Τρίτη, 19 Ιουλίου 2016

Δήμος Διστόμου - Αράχοβας -Αντίκυρας - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ           

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΔΙΣΤΟΜΟ     13/07/2016
Αρ. Πρωτοκόλλου 4486

Ταχ. Δ/νση : 10ης Ιουνίου 28 32005 ΔΙΣΤΟΜΟ
Τηλ.: 22673-50105 FAX: 22670-22063
Πληροφορίες : Καρβούνη Μορφία
E-MAIL:  info@daa.gov.gr
                 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για την πρόσληψη εργατικού και τεχνικού προσωπικού έως πέντε (5) ημερομίσθια κατ΄ατομο το μήνα
Δείτε την ανακοίνωση εδώpdf

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Ιωάννης Γεωργακός

                                                                                   
Δεν υπάρχουν σχόλια: