Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας στις 28.12.2017

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Π Ρ Ο Σ
 -Τον κ. Δήμαρχο
-Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
-Τα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων 

Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 28η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 7:00 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ 2017 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 2ο: Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο οικ. έτους 2017 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 3ο: Αποδοχή της αριθμ. 63/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. για την ετήσια εισφορά των Δήμων-Μελών για το έτος 2018 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}

Θέμα 4ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 96.722,28€ από ΚΑΠ (ΙΒ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2017) {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 5ο: Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟΥ ΘΥΜΑΤΩΝ 10Ης ΙΟΥΝΙΟΥ». {Εισηγητής: Ε.Δ.Σ. Γ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ}
Θέμα 6ο: Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτων Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}
Θέμα 7ο: Επιτροπή Εκτίμησης Ακινήτων Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Γιαννέλος Ευστάθιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: