Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Δυνατότητες χρηματοδότησης σε συνεταιρισμούς

Κατατέθηκε προς ψήφιση από τη Βουλή το νομοσχέδιο για την ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας |
Συντάκτης: 
Μάριος Χριστοδούλου
Τροχιά ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας, ώστε σε βάθος χρόνου να συμβάλει ακόμη και με 10% στην αύξηση του ΑΕΠ (όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες), επιχειρεί να προσδώσει η κυβέρνηση με την κατάθεση προς ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου.
Με τίτλο «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία», ο σχεδιασμός που εμπνεύστηκε η αν. υπουργός Ρ. Αντωνοπούλου θα λάβει οσονούπω σάρκα και οστά. Μέσω κυρίως του συνεταιρισμού εργαζομένων, βέβαια, θα μπορούν οι εργαζόμενοι να αναλαμβάνουν και να λειτουργούν πτωχευμένες επιχειρήσεις που εγκαταλείφθηκαν από τους ιδιοκτήτες τους.
Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι όσοι γίνουν συνεταιριστές και είναι ταυτόχρονα εργαζόμενοι στους συνεταιρισμούς εργαζομένων θα κληθούν να καταβάλλουν διπλό ασφάλιστρο στα ασφαλιστικά ταμεία: ως μισθωτοί ό,τι απορρέει από τη μισθωτή εργασία τους και ως συνεταιριστές για τα κέρδη του συνεταιρισμού εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 8 του άρθρου 25 του σχετικού νομοσχεδίου αναγράφεται ότι «ως προς τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις των μελών του συνεταιρισμού εργαζομένων, θα διέπονται από τις ρυθμίσεις των παρ. 1, 2, 3 και 9 του άρθρου 39 και της παρ. 2 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016».
Πρόκειται για τον νόμο Κατρούγκαλου και στα άρθρα 39 και 41 ρυθμίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές των αυτοαπασχολούμενων. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι όσοι είναι συνεταιριστές και ταυτόχρονα εργαζόμενοι στον συνεταιρισμό θα πληρώνουν διπλή εισφορά.
Προϋποθέσεις
Παρ’ ότι η ένταξη μιας επιχείρησης στην Αλληλέγγυα Οικονομία θα δώσει μεγάλες δυνατότητες χρηματοδότησης, εντούτοις στο νομοσχέδιο προβλέπονται αυστηροί όροι και προϋποθέσεις. Ετσι, ο χαρακτηρισμός μιας επιχείρησης ως «Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» και η συνεπαγόμενη του χαρακτηρισμού πρόσβαση στις δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας (επίσης θεσμοθετείται με το νομοσχέδιο) ενέχουν τις εξής υποχρεώσεις:
■ να εφαρμόζει δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την αρχή ένα μέλος-μία ψήφος
■ να μην αποδίδει προτεραιότητα στη μεγιστοποίηση και την ατομική ιδιοποίηση του κέρδους του, να εφαρμόζει περιορισμούς στη διανομή κερδών και να επανεπενδύει μέρος τους σε δραστηριότητες που προάγουν τη συλλογική ή και την κοινωνική ωφέλεια, όπως ορίζονται στον παρόντα νόμο
■ να προάγει την αρχή «ίση αμοιβή για ίσης αξίας εργασία»
■ να διαθέτει διοικητική αυτονομία έναντι κάθε τρίτου, αναφορικά με τη διαχείριση και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του
■ να αποβλέπει στην οριζόντια και ισότιμη δικτύωση των συνεταιριστών, μέσω της δημιουργίας δικτύων και συστάδων, με σκοπό την ενδυνάμωση των οικονομικών δραστηριοτήτων και τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης κοινωνικής ωφέλειας.
Σε κάθε περίπτωση η κυβέρνηση έχει μεγάλες προσδοκίες για ανάπτυξη μέσω της Κοινωνικής Οικονομίας. Ετσι, στις στοχεύσεις βρίσκεται, μεταξύ άλλων, η διάχυση του παραδείγματος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε όλους τους δυνατούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: