Τρίτη, 4 Ιουνίου 2013

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 18 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ - Από τα Κ.Ε.Κ Διστόμου

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΚΕΚ « ευρωπαϊκο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ κεντρο επαγγελματικης καταρτισης (κεκ) εταιρια περιορισμενης ευθυνης»

Δ/ΝΣΗ: ΔΙΣΤΟΜΟ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Κ.32005 – ΤΗΛ. : 2267021306, 2261023992, FAX: 2261023992
email: cnbballa@otenet.gr
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΟΠΠΕΠ: 12101046
Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Κ.Ε.Κ.- Ε.Π.Ε. πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης στο Δίστομο Ν. Βοιωτίας, στο πλαίσιο του Ε.Π.«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 2007 -2013» με τίτλο

ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 18 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ

Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται σε άνεργους όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων που έχουν επιλεγεί από τις προβλεπόμενες διαδικασίες και διαθέτουν ΚΑΥΑΣ. Η διάρκεια των προγραμμάτων είναι 80 ώρες θεωρίας και 500 ώρες πρακτικής άσκησης σε επιλεγμένες επιχειρήσεις της περιοχής τους. Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι 2.700 ευρώ για τους απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και 2.400 ευρώ για τους απόφοιτους Λυκείου/ΙΕΚ/Υποχρεωτικής εκπαίδευσης.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες καθημερινά στο ΚΕΚ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Δίστομο Ν. Βοιωτίας στα τηλέφωνα 2261023992, 22670-21306, 6989925466, whatsup: 6975635617, κ. Βαλλά Νικόλαο και ώρες: 10.00 – 14.00 & 17.00 – 20.00Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα :

1. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ( διπλής όψης ).
2. Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών.
3. Κάρτα εγγραφής στις καταστάσεις ανέργων του ΟΑΕΔ
4. Εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος (οικ.έτος 2012)
5. Επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακού
6. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού καλής γνώσης ξένης γλώσσας
7. Αίτηση συμμετοχής στο Μητρώο Ωφελουμένων

Δεν υπάρχουν σχόλια: