Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ

-Τον κ. Δήμαρχο
-Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
-Τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 16η Απριλίου 2018 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ για δύο μήνες για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩ. ΣΥΡΟΣ}

Θέμα 2ο:  Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ  {Εισηγητής: Ε.Δ.Σ. Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 3ο:  Έγκριση συνδιοργάνωσης Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο "Δίστομο 1944:Το έγκλημα Η Μνήμη Η Δικαιοσύνη" και υποβολή αιτήματος προς τη Βουλή των Ελλήνων για κάλυψη μέρους των δαπανών πραγματοποίησής του  {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ}
Θέμα 4ο: Διάθεση στη Δ.Α.Α. Α.Ε. των επιτροπών παραλαβής του Δήμου  {Εισηγητής:  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α.Ε. ΙΩ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ}
Θέμα 5ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 193.444,56€ από ΚΑΠ 2018 (Γ και Δ κατανομή) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 6ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 3.079,15€ από ΚOK 2018  {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 7ο: Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2016  {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 8ο: Τριμηνιαία έκθεση προυπολογισμού εσόδων-εξόδων Δ' τρίμηνο 2017 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 9ο: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών 2018 με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό  {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 10ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ  για συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για χαρακτηρισμό πολυσύχναστων παραλιών  {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 11ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ στη Γνωμοδοτική Επιτροπή περί ταχύπλοων σκαφών και θαλασσίων μέσων αναψυχής  {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 12ο: Ενημέρωση Δ.Σ. για τις ΑΠΕ  {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΕ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 13o: Εξέταση της αριθμ. 3/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΔΕΤΠΑΑ περί «Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2018» {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 14o: Εξέταση της αριθμ. 4/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΔΕΤΠΑΑ περί «Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν. 3462/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012». {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 15o : Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας έτους 2018 {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩ. ΣΥΡΟΣ}  
Θέμα 16o:Λήψη απόφασης αποδοχής της συμμετοχής του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ι, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΙ {Εισηγητής: Ε.Δ.Σ. Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ} 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Eυστάθιος Γιαννέλος 

Δεν υπάρχουν σχόλια: