Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ. Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας στις 21.10.2019


Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο Δίστομο(επί της οδού Ιωάννου Μπάρλου), την 21η Οκτωβρίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 7:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή αιτήματος στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι με τίτλο "ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ" {Εισηγητής: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ}

Θέμα 2ο: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.   και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΑ» {Εισηγητής: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ}
Θέμα 3ο: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε.   και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΑΡΑΧΩΒΑΣ».   {Εισηγητής: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ}
Θέμα 4ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού (12η) οικ. έτους 2019 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 5ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 2.625,89 του ΟΑΕΔ για ασφαλιστικές εισφορές ωφελούμενων στο πλαίσιο της Δημόσιας πρόσκλησης 8/2018. {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 6ο: Άνοιγμα Λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος και ορισμός των εξουσιοδοτημένων οργάνων για την κίνηση του λογαριασμού {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 7ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}
Θέμα 8ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας στη Γενική Συνέλευση της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΟΑΣΕ ΑΑΕ» {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}
Θέμα 9ο: Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ στην Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}
Θέμα 10ο: Σύσταση Επιτροπής για θέματα που άπτονται της εγκατάστασης και λειτουργίας αιολικών πάρκων στο Δήμο ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: