Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012

Η PROTERGIA ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΗΣ Δελτίο Τύπου       
23/02/2012

Η PROTERGIA ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΗΣ
Έναρξη λειτουργίας 3 νέων φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος 11,5MW


Η Protergia Α.Ε., θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας 3 φωτοβολταϊκών σταθμών στην Άρτα, στη Βοιωτία και στην Αιτωλοακαρνανία, συνολικής ισχύος 11,5 MW. Το ύψος της επένδυσης για την κατασκευή των 3 σταθμών ανήλθε στα €23,5 εκατ.

H Protergia, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος ανάπτυξης και λειτουργίας θερμικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έχοντας υπό τη διαχείρισή της 3 θερμικές μονάδες συνολικής ισχύος 1200 MW, που ανήκουν στον Όμιλο ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, προχωρά ενεργά στην ανάπτυξη μονάδων ΑΠΕ. Με την προσθήκη των φωτοβολταϊκών σταθμών διαθέτει πλέον σε λειτουργία συνολική ισχύ 53,5 MW από αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς.   

Η Protergia συμβάλλοντας στην επίτευξη του Εθνικού Στόχου 20-20-20, στοχεύει μέχρι το 2015 να έχει σε λειτουργία 400 MW από ΑΠΕ, κυρίως από αιολικά πάρκα, υπό την προϋπόθεση ομαλοποίησης της οικονομικής κατάστασης της χώρας.


Οι τρεις νέοι φωτοβολταϊκοί σταθμοί βρίσκονται στις θέσεις Μαραθιάς/Καμπή, του Δήμου Αρταίων, Γκούρεζα/Δάφνη του Δήμου Τανάγρας και Καρυές του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, σε συνολική έκταση 235 στρεμμάτων. Αποτελούνται συνολικά από 39.000 περίπου πολυκρυσταλλικά Φωτοβολταϊκά πλαίσια του οίκου SUNTECH, ονομαστικής ισχύος 290Wp έκαστο. Για τη μετατροπή του ρεύματος σε εναλλασσόμενο χρησιμοποιούνται αντιστροφείς της SMA και για την ανύψωση της τάσης μετασχηματιστές της ABB. Την κατασκευή του έργου «με το κλειδί στο χέρι» ανέλαβε η ΒΙΟΣΑΡ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, ενώ η διασφάλιση ποιότητας έγινε από την TUV Hellas.
Συνολικά, από τους 3 Φ/Β σταθμούς αναμένεται να παράγονται ετησίως 14.600 MWh πράσινης ενέργειας. Η λειτουργία τους, συνεπώς, συντελεί στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, τουλάχιστον κατά 7.000 ισοδύναμους τόνους CO2 ετησίως, ποσότητα που αντιστοιχεί με τη δημιουργία ενός νέου δάσους 18.000 στρεμμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Η Protergia A.E. είναι η 100% θυγατρική εταιρεία του Ομίλου ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, που συγκεντρώνει τη διαχείριση των ενεργειακών παγίων και ενεργειακών δραστηριοτήτων του Ομίλου. Η Protergia εστιάζει στρατηγικά στην απόκτηση ή/και διαχείριση ενός δυναμικού και ποικιλόμορφου ενεργειακού χαρτοφυλακίου, στη δραστηριοποίηση στη χονδρική και λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στην εμπορία εκπομπών CO2, καθώς και στη μελλοντική επέκταση σε γειτονικές χώρες, με αυξημένες ανάγκες για ενεργειακό δυναμικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: