Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2016

ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 2016

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ   
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ - ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Πρόχειρο Διαγωνισμό  με  σφραγισμένες  προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ( ΥΑ 11389 ΦΕΚ Β 185/23-3-1993), για την ανάδειξη προμηθευτή/των, της προμήθειας με τίτλο : ''ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016'' με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη, προϋπολογισθείσης δαπάνης 49.722,76 € (συμπεριλαμβανομένου του αντίστοιχου ΦΠΑ 24%)

Ο  Διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας στο Δίστομο  τηνΤρίτη 2 Αυγούστου 2016  και ώρα 10,00π.μ.
Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται  στο ποσό των 801,98 €
Εάν ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί την
Τρίτη 9 Αυγούστου 2016 και ώρα 10,00 π.μ.
Λεπτομέρειες των όρων Διακήρυξης καθώς και η σχετική μελέτη διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή σε ελεύθερη πρόσβαση από το διαδίκτυο  στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.daa.gov.gr

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΔΙΣΤΟΜΟΥ - ΑΡΑΧΟΒΑΣ - ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ  

Ιωάννης Γεωργακός

Δεν υπάρχουν σχόλια: