Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014 - 2020» - Από τα ΚΕΚ ΔΙΣΤΟΜΟΥ


Το  Κε. Δι.Βι.Μ.2 «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  Κ.Ε.Κ.» ενημερώνει τους άνεργους για τα  επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας στο πλαίσιο του Ε.Π.«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014 - 2020» που θα υλοποιηθούν σε ΛΙΒΑΔΕΙΑ και  ΔΙΣΤΟΜΟ με τίτλο

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην Δράση  και υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» έχουν  άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι 80 ώρες θεωρίας και 450 ώρες πρακτικής άσκησης (όχι περισσότερο από 6 μήνες)
σε ιδιωτικές επιχειρήσεις καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης πρίν και κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης αλλά και σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας και τοποθέτησης στην επιχείρηση πρακτικής.

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι για Πτυχιούχους ΑΕΙ – ΤΕΙ  2.550,00 ευρώ (με τις νόμιμες κρατήσεις) και για  Απόφοιτους δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 2.280,00 ευρώ (με τις νόμιμες κρατήσεις).

Μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.voucher.gov.gr ή στο τηλεφωνικό κέντρο 8001144444 (call center) Δευτέρα – Παρασκευή 09.00 – 17.00 γίνονται ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής


Η προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής των ανέργων- ωφελουμένων αρχίζει από την Πέμπτη 07/08/2014  και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 15/09/2014


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες καθημερινά στο   ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  στα τηλέφωνα   2261023992,  6989925466, whatsup: 6975635617, κ. Βαλλά Νικόλαο   και ώρες: 09.00 – 14.00 & 17.00 – 20.00

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2

 « ευρωπαϊκο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ»

Δ/ΝΣΗ:  ΔΙΣΤΟΜΟ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Κ.32005 – ΤΗΛ. : 2261023992, FAX: 2261023992
 email: cnbballa@otenet.gr
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΠΠΕΠ: 12101046
 ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ


 Οι ωφελούμενοι που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελουμένων έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν με ελεύθερη βούληση τον πάροχο κατάρτισης με γνώμονα τα προσφερόμενα προγράμματα, τις ιδιαίτερες ανάγκες τους (τόπος διαμονής), των παρεχόμενων υπηρεσίων και τις προσδοκίες τους, χωρίς η κρίση και η απόφαση τους να επηρεάζεται από παραπλανητικές και εκβιαστικές  πρακτικές προσέλκυσης και τυχόν παροχές μη σχετικές με την κατάρτιση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους.


ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην Δράση  και υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» έχουν  άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλικίας 25 έως 29 ετών.

Τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα :

1. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας  ( διπλής όψης ).

2. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών

-ΑΕΙ –ΤΕΙ : κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωση περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης από ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

-ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ : κάτοχοι απολυτηρίου ΛΥΚΕΙΟΥ / ΙΕΚ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών

3. Κάρτα εγγραφής στις καταστάσεις ανέργων του ΟΑΕΔ σε ισχύ ανεξάρτητα αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι

4. Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος ατομικό ή οικογενειακό οικ.έτος 2014 (εισόδημα 2013)

5. Υπεύθυνη Δήλωση πως δεν έχουν την μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα

6. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989
Δεν υπάρχουν σχόλια: