Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣΠ Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Π Ρ Ο Σ

-Τον κ. Δήμαρχο
-Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
-Τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 2η Απριλίου 2018ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Επιλογή υδρονομέων άρδευσης ελαιώνα Δ.Ε. ΑΡΑΧΟΒΑΣ {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΝΙΚ. ΒΡΟΥΛΙΑΣ}
Θέμα 2ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών από Επιτροπή 2017 {Εισηγητής: Ε.Δ.Σ. Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 3ο: Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών από Επιτροπή 2018 {Εισηγητής: Ε.Δ.Σ. Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 4ο: Έγκριση της αριθμ. 1/2018 μελέτης με τίτλο "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΔΙΣΤΟΜΟΥ" {Εισηγητής: Ε.Δ.Σ. Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}

Θέμα 5ο: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας για το έργο ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: Ε.Δ.Σ. Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 6ο: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Ε. ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: Ε.Δ.Σ. Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 7ο: Εξέταση αιτήσεως Χρυσούλας  Σφουντούρη για διάνοιξη εγκεκριμένων δρόμων {Εισηγητής: Ε.Δ.Σ. Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 8ο: Λήψη απόφασης για το ARAHOVA CENTER επί των προτάσεων του νομικού κ. Γαλενιανού {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ}
Θέμα 9ο: Καθορισμός ειδικής αμοιβής δικηγόρου για την σύνταξη γνωμοδότησης για το έργο "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ" {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ}
Θέμα 10ο: Έγκριση συνδιοργάνωσης Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο "Δίστομο 1944:Το έγκλημα Η Μνήμη Η Δικαιοσύνη" και υποβολή αιτήματος προς τη Βουλή των Ελλήνων για κάλυψη μέρους των δαπανών πραγματοποίησής του {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ}
Θέμα 11ο: Ενημέρωση Δ.Σ. επί του προϋπολογισμού της Δ.Α.Α.  Α.Ε. οικ. έτους 2018 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α.Ε. ΙΩ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ}
Θέμα 12ο: Διάθεση στη Δ.Α.Α. Α.Ε. των επιτροπών παραλαβής του Δήμου {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Α.Ε. ΙΩ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ}
Θέμα 13ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.722,28€ από ΚΑΠ 2018 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 14ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 3.079,15€ από ΚOK 2018 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 15ο: Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2016 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 16ο: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών 2018 με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 17ο: Εξέταση της αριθμ. 1/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΔΕΤΠΔΑΑ περί "Ψήφιση-Έγκριση προϋπολογισμού  2018"    {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 18ο: Εξέταση της αριθμ. 2/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΔΕΤΠΔΑΑ για έγκριση της εισηγητικής έκθεσης {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 19ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ  για συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για χαρακτηρισμό πολυσύχναστων παραλιών {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 20ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ στη Γνωμοδοτική Επιτροπή περί ταχύπλοων σκαφών και θαλασσίων μέσων αναψυχής {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ. ΛΑΓΟΣ}
Θέμα 21ο: Ενημέρωση Δ.Σ. για τις ΑΠΕ {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΕ Δ. ΛΑΓΟΣ}

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Eυστάθιος Γιαννέλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: