Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας στις 27- 01 -2020


Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου, επί της οδού Ιωάννη Μπάρλου στο Δίστομο, την 27η Ιανουαρίου 2020 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Εξέταση αιτήσεως της URBAN INNOVATIONS M.IKE για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ"  {Εισηγητής: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ}

Θέμα 2ο: Σύσταση Επιτροπής για την επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων του Δήμου    {Εισηγητής: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ}
Θέμα 3ο: Παραχώρηση των Επιτροπών του Δήμου  ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ του άρθρου 221 του Ν.4412/2016  στην εταιρεία με τίτλο ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΑΑ Α.Ε. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Α.Α. Α.Ε.}
Θέμα 4ο: Ορισμός μελών  Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ  {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}
Θέμα 5ο: Τριμηνιαία έκθεση προϋπολογισμού Δ' τρίμηνο 2019  {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 6ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 1.089,50€  του ΥΠΕΣ από πρόστιμα ΚΟΚ  {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 7ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 7.382,18€ για ασφαλιστικές εισφορές μηνών ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ και ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019  ωφελουμένων βάσει της πρόσκλησης 8/2018 του ΟΑΕΔ {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 8ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 469,81€ από προσόδους Κεφ. Ταμειακής Διαχείρισης του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 01.07.2019 έως και 31.12.2019 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 9ο: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: