Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΌΜΟΥ ΑΡΑΧΟΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΠΡΟΣ:

-Τον κ. Δήμαρχο
-Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
-Τα Συμβούλια των Δημοτικών Κοινοτήτων και της Τοπικής Κοινότητας
Σας προσκαλούμε, σύμφωνα με τα άρθρα 67 και 69 του Ν. 3582/2010 σε δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού καταστήματος στο Δίστομο, την 10η Οκτωβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 8:00 μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο: Ενημέρωση επί της διαπραγμάτευσης με την εταιρεία EREN Hellas S.A. και λήψη απόφασης.

{Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΩ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ}
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Γιαννέλος Ευστάθιος

Η Συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω κινητοποιήσεων και κλείσιμο του δρόμου προς τις Ανεμογεννήτριες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: