Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013

Απαγόρευση κυκλοφορίας Οχημάτων και Πεζών λόγω κινδύνου εκδήλωσης Πυρκαγιάς

ΘΕΜΑ: «Απαγόρευση κυκλοφορίας Οχημάτων και Πεζών λόγω κινδύνου εκδήλωσης Πυρκαγιάς»
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.       Τον Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης»
2.       Την υπ΄αριθ. 25873/1367/18-5-2011  Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «περί ανάθεσης τομέων αρμοδιοτήτων στους εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες»
3.       Την υπ’ αριθ. 802/126/20-1-2011 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας «Περί Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Στερεάς  Ελλάδας»
4.       Τον Ν.3013/2002  ΦΕΚ Α  102/1-5-2002 «Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις
5.       Την υπ΄αριθ. 1299/7-4-2003 (ΦΕΚ Β/423/10-4-2003) απόφαση του Υπ. Εσωτερικών  με την οποία εγκρίνεται το Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης»
6.       Την υπ΄αριθ. 1521/21-3-2013 εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π. «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών
7.       Την υπ’ αριθ. 2729/24-5-2013 εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π «Έκδοση Ημερήσιου  Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

8.       Τον από 6-7-2013 Χάρτη Πρόβλεψης Κίνδυνου Πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π. ΠΟΥ ΙΣΧΎΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ Κυριακή 7-7-2013 (κατηγορία κινδύνου 4)
9.       Το υπ’ αριθ.1631/6-7-2013 έγγραφο της Π.Υ. Βοιωτίας  
10.   Τις αποφάσεις  του ΣΟΠΠ Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
                Απαγορεύουμε  την κίνηση και την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών από την 7η πρωινή της Κυριακής, 7-7-2013 ,έως την 7η πρωινή της Δευτέρας, 8-7-2013, στις  ακόλουθες περιοχές
ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
1.       Άλσος άνωθεν Αγίων Θεοδώρων _Κεραμίδι
2.       Άλσος Αγίου Λουκά – Ζαγαράς
3.       Αναδασωτέο τμήμα Β.Δ. της πόλης της Λιβαδειάς στο Πέρα Χωριό
ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ
1.       Δάσος Μοσχοποδίου
2.       Δάσος Αγίας Τριάδας
3.       Δάσος Κιθαιρώνα
ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ
1.       Δάσος Δερβενοχωρίων
ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ – ΑΡΑΧΩΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
1.       Εθνικός Δρυμός Παρνασσού
 Της ανωτέρω  απαγόρευσης εξαιρούνται οι διατηρούντες ποιμνιοστάσια, γεωργικές εκτάσεις  καθώς και οι ιδιοκτήτες  και οι κινούμενοι προς τα καταστήματα που βρίσκονται στις αναφερθείσες περιοχές.
Οι ομάδες περιφρούρησης θα καταγράφουν τους εισερχόμενους και εξερχόμενους πολίτες στις ανωτέρω περιοχές
Η παρούσα απόφαση να υλοποιηθεί με την μέριμνα της Αστυνομικής Διεύθυνσης Βοιωτίας , του ΚΕΠΒ Θηβών, των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Νομού και των Δασαρχείων Λιβαδειάς και Θήβας.
Καλούνται  οι Δήμαρχοι να συνδράμουν για την τήρηση της παρούσας στα πλαίσια της χωρικής ευθύνης τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.       ΟΤΑ Ν. Βοιωτίας
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
2.       Αστυνομική Δ/νση Βοιωτίας

3.       Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιβαδειάς

4.       Πυροσβεστική Υπηρεσία Θηβών

5.       Πυροσβεστική Υπηρεσία Οινοφύτων

6.       Π.Υ Οινοφύτων – Κλιμάκιο Δερβενοχωρίων
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΛΚΙΩΤΗΣ
7.       Δασαρχείο Λιβαδειάς

8.       Δασαρχείο Θηβών
9.       ΚΕΠΒ Θηβών
10.   Εθελοντικές Ομάδες ΝομούΚοινοποίηση

1.       Γ.Γ.Π.Π.

2.       Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

α. Γραφείο Περιφερειάρχη

β. Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα

γ.Δ/νση Πολιτικής Προστασίας

3.       Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

4.       Περιφερειακή Διοίκηση Π.Υ. Στερεάς Ελλάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια: