Τρίτη, 23 Αυγούστου 2016

Grand Master Trevor Nicholls

Το 2011 στην Πρέβεζα πραγματοποιήθηκε Διεθνές σεμινάριο από τον Grand Master Trevor Nicholls 9 Dan.
Διοργανωτής του σεμιναρίου ήταν ο Master Σολδάτος Άγγελος 7 Dan.


Δεν υπάρχουν σχόλια: