Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012

Δεν προχώρησε το deal Μυτιληναίου - S&B

 
Αναδημοσίευση: Νέα Στερεάς
 
Δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη τελικής συμφωνίας για τη σταδιακή απόκτηση της δραστηριότητας Βωξίτη της S&B στην Ελλάδα από την Αλουμίνιον Α.Ε., 100% θυγατρική εταιρεία της Μυτιληναίος Α.Ε., όπως αυτή είχε ανακοινωθεί την 8η Νοεμβρίου 2011.
Αυτό αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση οι δύο εταιρείες επισημαίνοντας πως αξιολογώντας τις προκλήσεις που προκύπτουν από το εγχώριο και διεθνές οικονομικό περιβάλλον, εξακολουθούν να διερευνούν τρόπους για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των δραστηριοτήτων εξόρυξης βωξίτη, ενώ θα συνεχίσουν απρόσκοπτα την εμπορική τους συνεργασία.
Αναλυτικά η ανακοίνωση των δύο εταιρειών αναφέρει τα εξής:
"Η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - Όμιλος Επιχειρήσεων και η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. (“S&B”) ενημερώνουν το επενδυτικό κοινό ότι μετά το πέρας εκτενούς due diligence, διαδικασία που περιλάμβανε οικονομικό, νομικό, φορολογικό και τεχνικό έλεγχο των προς συγχώνευση μερών, καθώς και διαπραγματεύσεων που διεξήχθησαν σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, δεν κατέστη δυνατή η επίτευξη τελικής συμφωνίας για τη σταδιακή απόκτηση της δραστηριότητας Βωξίτη της S&B στην Ελλάδα από την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε., 100% θυγατρική εταιρία της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., όπως αυτή είχε ανακοινωθεί την 8η Νοεμβρίου 2011.
Οι δύο εταιρείες, αξιολογώντας τις προκλήσεις που προκύπτουν από το εγχώριο και διεθνές οικονομικό περιβάλλον, εξακολουθούν να διερευνούν τρόπους για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των δραστηριοτήτων εξόρυξης βωξίτη, ενώ θα συνεχίσουν απρόσκοπτα την εμπορική τους συνεργασία."
Τι σημαίνει η μη ολοκλήρωση του deal για το μέλλον της ΑτΕ
Όπως εκτιμούν πηγές της αγοράς, σε μια στιγμή που υπάρχει μια σειρά από θέματα που παραμένουν ανοιχτά για την Αλουμίνιον της Ελλάδος, μια τόσο μεγάλη επένδυση δε θα μπορούσε να προχωρήσει. Πράγματι η εξαγορά του κλάδου βωξίτη της S&B αποτελούσε ένα από τα βασικά κεφάλαια του στρατηγικού πλάνου του ομίλου Μυτιληναίος για τη μεσομακροπρόθεσμη διασφάλιση της βιωσιμότητας της Αλουμίνιον. Η εν λόγω επένδυση λοιπόν δεν θα μπορούσε να προχωρήσει, όταν μάλιστα το συμφωνηθέν τίμημα έφτανε τα 62 εκατ. ευρώ και ενόσω οι υπόλοιποι βασικοί στόχοι του ίδιου στρατηγικού πλάνου, παραμένουν ανοιχτοί. Έτσι όταν κυρίαρχα ρυθμιστικά θέματα που αφορούν στην πλήρη ένταξη της μονάδας Συμπαραγωγής και στον καθορισμού σταθερού τιμολογίου προμήθειας ρεύματος από τη ΔΕΗ παρουσιάζουν χρόνια στασιμότητα, δύσκολα θα μπορούσε να προχωρήσει μια επένδυση της τάξης των 62 εκατ. ευρώ (όσο δηλαδή ήταν το τίμημα που αρχικά συμφωνήθηκε). Παράλληλα εκτός από τα ανοιχτά θέματα που αφορούν στην ΑτΕ, και το γενικότερο περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας παραμένει ρευστό δυσκολεύοντας την πραγματοποίηση του deal.
Και όπως παρατηρούν κύκλοι της αγοράς, με δεδομένες τις προηγούμενες κινήσεις που έγιναν από την πλευρά και άλλων μεγάλων βιομηχανικών ομίλων (ΦΑΓΕ, Coca Cola) η μη πραγματοποίηση μιας σημαντικής επένδυσης, η οποία μάλιστα εντασσόταν στο πλαίσιο ενός συνολικότερου strategic planning για την μακροπρόθεσμη διασφάλιση της βιωσιμότητας της ΑτΕ αποκτά και χαρακτηριστικά επαναπροσδιορισμού της συνολικότερης προσέγγισης γύρω από το μέλλον της ιστορικής βιομηχανίας, μιας από τις τελευταίες καθετοποιημένες βιομηχανίες αλουμινίου που παραμένουν ανοιχτές στην Ευρώπη.
Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: