Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

Ανεμογεννήτριες – Αντισταθμιστικά στον δήμο Διστόμου Αράχοβας Αντίκυρας - Από τον Λουκά.Π.Καστρίτη


Προς          τον  κ. Δήμαρχο Δ.Α.Α.
                   τον  κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. Δ.Α.Α.
                   τους  κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
                   τους  κ. Αντιδημάρχους
Διά του      Αντιδημάρχου Δ.Α.Α. κ. Δημητρίου Λαγού
                   Προέδρου Επιτροπής Ανεμογεννητριών
            Κύριοι,
Αναφερόμενος στο μεγάλο θέμα των ανεμογεννητριών που προέκυψε εδώ και 1 χρόνο και κινούμενος από ενδιαφέρον και μόνον για τον τόπο καταγωγής μου, σας παραθέτω τα παρακάτω:
Α.        Σήμερα λειτουργούν – παράγουν τα κάτωθι αιολικά πάρκα:
          1) Αιολικό πάρκο «ΣΚΟΠΙΕΣ» 18 MW, 6 Α/Γ 3 MW έκαστη
          2) Αιολικό πάρκο «Ασπροχώματα» 14,55 MW, 4 των 3 MW και 3 Α/Γ 0,85 MW
          3) Αιολικό πάρκο «ΚΕΔΡΟΣ» 13,80 MW, 6 Α/Γ 2,3 MW έκαστη
          4) Αιολικό πάρκο «ΛΟΓΓΟΣ» 2,55 MW, 3 Α/Γ 0,85 MW έκαστη
Β.      Πρόκειται πολύ σύντομα και εντός του έτους να λειτουργήσουν – παράγουν τα παρακάτω:
          1) Αιολικό Πάρκο «ΚΟΥΚΟΣ» 6 MW, 3 Α/Γ των 2 MW
          2) Αιολικό Πάρκο «ΚΑΨΑΛΑ» 14 MW, 7 Α/Γ των 2 MW
Εκ των ανωτέρω αιολικών πάρκων που δραστηριοποιούνται στoν Δήμο μας (ειδικότερα στις Δημοτικές ενότητες Διστόμου, Στειρίου) τα οφέλη τα οποία έχουν θεσπιστεί με τον Νόμο 3851/2010 αποφέρουν ετησίως στο Δήμο και ειδικότερα στις κοινότητες και κατοίκους όπου αναπτύσσονται τα αιολικά πάρκα τα κάτωθι ποσά επί της προ ΦΠΑ τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ για κάθε χρόνο λειτουργίας.
α)      1,7% για την κατασκευή έργων
β)      1% το οποίο αποδίδεται στα νοικοκυριά μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ (των κοινοτήτων αυτών).
Έχουν δε ως παρακάτω:
ΕΤΟΣ Λειτ.
ΘΕΣΗ
ΙΣΧΥΣ
1,7

1

;
Σκοπιές
18,00 ΜW
  76.500
  45,000
;
Ασπροχώματα
14,55 ΜW
  62,000
  37,000
2012
Κέδρος
13,80 ΜW
  60,000
  35,000
9/2016
Λογγός
  2,55 ΜW
  11,000
    6,500
Σύνολο Α

48,90 ΜW
209.500
123.500ΕΤΟΣ Λειτ.


