμη του Μανώλη Γλέζου     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου