Σάββατο, 16 Δεκεμβρίου 2017

Πρόσκληση για Συνεδρίαση του Δ.Σ του Δήμου Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας στις 18.12.2017


Π Ρ Ο Σ

                                    -Τον κ. Δήμαρχο
                                    -Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
                                    -Τα Συμβούλια των Δημοτικών
                                      και Τοπικών Κοινοτήτων 
Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 18η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 6:30 μμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για λειτουργία Παιδικής Χαράς Παραλίας Διστόμου {Εισηγητής: ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ιω. Μίχος}
Θέμα 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 19.140,00€ του ΥΠΕΣ από ΤΑΠ {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 3ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 9.120,00€ του ΥΠΕΣ από τέλη διαφήμισης και σχετική αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 4ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 35.617,26€ του ΥΠΕΣ για αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 5ο: Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 91.826,20 του ΥΠΕΣ και σχετική αναμόρφωση του προυπολογισμού 2017 για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 6ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 30.000,00€ (ΕΣΠΑ) για το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ και αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2017 {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ}
Θέμα 7ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ {Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ}
Θέμα 8ο: Συμμετοχή του Δήμου στο μετοχικό κεφάλαιο της Περιφερειακής Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ–Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α.» και αναμόρφωση του πρ/σμου οικ. έτους 2017 {Εισηγητής: ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΑΣΕ Α.Ε. Δημ. Λαγός}
Θέμα 9ο: Παραχώρηση αίθουσας του δημοτικού σχολείου Αράχωβας στο Σύλλογο Γυναικών Αράχωβας για την πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης {Εισηγητής: ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΧ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δημ. Λαγός}
Θέμα 10ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών {Εισηγητής: Ε.Δ.Σ. Γ. Αγγελόπουλος}
Θέμα 11ο: Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ οικ. έτους 2018. {Εισηγητής: Ε.Δ.Σ. Γ. Αγγελόπουλος}
Θέμα 12ο: Ενημέρωση Δ.Σ. επί επιστολών των Δημάρχων Μαρκόπουλου και Ζαχάρως {Εισηγητής: ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Νικ. Βαλαούρας}Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Γιαννέλος Ευστάθιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: