Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΑ Κ.Ε.Κ ΔΙΣΤΟΜΟΥΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2

 « ευρωπαϊκο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ κεκ - ΕΠΕ»

Δ/ΝΣΗ:  ΔΙΣΤΟΜΟ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Κ.32005 – ΤΗΛ. : 2261023992, FAX: 2261023992
 email: cnbballa@otenet.gr
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΠΠΕΠ: 12101046


 Το  Κε. Δι.Βι.Μ.2 «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  Κ.Ε.Κ.- Ε.Π.Ε.» πρόκειται   να υλοποιήσει  επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης στο Δίστομο, την Λιβαδειά και την Θήβα στο πλαίσιο του Ε.Π.«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» με τίτλο

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην Δράση  και υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» έχουν  άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, ΠΕ-ΤΕ Νοσηλευτών, ΠΕ Οικονομικού (Οικονομολόγοι), ΠΕ-ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΠΕ-ΤΕ Πληροφορικής, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, Ραδιολόγων-Ακτινολόγων, Διοίκησης Μονάδων Υγείας, Μαιευτικής.  Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι 240 ώρες θεωρίας και 960 ώρες πρακτικής άσκησης σε Μονάδες Υγείας (ΝΜΥ και ΤΜΥ). Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι 7.800 ευρώ.
Η προθεσμία υποβολής αίτησης συμμετοχής των ανέργων- ωφελουμένων αρχίζει από την 22/07/2014 ημέρα Τρίτη και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 28/07/2014
 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες καθημερινά στο   ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ  στα τηλέφωνα   2261023992,  6989925466, whatsup: 6975635617, κ. Βαλλά Νικόλαο   και ώρες: 09.00 – 14.00 & 17.00 – 20.00Τα απαιτούμενα  δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα :

1. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας  ( διπλής όψης ).
2. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών.
3. Κάρτα εγγραφής στις καταστάσεις ανέργων του ΟΑΕΔ
4. Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος (οικ.έτος 2013)
5. Αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
www.ygeia-pronoia.gr
 


Δεν υπάρχουν σχόλια: