Τρίτη, 31 Μαρτίου 2015

Ψήφισμα για το θάνατο του δημοτικού υπαλλήλου Δημητρίου Τζημαγεώργη

Πηγή/Αναδημοσίευση: daa.gov

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας,
Αρ. Απόφασης: 73/2015

ΘΕΜΑ: Ψήφισμα για το θάνατο του δημοτικού υπαλλήλου Δημητρίου Τζημαγεώργη.

Στο Δίστομο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η του μήνα Μαρτίου του έτους 2015 και ώρα 7:00 μμ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αρίθμ. 2359 – 26/3/2015 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο, στο Δήμαρχο, στα Συμβούλια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε, παρόντος και του κ. Δημάρχου Γεωργακού Ιωάννη, ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν 13 μέλη:


Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
 1) Βαλαούρας Νικόλαος (Αν. Πρόεδρος)
1) Γιαννέλος Ευστάθιος
2) Τρομπούκη-Βαρσάμη Χαρίκλεια
2) Πατσαντάρας Ιωάννης
3) Αλεξανδράκος Αλμπάνης Χ.
3) Κεφάλας Γεώργιος
4) Ράπτης Ανδρέας
4) Μίχος Ιωάννης
5) Καπλάνης Παναγιώτης
5) Μπακούρος Δημήτριος
6) Σύρος Ιωάννης
6) Πανουργιάς Αθανάσιος
7) Ζήσης Λουκάς
7) Φουντά Κοτρογιάννου Παναγιώτα
8) Αγγελόπουλος Γεώργιος
8) Γαλάνης Παναγιώτης
9) Οικονόμου Κωνσταντίνος
Οι οποίοι δεν προσήλθαν
10) Λαγός Δημήτριος
αν και προσκλήθηκαν νόμιμα
11) Καστρίτης Ευστάθιος

12) Μπέλλος Θεόδωρος

13) Ζάκκας ΛουκάςΣτην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Σοφία Φωτίου, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 7:00 μμ ώρα για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Εξαιτίας του θλιβερού αγγέλματος του θανάτου του εν ενεργεία δημοτικού υπαλλήλου Δημητρίου Τζημαγεώργη, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Δημάρχου κ. Ιωάννη Γεωργακού, έβαλε ως θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως, την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος που εγκρίθηκε ομόφωνα:
  1. Να εκφραστούν τα συλλυπητήρια του Δήμου στην οικογένεια του αποβιώσαντος.
  2. Σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο και οι υπάλληλοι του Δήμου να παραστούν στη κηδεία.
  3. Η κηδεία να γίνει με δαπάνη του Δήμου και να διατεθεί δωρεάν ο τάφος μέχρι την εκταφή του αποβιώσαντος.
  4. Οι υπηρεσίες του Δήμου να παραμείνουν κλειστές κατά τη διάρκεια της κηδείας.
Το παρόν να αναγνωστεί μετά τη νεκρώσιμη ακολουθία από τον Αντιδήμαρχο Διστόμου κ. Λουκά Ζήση.
Η απόφαση πήρε αριθμό 4/73/2015

Ο ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Βαλαούρας Νικόλαος

Τρομπούκη-Βαρσάμη Χαρίκλεια
Αλεξανδράκος Αλμπάνης Χ.

Ράπτης Ανδρέας
Καπλάνης Παναγιώτης
Σύρος Ιωάννης

Ζήσης Λουκάς
Αγγελόπουλος Γεώργιος
Οικονόμου Κωνσταντίνος

Λαγός Δημήτριος
Καστρίτης Ευστάθιος
Μπέλλος Θεόδωρος

Ζάκκας ΛουκάςΑκριβές Απόσπασμα 31 Μαρτίου 2015
Ο Δήμαρχος Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας


ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

ΜΠΡΑΒΟ Σ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