2017
Κούκος
  6 ΜW
25,500
15,000
2017
Καψάλα
14 ΜW
59,500
35,000
Σύνολο Β

20 ΜW
85,000
50,000Σύνολο Α+Β

68,90 ΜW
294,000
173,500

Τα ανωτέρω ποσά έχουν υπολογισθεί – διασταυρωθεί – ελεγχθεί και στατιστικώς προερχόμενα από διάφορες πηγές χωρίς να παρουσιάζουν ιδιαίτερη απόκλιση:
Καταστάσεων ΛΑΓΗΕ που αποστέλλονται στον Δήμο
Από τα λεχθέντα από κ. Τσιλακάκη στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας της 18 Νοεμβρίου 2016 (πρακτικά σελίς 16)
Περιοδικό ‘’Ανεμολόγια’’ Τεύχος Ιουλίου – Σεπ/ου 2015 έντυπο προσκείμενο σε εταιρίες Αιολικής Ενέργειας. Αφορά άρθρο για αιολικό πάρκο στο Νησί του Αγ. Γεωργίου, Νότια του Σουνίου, κατασκευασθέν, υπό της Εταιρίας ‘’Τέρνα’’ Ενεργειακή, ισχύος 73,2 ΜW και αποτελούμενο από 23 Α/Γ των 3 MW και 3,3 MW συνολικής επένδυσης 143,000,000 €. Τα υπό του Νόμου ποσά 1,7 + 1 ανέρχονται στο ποσό των 500,000 € ετησίως (315,000 € +185,000 €) ως σχετικό δημοσίευμα site: Insidestory
Από τα λεχθέντα και κυκλοφορούντα στον Δήμο μας από τοπικό επενδυτή (Μέτοχο) ότι εφ’ όσον υλοποιηθούν οι επενδύσεις αιολικών πάρκων στην περιοχή μας (Δήμος Διστόμου – Αράχοβας – Αντίκυρας) θα εισρέουν κάθε χρόνο στο Δήμο μας 1,200,000 €, το οποίο και αφορά το 1,7.
          Το ανωτέρω ποσό θα προέλθει από την υλοποίηση επενδύσεων 276,55 ΜW (222,75 + 53,80) με 119 Α/Γ (102 + 1,7), ως πίνακες P.A.E. με 31/3/2017
Τα ανωτέρω στοιχεία ευρίσκονται στη διάθεσή σας.
Γ.         Αιολικά πάρκα υπό κατασκευή
            Αυτές τις μέρες γίνονται στο Δήμο μας εργασίες εγκατάστασης (χωματουρ-γικές κ.λπ.) αφορώσαι το Αιολικό πάρκο ‘’Λιθάρι’’ ισχύος 3,6 MW (2 Α/Γ των 1,80).
Δ.        Αντισταθμιστικά πέραν του νόμου
            Όσον αφορά τα επί πλέον αντισταθμιστικά τα οποία ο  Δήμος Διστόμου-Αράχοβας- Αντίκυρας ζητά είναι προφανώς εύλογα και δίκαια, χωρίς να θέλω να επεκταθώ περαιτέρω για το θέμα αυτό. Ούτε για τυχόν υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο Δήμος Διστόμου-Αράχοβας- Αντίκυρας και οι οποίες δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη.
Ε.         Ελπίζοντας ότι η επιστολή αυτή θα βοηθήσει τον Δήμο μας στην επίλυση – διευθέτηση των παρουσιαζομένων προβλημάτων-απαιτήσεων, είμαι στην διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.
            Θα ήτο παράλειψη εκ μέρους μου εάν δεν συνιστούσα στο Δήμο μας όπως προχωρήσει στην διερεύνηση για την κατασκευή αιολικού πάρκου (είτε μόνος του, είτε με μέτοχο μειοψηφίας) ισχύος περίπου 5-6 MW τα οποία και θα είναι αρκετά για την ηλεκτροδότηση των Νοικοκυριών Διστόμου – Στειρίου.
            Υπολογίζεται ότι το κόστος θα ανέλθει περίπου σε 1,200,00 ευρώ ανά MW όπως προκύπτει από στοιχεία που αναφέρονται σε αποφάσεις Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης αιολικών πάρκων, ως:
                                                                                            Με τιμή,
                                                                         Λουκάς  Παναγ.  Καστρίτης
                                                                          Οικονομολόγος – Συνταξιούχος
                                                                         Κάτοικος Διστόμου , Άγιος-Μηνάς

Δεν υπάρχουν σχόλια: