Λειτουργεί το νέο ιστολόγιο της Κίνησης Πολιτών ΑΡΔΗΝ Βοιωτίας
http://ardin-rixi.gr (κεντρική ιστοσελίδα)