Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2016

Πρόσκληση σε ηλεκτρονική διαβούλευση για σχέδιο νόμου του ΥΠΕΣΔΑ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης-Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ιωάννης Μουζάλας, θέτει σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου:
«Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L180/96/29.6.2013)».
Ο Αναπληρωτής Υπουργός καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου.

Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 14:00.
Το σχέδιο νόμου έχει αναρτηθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.opengov.gr/ypes/?p=4683

O Αν. Υπουργός
ΕΣ.Δ.Α.-Μεταναστευτικής Πολιτικής
Ιωάννης Μουζάλας

Δεν υπάρχουν σχόλια: