Τετάρτη, 8 Ιουλίου 2015

Γιάννης Σταθάς: Κατατεθείσα ερώτηση-Χρέη εταιρειών προς το Δημόσιο 7/7/2015
 Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Προς τους Υπουργούς
-Οικονομικών
-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Θέμα: Δημοσιεύματα φέρουν 18 εταιρείες ελληνικών συμφερόντων να χρωστούν 11 δις ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο.
Με βάση δημοσιεύματα που υπάρχουν στον ηλεκτρονικό Τύπο, δεκαοκτώ (18) εταιρείες ελληνικών συμφερόντων φέρονται να χρωστούν προς τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία κ.α. περίπου 11 δις ευρώ.
Συγκεκριμένα πρόκειται για τις εταιρείες:
        AXON HOLDINGS(447.200.000 εκατ. Ευρώ.Σημειώνεται ότι μόνο η θυγατρική του ομίλου, EUROMEDICA, έχει χρέη προς τις τράπεζες, που ξεπερνούν τα 372.700.000 ευρώ).

        ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ (MEGA CHANNEL)(123.500.000 ευρώ περίπου).
        ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ(861.300.000 ευρώ, ενώ η «KorinthoςPower», μια εταιρία στην οποία συμμετέχουν, κατά 65% ο Όμιλος Μυτιληναίου, και κατά 35% ο Όμιλος Βαρδινογιάννη, χρωστάει στις τράπεζες 172.500.000 ευρώ).
        INTRACOM(315.700.000 ευρώ).
        ΌΜΙΛΟΣ ΠΗΓΑΣΟΥ(164.300.000 ευρώ).
        ΕΛΛΑΚΤΩΡ(1.700.000.000 ευρώ).
        ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ(134.000.000. ευρώ).
        ΜΟΤΟR OIL(1.200.000.000 ευρώ).
        ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ(22.900.000 ευρώ).
        STAR CHANNEL(58.100.000 ευρώ).
        ΟΜΙΛΟΣ ANT1(χρέος που ξεπερνά τα 170.000.000 ευρώ).
        ALPHA TV(58 .000.000 ευρώ).
        J&P ΑΒΑΞ(268.900.000 ευρώ).
        MARFIN INVESTMENT GROUP(2.000.000.000 ευρώ).
        ΒΙΟΧΑΛΚΟ(1.100.000.000 ευρώ).
        ΤΙΤΑΝ(1.000.000.000 ευρώ).
        FORTHNET(331.000.000 ευρώ).
        MINOAN LINES(270.100.000 ευρώ).
Με βάση τα ανωτέρω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
        Αληθεύουν τα δημοσιεύματα;
        Υπάρχουν για τις προαναφερόμενες εταιρείες οφειλόμενα ποσά προς τα ασφαλιστικά ταμεία;
        Εάν ναι αναλύστε ανά εταιρεία τα οφειλόμενα ποσά
        Υπάρχουν για τις προαναφερόμενες εταιρείες οφειλόμενα ποσά προς πιστωτικά ιδρύματα;
        Εάν ναι παραθέστε αναλυτικά τα οφειλόμενα ποσά ανά εταιρεία και πιστωτικό ίδρυμα
        Πέρα από την διαπίστωση των οφειλών έχει διενεργηθεί στις ανωτέρω εταιρείες έλεγχος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης;
        Αν ναι, ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων και ποια τα ποσά που τυχόν έχουν εισπραχθεί από την κάθε εταιρεία ξεχωριστά;
        Αν όχι, σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι το ταχύτερο δυνατόν;

Επίσης, παρακαλούνται οι κ.κ. Υπουργοί όπως καταθέσουν:
-Τα επίσημα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν διενεργηθεί, τους πίνακες των ποσών που έχουν ταυτοποιηθεί για κάθε εταιρεία και τα ποσά τα οποία έχουν εισπραχθεί.
Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές
Σταθάς Γιάννης

 Μακρή Ραχήλ

Δεν υπάρχουν σχόλια: